Proost Wilhelm Joseph

Proost Wilhelm Joseph

Naam: Proost Wilhelm Joseph

Geboren te: Beerse

Geboren op: 1896-07-26

Overleden te: Boezinge (Weidendreft)

Overleden op: 1918-05-19

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Beerse, Molenberg

Beroep: schrijnwerker/timmerman

Wilhelm Joseph (Jozef) PROOST was de oudste zoon in leven in het gezin van Joannes Petrus PROOST (°Beerse 27-04-1857) en Maria Theresia MOLS (°Turnhout 03-10-1856). De ouders waren in Vosselaar gehuwd op 30 september 1886. Voor ze huwde was Maria Theresia dienstmeid in Vosselaar. Het gezin ging in Beerse in het gehucht het Scheyltjenseind wonen, vader was handwerker van beroep. Het eerste kind in het gezin, Augustinus (°30-07-1887) stierf op 24 april 1888 slechts 9 maanden oud. Daarna volgden nog zes geboortes: Maria Theresia (°19-03-1889), Maria Petronella (°14-06-1890), Justina Josephina (°01-05-1892), Maria Ludovica (°30- 08-1894), Wilhelm Joseph (°26-07-1896) en Joannes Arthur (°15-05-1898).Vader Joannes Petrus PROOST was in 1888 voerman, in 1890 werkman, maar vanaf 1892 veldwachter in Beerse. Hij overleed in het gasthuis van Beerse in het gehucht de Cingel op 8 maart 1909.

Wilhelm Joseph PROOST was bij het uitbreken van de oorlog ongehuwd en schrijnwerker en timmerman van beroep. Hij woonde in Beerse op de Molenberg.

Als de oorlog uitbreekt is Willem Jozef PROOST nog geen 18 jaar, hij heeft ook nog geen militaire dienst gedaan. Hoe hij er geraakt is, is niet te achterhalen, maar op 5 februari 1915 bevindt hij zich in Calais en engageert zich als beroepsvrijwilliger voor de duur van de oorlog. De krijgswetten worden hem voorgelezen en hij wordt ingelijfd in het Belgische Leger als vrijwilliger, hij ondertekent (met Jos PROOST) dat hij die wetten begrijpt en weet dat hij er vanaf dat ogenblik aan onderworpen is. Diezelfde dag is hij geschikt bevonden voor de militaire dienst. Hij is 1m 680 groot, heeft kastanjebruin haar, een kuiltje in zijn kin en een litteken op zijn linkerbeen.

Hij wordt meteen naar het C.I. nr. 9 (Centre d’Instruction) gestuurd in Parigné-l’Evêque (Frankrijk) om de basisopleiding tot infanterist te krijgen. Op 18-06-1915 zit die erop en komt hij in het 13de Linieregiment terecht. Hij is soldaat 2de klas en draagt het stamnummer 113/28096. Het 13de Linie maakt deel uit van 13de gemengde brigade, onderdeel van de 4de legerafdeling. Jozef PROOST is er brancardier, in de loop van de oorlog toegevoegd aan verscheidene eenheden, of tewerkgesteld bij het vervoerscorps of in het veldhospitaal.  

De taak van de brancardiers is niet zonder gevaar. Vlakbij het slagveld wachten zij op het bevel in actie te komen. Na enige tijd wordt bevolen de gewonden te gaan halen. Een wielrijder toont de brancardiers, soms vergezeld van een dokter en een ambulancewagen, de weg. De strijd is nu vlakbij. Kogels vliegen langs hun oren. De troepen trekken terug. De wagen van het vervoerscorps vertrekt. Wie kan, springt erop. Wie niet snel genoeg is, loopt achter de wagen aan tot hij niet meer kan of tot de wagen vertraagt en hen erin laat kruipen. Voor sommige gewonden maakt de snelheid waarmee ze geëvacueerd en verzorgd kunnen worden het verschil tussen leven en dood.    

Op 23-02-1917 ontvangt Jozef PROOST zijn 1ste frontstreep (toegekend op 16-10-1916), op 21-04-1917 de 2de (toegekend op 27-03-1917), op 18-04-1918 de 4de (toegekend op 27-03-1918).

Op een van de documenten in het militair dossier van Willem Jozef PROOST staat dat hij op 1 oktober 1917 overgegaan is naar de administratietroepen (?).  

Tijdens de stabilisatieoorlog bezet het 13de Linie in eerste linie de sectoren Nieuwpoort, Drie Grachten, Ramskapelle, Diksmuide, nogmaals Ramskapelle, Boezinge en in de winter 1917-1918 Merkem… Nauwelijks heeft het 13de Linie deze ellendige sector verlaten of ze moeten terug naar de eerste linie, verder naar het zuiden, in de sector Weidendreft waar ze de grootse onverwachte Duitse aanval van 17 april 1918 moeten pareren.     

Op 19 mei 1918 moet Jozef PROOST samen met een helper aan P.P. 2 de Weidendreft nabij Boezinge de zwaar gewonde sergeant Eustache VERHAEGEN uit Bornem van het slagveld evacueren. Op de terugweg, omstreeks 10 u. voormiddag, ontploft een zware obus voor zijn voeten en een scherf treft Jozef in het hoofd, Eustache wordt in de rug geraakt. Ze zijn allebei op slag dood, de helper is maar licht gekwetst en kan ontkomen.

Op 22 mei 1918 wordt Willem Jozef PROOST begraven op de militaire begraafplaats van Westvleteren in graf nr. 1226. Op 2 september 1921 worden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaats van zijn geboortedorp Beerse. Het graf is nu verwijderd.

Op het bidprentje van Jozef PROOST staat een verkeerde sterfdatum, nl. 23 mei 1918.

Op 8 augustus 1924 doet de rechtbank uitspraak over het overlijden van Willem Jozef PROOST en het vonnis wordt naar Beerse gestuurd om zijn overlijdensakte bij te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Na de oorlog krijgt Willem Jozef PROOST postuum de Overwinningsmedaille.

De naam van Jozef PROOST staat op de gedenkplaat ‘ter ere van de Oud-Strijders 1914-1918’ in Beerse.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
militair dossier
http://wo1dudzele.brugseverenigingen.be/ALGEMENEINFOWO1
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=34161
https://files.warveterans.be/pdf/A47/25302.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=DFD3B886-D7C5-11D3-AAFC-84B582896949
http://www.1914-1918.be/brancardier_lesceux.php
http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=12763
info verkregen van de heemkundige kring De Vlierbes (Beerse)