RUYMAEKERS Petrus Ferdinand

RUYMAEKERS Petrus Ferdinand

Naam: RUYMAEKERS Petrus Ferdinand

Geboren te: Balen

Geboren op: 1892-02-03

Overleden te: Kessel-Lo

Overleden op: 1914-09-10

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Balen, Schoorheide 119

Beroep: Onbekend

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Victor Ruymaekers en Maria Rosalia Aerts

Victor Ruymaekers werd geboren op 22 juli 1864 en was een zoon van Joannes Leopoldus Ruymaekers en Maria Vandecraen. Hij is gehuwd op 20 februari 1889 met Maria Rosalia Aerts. Zij werd geboren te Balen op 13 september 1867 en was een dochter van Petrus Aerts en Maria Vermeulen, bareelwachtster.

 

Uit dit huwelijk:

Maria Odrada Josephina Ruymaekers, geboren te Balen op 5 januari 1890

Petrus Ferdinandus Ruymaekers, geboren te Balen op 3 februari 1892

Franciscus Aloysius Ruymaekers, geboren te Balen op 7 oktober 1893

Maria Constantia Ruymaekers, geboren te Balen op 9 september 1895

Maria Catharina Virginia Ruymaekers, geboren te Balen op 16 december 1897

Joannes Augustinus Ruymaekers, geboren te Balen op 31 januari 1900

Laatst gekend adres

Schoorheide 119 in Balen

Beroep vóór de oorlog

Landbouwer

Datum van overlijden

10 september 1914

In de oorlogskrant ‘Stem van België’ van 7 mei 1915 staat op pagina 7 een officiële lijst van de gesneuvelden van de 7e Gemengde Brigade. Ook de naam van Petrus Ferdinand Ruymaekers staat erin: ‘Ruymaekers, Pieter Ferdinand, sold. 3, Kessel-Loo 10/09/1914’.

Plaats van overlijden

Kessel-Lo

Begraafplaats

 

Onbekend

Petrus Ferdinand Ruymaekers ligt waarschijnlijk begraven in een massagraf op de Gemeentelijk begraafplaats van Kessel-Lo.

Andere persoonlijke

Gegevens

Ongehuwd

Lengte: 1,690 meter  

Datum indiensttreding

1912

Stamnummer

58152

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1912

 

Regiment/eenheid

7 Linie / 2e Bataljon / 3e Compagnie

 

Verloop militaire loopbaan

 

30 september 1911: Goedgekeurd voor den dienst

7 maart 1912: In actieve dienst bij 7e Linieregiment

31 december 1913: Ongelimiteerd verlof verkregen

29 maart 1914: Terug opgeroepen tot dienst

10 april 1914: Ongelimiteerd verlof verkregen

30 juli 1914: Gemobiliseerd

1 augustus 1914: Onder de wapens bij het 27e Linie. Bij de mobilisatie ontstaat door ontdubbeling het 27ste linieregiment.

10 september 1914: Overleden in de gevechten bij Kessel-lo

 

Onderscheidingen en medailles

 

Overwinningsmedaille

Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-1918

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Eerste aanval uit Antwerpen (24 – 26 augustus 1914)

Tweede aanval uit Antwerpen (9 – 12 september 1914)

De gevechten bij het kloosterbos in Kessel-Lo maken deel uit van de vele gevechten die samen de tweede uitval uit Antwerpen vormen  (9 – 13 september 1914).

Van 6 tot 10 september 1914 wordt in Frankrijk de eerste Slag aan de Marne uitgevochten. Het grote belang van deze slag is dat de Franse en Britse troepen er in slagen de Duitse opmars door Frankrijk tot staan te brengen, waarna de oorlog voor de volgende vier jaren vastloopt in een loopgravenoorlog.

Om de Fransen en Britten tijdens de Slag aan de Marne te helpen, lanceert het Belgische leger van 9  tot 13 september 1914 vanuit Antwerpen een reeks aanvallen op de Duitse stelling te zuiden van Mechelen. Aan deze tweede uitval uit Antwerpen neemt bijna het volledige Belgische veldleger deel (85.000 man).

Een deel van het leger zal, ten zuiden van Mechelen, een frontale aanval uitvoeren op de Duitse stellingen van Hofstade tot Wolvertem. Het overige deel moet de vijand te Haacht en Leuven langs het oosten overvleugelen.

Het uiterste punt van deze van deze vleugel wordt gevormd door de 7de Gemengde Brigade (7de en 27ste linieregiment). Zij slagen er in op 10 september 1914 door te dringen tot in de holle weg die vanaf de zuidwestelijke grens van het kloosterbos naar de hoogte van Schoolbergen leidt. Op donderdag 10 september 1914 marcheert de 7de gemengde brigade vanuit Wezemaal in twee kolonnen. De rechter ko­lonne, bestaande uit het 4de en het 3de bataljon van de 27ste Linie, richt zich op de Schoolbergen (Kessel-Lo) over Holsbeek en de brug over de Lemingbeek. De linkerkolonne, gevormd uit het 7de Linieregiment marcheert langs de oostelijke rand van het kloosterbos in de richting van Linden. De rechterkolonne overschreidt de Lemingbeek en bezet omstreeks 16:30 heuvel 69. De linkerkolonne neemt het dorp Linden in. 

De volgende dagen worden hun aanvallen op Leuven echter afgeslagen, waarna een terugtocht naar Antwerpen volgt.

 

Andere gegevens aangaande zijn legertijd

 

Geen frontstrepen.

Op 6 april 1921 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 2 maanden aan het front heeft hij recht op 150 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier.

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 26434, Ruymaekers Pierre Ferdinand.

RA Beveren, Nationale militie, 22ste militiekanton, Gemeente Baelen, Alphabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1912, Provincie Antwerpen.

Erfgoed Balen, Gegevens bevolkingsregister 1910.

Erfgoed Balen, Gegevens burgerlijke stand.

ERFGOED BALEN, ‘Nooit meer oorlog’, Balen en Olmen tijdens WOI en WOII, Mol, 2008.

F. KEMPS, ‘Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog’.

K. MERTENS, Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog, Balen, 2011.

B. DIERCKX, ‘Balense Klaprozen 1914-1918’, Erfgoed Balen Jaarboek, 13 (2014), 11-24.

R. DIERCKX, ‘11 november, wapenstilstand. We herdenken de gesneuvelde Balenaars’, Ledenblad HKB, 88 (2001), 1-13.

T. VANLEEUWEN, ‘Van de Antwerpse fortificaties tot de terugtocht naar de Ijzer. Deel II’, Jaarboek HKB, 6 (2007), 71-82.

De Stem van België, (7 mei 1915), 7.

Geschiedenis van het 2de Regiment Veldartillerie. Deel II De Grote Oorlog van 1914 tot 1918, 2010 (http://2de-artillerie.be).

Soldatenfiche August Frans Mermans, 2014 (www.kempenseklaprozen.be/kerf/soldaten/mermans-august-frans#tabs3).