Schalckx Joannes Baptista Aloysius

Schalckx Joannes Baptista Aloysius

Naam: Schalckx Joannes Baptista Aloysius

Geboren te: Lichtaart

Geboren op: 1884-08-16

Overleden te: Saint Paul sur Mer (Frankrijk)

Overleden op: 1915-04-17

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Kasterlee(Lichtaart), Stenenstraat

Beroep: landbouwwerkman

Burgerlijke stand

Zoon van Petrus Augustinus en Maria Josepha Van Doninck

* Petrus Augustinus, geboren te Lichtaart op 12 februari 1848, overleden te Herentals op 30 mei 1930, zoon van Joannes Baptista en Anne Elisabeth Eelen
* Maria Josepha Van Doninck, geboren te Kasterlee op 26 september 1842, overleden te Lichtaart op 28 oktober 1922, dochter van Pierre Joseph en Dymphne Claes.

Het koppel huwde op 23 januari 1873 te Lichtaart. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Coleta
2. Joannes Baptista
3. Petrus Franciscus
4. Joannes Josephus Augustinus
5. Joannes Baptista Aloysius (Alois)

Begraafplaats

1e begraafplaats: Saint Paul sur Mer (Fr)
2e begraafplaats: Belgisch militaire begraafplaats De Panne (graf L0168)

Andere gegevens

Zijn oudere broer Petrus Franciscus diende ook in het Belgische leger tijdens de eerste wereldoorlog.

 

Datum indiensttreding
12 oktober 1904

Stamnummer
53409

Graad
Soldaat 1e klas

Regiment
7e Linieregiment (2e Legerdivisie)
2e compagnie des travailleurs (2e Legerdivisie)

Verloop militaire loopbaan

22 juni 1904: ingelijfd met lotnummer 52 bij het 7e Linieregiment

12 oktober 1904: start actieve legerdienst

28 maart 1906: einde legerdienst

1 augustus 1914: terug onder de wapens geroepen en ingedeeld bij het 7e Vestinglinieregiment

Half oktober 1914: wordt ingedeeld bij het 7e Linieregiment

15 januari 1915: gaat over naar de 2e compagnie des travailleurs

17 januari 1915: wordt overgebracht naar het hospitaal

17 april 1915: overlijdt in het hospitaal aan tyfuskoorts

​Onderscheidingen

– Oorlogskruis
– IJzermedaille
– Overwinningsmedaille (toegekend 31-05-1923)
– Herinneringsmedaille 1914-1918 (toegekend 31-05-1923)

Gevechten waaraan deelgenomen

Op 1 augustus 1914 werd hij opnieuw onder de wapens geroepen. Daar hij van de militieklas 1904 was, werd hij ingedeeld bij de 7e vestinglinie. De vestinglinieregimenten werden ingezet bij de inrichting en verdediging van de tweede lijn van de versterkte vestingen. Het 7e vestinglinie werd ingezet bij de versterkte vesting Antwerpen.

Na de val van Antwerpen trok het ganse leger richting de kust. De zware verliezen bij het 7e linieregiment moesten aangevuld worden waarvoor er gebruik gemaakt werd van manschappen uit de vestinglinieregimenten. Zo ging Joannes Baptista Aloysius over van het 7e vestinglinie naar het 7e linieregiment. Hij maakte alzo dienst uit van het reguliere leger dat ingezet werd voor de verdediging van de IJzer.

Het 7e linieregiment was opgesteld aan de Uniebrug (brug over de IJzer tussen Sint Joris en Mannekensvere). Een deel van het 7e linieregiment verdedigde Mannekensvere, maar moest op 18 oktober wijken (tot over de brug). In de namiddag lanceerde het 7e linieregiment een tegenaanval en slaagde erin enkele huizen van Mannekensvere te bereiken vooraleer de nacht viel. Tijdens die nacht versterkten de Duitsers zich gevoelig met als gevolg dat de dag nadien de Belgische troepen zich moesten terugtrekken tot over de brug (westelijke oever van de IJzer). De Belgische genie deed de brug springen.

De volgende dagen hield het 7e linieregiment zich vast op de westelijke oever ondanks hevige beschietingen en uiterst zware verliezen. Op 23 oktober werd het 7e linieregiment afgelost. Zijne Majesteit de Koning verleende aan het 7e Linieregiment het Kruis van de Leopoldsorde voor zijn prachtige houding in het vuur, gedurende de dagen van de 18e tot de 23e oktober 1914.

Op 28 oktober vertrok het 7e linieregiment naar de sector Ramskapelle waar ze het 6e linieregiment verving. Op 29 oktober begaf de eenheid zich naar Wulpen. Op 30 oktober slaagden de Duitsers erin de spoorweg Nieuwpoort – Diksmuide te Ramskapelle over te steken en het dorp te bezetten. Het 7e Linieregiment werd opgeroepen om zich te mengen om de Duitsers te verdrijven. Dit lukte pas de volgende dag, waarna de slag om de IJzer een einde nam.

Op 4 november vormde het 7e Linieregiment de voorwacht in een aanval vanuit Nieuwpoort richting Westende. Ze slaagden erin om Lombardszijde te veroveren, maar moesten in de namiddag, na een hevige tegenaanval, met zware verliezen terugtrekken.

Het 7e Linieregiment bleef tot einde 1914 in de sector Ramskapelle.

Joannes Baptista Aloysius ging vanaf 15 januari 1915 in onderhoud bij het 2e Compagnie des Travailleurs. Deze eenheid, maximaal 300 manschappen, vormde de arbeiderscompagnie van de legerdivisie. Voor niet al te grote werken schakelde de legerdivisie de compagnie des travailleurs in zodat ze hun eigen infanteristen niet moesten aanspreken voor het werk.

Twee dagen later echter werd Joannes Baptista Aloysius geëvacueerd naar een Hôpital d’Evacuation de l’Armée wegens ziekte. Hij arriveerde uiteindelijk in een Belgisch hospitaal in de Place de l’église te Saint Paul sur Mer**  (bij Duinkerken) waar hij op 17 april 1915 om 19u00 overleed aan de gevolgen van tyfuskoorts.eed de brug springen.

​** dit hospitaal werd opgericht op 18 oktober 1914 en samen met het Hôpital rue du Fort Louis (bij Duinkerken) verrichten ze 5.710 verzorgingen. Beide hospitalen sloten op 30 april 1915.

Oorlogsmonumenten

Alois Schalckx wordt vermeld op het herdenkingsmonument te Lichtaart.

 

Kwartier Koningin Elisabeth, militair archief, dienst notariaat, Evere, militair dossier

Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, ‘stamboekfiche 7e Linieregiment, fichenummer 070, 53300 – 53419’

Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste of overleden soldaten, bestuurd door het Comité Médical van het Rode Kruis van België, ‘Derde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland 1914-1915-1916’

NN, ‘Aan de 2000 dooden van de 7e, 17e, 27e Linieregimenten: beknopte geschiedenis van de 7e, 17e en 27e linieregimenten naar de documentatie van de Geschiedkundige afdeeling van den Algemeenen staf van het Leger’, Bruxelles

Descamps Frans, Vancoillie Jan, Vandeweyer Luc, ‘Ten oorlog met schop en houweel: bijdragen over de hulptroepen van de genie van het Belgische, Duitse en Britse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog’, The Western Front Association België vzw, 2009

Fiche Belgian War Dead Register

Verbeeck Michel, ‘Lief en leed in de Kempen: burgerlijke stand van Kasterlee 1796-1910, Lichtaart 1798-1910, Tielen 1796-1910’, 2002

Foto:

Schalckx JB 0012:             militair dossier, Evere

Schalckx JB 0032:             Belgische militaire begraafplaats De Panne (persoonlijk archief)

Opzoekingswerk verricht door Koen Muësen.