SCHROEVEN Jan Baptist

SCHROEVEN Jan Baptist

Naam: SCHROEVEN Jan Baptist

Geboren te: Mol

Geboren op: 1891-04-13

Overleden te: Ghyvelde (F)

Overleden op: 1917-06-19

Burgerlijke stand: Onbekend

Laatst gekend adres: Mol

Beroep: Onbekend

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Peter Adriaan Schroeven en Maria Josephina Maes

Laatst gekend adres

Mol, Hangaarstraat. Verhuist op 4 augustus 1910 naar Antwerpen, Esschenstraat 27 Vermoedelijk deed zijn famiie in Mol aangifte van zijn overlijden.

Beroep

Spoorwegarbeider

Datum van overlijden

19 juni 1917

Plaats van overlijden

Ghijvelde (F)

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats: Adinkerke, graf nr 1954 (21 juni 1917 om 10:00)

2de begraafplaats: Belgische Militaire Begraafplaats Adinkerke graf 968

Andere gegevens

Ongehuwd

Lengte: 1,60 meter. Kastanjebruine haren en blauwe ogen.

Hij is de broer van Jan Baptist Jozef Schroeven die op 30 oktober 1914 sneuvelt.

Datum indiensttreding

13 april 1915

Stamnummer

62072

 

Graad

Soldaat 2kl oorlogsvrijwilliger

 

Regiment

2 linie, II bataljon, 4de compagnie (8ste compagnie)

 

Verloop militaire loopbaan

 

13 april 1915: ingelijfd als oorlogsvrijwilliger. Diezelfde dag gaat hij in onderhoud bij het Centre d’instruction des mitrailleurs (C.I.M.)

25 augustus 1915: in dienst bij het 2de linieregiment

19 juni 1917: Wordt bij Ghijvelde getroffen door de bliksem en overlijdt. Op dat moment is zijn regiment in kantonnement te Bray-Dunes (F)

 

Onderscheidingen

 

Oorlogskruis en Ridder in de orde van Leopold II (KB 23 februari 1922).

Hij wordt omschreven als zeer goede soldaat, heeft zeer moedig zijne plicht volbracht gedurende achttien maanden tegenwoordigheid op het front.

Op 3 oktober 1921 stelt de vader een schrijven op om te informeren of zijn zoon in aanmerking komt voor het oorlogskruis. De vader tekent voor ontvangst van het oorlogskruis  op 4 september 1922.

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Geen informatie

 

Andere gegevens

2  frontstrepen

 Op 21 mei 1921 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 23 maanden aan het front en de 4 maanden in opleiding heeft hij recht op 1.925 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 1.625 frank.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 27187, Schroeven Jan.

DGHR-Notariaat Evere, personeelsfiche

Kamer voor Heemkunde van Mol vzw, gegevens bevolkingsregister 1910

Kamer voor Heemkunde van Mol vzw, gegevens burgerlijke stand

Kamer voor Heemkunde van Mol vzw, collectie bidprentjes