Segers Augustinus Ludovicus

Segers Augustinus Ludovicus

Naam: Segers Augustinus Ludovicus

Geboren te: Tielen

Geboren op: 1895-07-05

Overleden te: Steenstrate

Overleden op: 1916-03-22

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Kasterlee(Tielen), Pleintje

Beroep: Werkman bij de spoorwegen

Het gezin woonde in Dorp op het moment dat August werd geboren, in maart 1898 verhuisde het gezin naar Pleintje te Tielen             

Laatst gekend adres

Pleintje, Tielen

Beroep

Werkman bij de spoorwegen

Datum van overlijden

22 maart 1916

Plaats van overlijden

Steenstrate

Begraafplaats

1e begraafplaats: Reninge

2e begraafplaats: Belgisch militaire begraafplaats Hoogstade (grafnummer 449)

Andere gegevens

Burgerlijke stand: ongehuwd

Datum indiensttreding

24 januari 1915

Stamnummer

1321

Graad

Soldaat 2e klas

Regiment

2e bataljon genie / pontonniers (2e Legerdivisie)

Verloop militaire loopbaan

24 januari 1915: meldt zich als oorlogsvrijwilliger aan bij het Belgische leger en wordt doorgestuurd naar het opleidingscentrum van de genie

24 juli 1915: gaat over naar de genie van de 2e Legerdivisie en komt terecht bij het 2e bataljon genie / pontonniers

22 maart 1916: overlijden

Onderscheidingen

– Ridder in de Leopold II orde (toegekend 15-09-1917)

– Oorlogskruis (toegekend 15-09-1917)

– Overwinningsmedaille

– Herinneringsmedaille

Gevechten waaraan deelgenomen

August vertrekt in januari 1915, samen met nog enkele Tielense maten, via Nederland naar het Belgische leger. Hij wordt op 24 januari 1915 ingeschreven als oorlogsvrijwilliger en krijgt het stamboeknummer 1321. Hij wordt meteen doorgestuurd naar het opleidingscentrum van de genie.

Op 24 juli 1915 gaat hij over naar de genie van de 2e Legerdivisie en komt terecht in de 2e compagnie van het 2e bataljon genie/pontonniers. De 2e Legerdivisie bevindt zich op dat moment in de sector Lo.

Vanaf januari 1916 verhuist de 2e Legerdivisie naar de sector Steenstrate. Daar vindt August op 22 maart 1916 de dood te Pypegale. De dagdossiers van de 2e Legerdivisie melden dat er rond 10u15 tien projectielen van gemiddeld kaliber op Pypegale worden afgevuurd komende van een onbekende batterij. Een scherf van een van deze vijandelijke projectielen verbrijzelt zijn hoofd.

Oorlogsmonumenten

August Segers wordt vermeld op het herdenkingsmonument te Tielen

Bronvermelding:

Kwartier Koningin Elisabeth, militair archief, dienst notariaat, Evere, militair dossier nr 3272847

Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste of overleden soldaten, bestuurd door het Comité Médical van het Rode Kruis van België, ‘Vijfde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland 1914-1915-1916’

Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, ‘2e Legerdivisie, Generale Staf, dagdossiers 13-31/03/1916’

Fiche Belgian War Dead Register

Verbeeck Michel, ‘Lief en leed in de Kempen: burgerlijke stand van Kasterlee 1796-1910, Lichtaart 1798-1910, Tielen 1796-1910’, 2002

Koyen Antoon, ‘Tielen, mijne vriend’, 1980

Stadsarchief Turnhout, ‘Stem uit België, 7 april 1916’

 

Foto:

Segers 0017: archief heemkundige kring Kasterlee

Segers 0039: Belgische militaire begraafplaats Hoogstade (persoonlijk archief)