SELS Franciscus Theodorus

SELS Franciscus Theodorus

Naam: SELS Franciscus Theodorus

Geboren te: Geel

Geboren op: 1893-12-21

Overleden te: Geel

Overleden op: 1915-03-30

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Passtraat 91

Beroep: Landbouwer

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Franciscus Sels en Anna Catharina Hannes,

Franciscus Sels, blokmaker, klompenmaker, herbergier, landbouwer, geboren te Eindhout op maandag 10 november 1845 (tweelingbroer van Carolus Sels), overleden te Geel op zaterdag 3 juni 1911, 65 jaar en 205 dagen oud, zoon van Petrus Josephus Sels en Maria Anna Bourbon. Zijn roepnaam was ‘Suske’.

Hij is getrouwd te Geel (Stelen) op zaterdag 17 december 1881 akte 77 (getuigen waren Carolus Sels, Martinus Raeymaekers, Frans Hannes en Frans Belmans) met

Anna Catharina Hannes, naaister, geboren te Geel (Winkelomheide) op donderdag 20 juni 1850 akte 148, dochter van Joannes Baptiste Hannes en Dymphna Proost.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Jan Jozef Sels, landbouwer, geboren te Eindhout op dinsdag 1 juli 1884, overleden te Geel op woensdag 2 juli 1947, 63 jaar en 1 dag oud.
2 Maria Dymphna Sels, landbouwster, geboren te Eindhout op dinsdag 3 november 1885, overleden te Geel op zondag 10 december 1961, 76 jaar en 37 dagen oud.
3 Franciscus Alphonsus Sels, landbouwer, geboren te Geel (Eerste Wijk) op maandag 12 december 1887 akte 377, overleden te Geel op donderdag 3 januari 1952, begraven aldaar op maandag 7 januari 1952, 64 jaar en 22 dagen oud.
4 Constantia Carolina Josepha Sels, geboren te Geel (Eerste Wijk) op donderdag 7 januari 1892 akte 8, overleden aldaar op vrijdag 3 maart 1899 akte 69, 7 jaar en 55 dagen oud.

5 Franciscus Theodorus Sels, geboren te Geel (Eerste Wijk) op donderdag 21 december 1893 akte 457.

Laatst gekend adres

Geel, Passtraat 91

Beroep

Landbouwer

Datum van overlijden

Dinsdag 30 maart 1915

In haar editie van 3 april 1915 vermeldt het Nieuwsblad van Geel zijn overlijden en geeft een kort verslag van zijn begrafenis in de Sint-Amandskerk op vrijdag 2 april 1915.

In haar editie van 10 april 1915 publiceert het Nieuwsblad van Geel de grafrede uitgesproken door schepen Rombouts.

Plaats van overlijden

Geel

Begraafplaats

Geel begraafplaats Sint-Dimphna (thans geruimd)

Andere gegevens

Ongehuwd

Lengte: 1,600 meter

Datum indiensttreding

1913

Stamnummer

58256

 

Graad

Soldaat 2 kl mil 1913

 

Regiment

5 linie

 

Militaire loopbaan

 

1 oktober 1912: hij vraagt een vrijstelling van militaire dienst omwille van broederdienst. Omdat één broer al dienst deed vóór de lichting van 1910 krijgt hij een bepaalde vrijstelling.

6 mei 1913: goedgekeurd voor militaire dienst

27 juni 1913: ingelijfd bij het 5de linieregiment, gekazerneerd in de Sint-Joris-kazerne te Antwerpen.

Tijdens zijn legerdienst was Theodoor oa actief in de keuken. De familie bewaart vandaag nog steeds een foto van Theodoor met keukenschort,  te midden van een aantal kameraden.

1 augustus 1914: gemobiliseerd. Bij de mobilisatie wordt het 5de linie ontdubbeld en vormt samen met het 25ste linie de 5de gemengde brigade.

12 september 1914: gekwetst door een kogel aan het hoofd in de slag om Rotselaar. Hij wordt door de Duitsers als krijgsgevangene meegenomen naar Leuven.  Hoewel hij enkel nog de naam van zijn moeder, Hannes, kan stamelen, slaagt de aalmoezenier van het ziekenhuis (een vroeger pastoor van Geel-Winkelomheide) er toch in de familie van Theodoor terug te vinden.

Op 12 november 1914 wordt hij door de Duitse autoriteiten overgedragen. Elders in zijn dossier staat vermeld dat dit pas op 6 december 1914 gebeurde. Theodoor keert zwaar gewond terug naar zijn familie in Geel. De familie bezit nog steeds een foto van Theodoor genomen tijdens zijn laatste maanden in Geel. Hij draagt zijn lange militaire overjas en het hoofd zit in een dik verband. De kogel kan immers niet meer worden verwijderd.

Deze foto sluit erg nauw aan bij de beschrijving van de ziekelijke Theodoor die schepen Rombouts geeft in zijn lijkrede .

 30 maart 1915: gestorven in Geel

 

Onderscheidingen

Het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met Palm en het Oorlogskruis met Palm, beiden toegekend op 11 maart 1925.

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Eerste uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1914

Tweede uitval uit Antwerpen (9-12 september 1914), gevechten bij Molen, Rotselaar.

 

Andere gegevens 

 

Geen frontstrepen

Volgens een overzicht opgesteld op 25 juli 1914 was hij 1 maand en 11 dagen aan het front.

Voor de berekening van zijn strijdersbegiftiging  werd echter een ander overzicht gehanteerd, opgesteld op 29 augustus 1925. Hier rekent men dat hij zich van 1 augustus tot 15 oktober 1914 aan het front bevond. Vanaf die datum tot 11 november 1914 bevond hij zich achter het front.

Voor de drie maanden die hij aan het front doorbracht, had hij recht op 225 frank. Voor de ene maand achter het front had hij recht op 50 frank.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente. Klasse van

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

Stadsarchief Geel, Het Nieuwsblad van Geel, 1914 – 1918

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1913. Provincie Antwerpen.

Collectie Walter Sels

SWOLFS, 1995