Senden Paulus Maria Franciscus

Senden Paulus Maria Franciscus

Naam: Senden Paulus Maria Franciscus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1882-06-16

Overleden te: Stuivekenskerke

Overleden op: 1914-10-22

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Mermansstraat 15

Beroep: student Wijsbegeerte

Burgerlijke stand toestand 1910

Paulus Maria Fransiscus Senden is de zoon van Wilhelmus Antonius Senden ( °Reckheim, 30 januari 1853 ), hij was bestuurder van de middelbare school en Maria Regina Constantina Vanden Bueren was huisvrouw (°Turnhout, 19 september 1862 ). Ze zijn getrouwd op 10 augustus 1887 te Turnhout. Eerst woonden ze met hun kinderen in de Begijnenstraat nummer 26 in Turnhout, op 6 september 1913 zijn ze verhuisd naar de Mermansstraat nummer 15 in Turnhout ( heel het gezin ). Op 5 juli 1919 zijn zijn ouders, samen met Josephus Aloysius Maria Antonius en Josephina Eugenia Maria Gulielmina zijn ze verhuisd naar de Rogierstraat nummer 31 in Schaerbeek.
Hij is één van de zes kinderen thuis. Hij had nog twee zussen en drie broers:
1) Leon Maria Honoré Senden ( 11 juli 1888 )
-> gewijd op 20 september 1913, vanaf 11 september 1915 was hij leraar op het Sint-Nobertusgesticht in Antwerpen. Vanaf 2 april 1932 was hij bestuurder van het Sint-Nobertusgesticht. Op 14 juli 1936 is hij pastoor-deken geworden van Sint-Catharina in Hoogstraten, en dit tot in 1944. Daarna moest hij mee gaan vechten in WOII waarbij hij is gestorven in het tuchtkamp Elrich in Duitsland, op 17 december 1944. Zijn laatst gekende adres was Everaystraat nummer 32 in Antwerpen.
Hij was een uitstekende leraar, een sympathiek conferencier en een bekwaam rector. Door verraad aan de vijand is hij overgeleverd, gevangen genomen, bespot, ook al werd hij vals beschuldigd. Hij is niet gevonnist, maar wel verbannen. Hij is geslagen met matrakken, gebeten door honden en uitgeput door ziekten en honger.
2) Lea Maria Juliana Eulalia ( 3 september 1890 )
-> getrouwd op 9 april 1912 met Sensaerts Hector. Zij is kort na haar trouw, op 10 mei 1992, verhuist naar de Merodeleistraat nummer 77 in Turnhout.
3) Paulus Maria Fransiscus Senden ( 16 juni 1892 )

4) Josephina Eugenia Maria Gulielmina ( 16 oktober 1893 )
-> is samen met haar ouders op 5 juli 1919 verhuist naar de Rogierstraat nummer 31 in Schaerbeek.
5) Julius Maria Joannes ( 16 september 1894 )
-> is op 5 juli 1919 verhuist naar de Donkerstraat in Westvleteren.
6) Josephus Aloysius Maria Antonius ( 11 maart 1896 )
-> is samen met zijn ouders op 5 juli 1919 verhuisd naar de Rogierstraat nummer 31 in Schaerbeek.

Laatst gekend adres

Mermansstraat 15 te Turnhout

Beroep 

Was nog student. Studeerde Wijsbegeerte in het Seminarie van Mechelen

Datum van overlijden

22/10/1914

Plaats van overlijden

Stuivekenskerke (is nu een deelgemeente van Pervijze)
-> Pervijze lag gedurende heel de eerste WO in het oorlogsgebied, waardoor het ook helemaal verwoest was. In 1919 is het helemaal terug opgebouwd en zijn Lampernisse, Oostkerke en Stuivekenskerke bij Pervijze gevoegd. Pervijze is 12,23 km² en telt ongeveer 900 inwoners.
Paul Senden is samen met 12 Turnhoutse soldaten al in het begin van de oorlog gesneuveld in een gevecht aan de Ijzer. Eerst waren het enkel Belgische verdedigers, maar ze kregen versterking van Franse en Engels troepen wat belangrijk was voor hun moraal. Op 26 oktober was de toestand aan Ijzerfront kritiek en vanaf toen werden er ’s nachts sluizen in Nieuwpoort opengezet waardoor het waterpeil geleidelijk steeg. 29 oktober steeg het waterpeil tot 3,5 meter en hierdoor kwam de Ijzervlakte onder water te staan. Dit zorgde ervoor dat de Duitsers zich wat terugtrokken omdat de hindernis te groot was, waardoor de rust half november 1914 terugkeerde. In Nieuwpoort was er echter nog geen betering. Er was een frontlijn ontstaan van Nieuwpoort tot de Zwitserse grens. De soldaten groeven zich in in loopgraven aan beide kanten van de frontlijn, waarbij ook vele slachtoffers gevallen zijn. 

Begraafplaats

 

 

Paul Senden is begraven in Adinkerke:
Adinkerke is een deelgemeente van De Panne en is ongeveer 2km ten zuiden van De Panne gelegen. Op deze begraafplaats liggen 1658 Belgische, 67 Britse en 2 Franse soldaten begraven die gesneuveld zijn tijdens WOI.

Andere 

Gegevens

Was een grote man met donkere haren.
ongehuwd

Datum indiensttreding

4 augustus 1914 ( vrijwilliger )

Stamnummer

10982

Graad

Soldaat

Regiment

11e regiment, 5e divisie

Militaire loopbaan

 

Zijn militaire loopbaan( 1e eenheid, 11e regement, 5e divisie ) is zeer minimaal, aangezien hij maar 1 maand en 50 dagen aan front heeft gestaan. Hij heeft ook geen frontstrepen omdat je dan minstens 1 jaar in het front moest geweest zijn.

Onderscheidingen 

Geen onderscheidingen

Gevechten waaraan deelgenomen

Slag aan de Ijzer

Andere gegevens 

Een soldaat kreeg 75 frank per maand, en de familie kreeg een uitkering van 300 frank.

 

  1. De Duitschers in de Kempen ( Eug. Waterschoot )
  2. Onze helden van den Wereldoorlog
  3. Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog ( Sam Van Clemen )
  4. De grote oorlog in de Westhoek
  5. Stille steden van Flanders Field
  6. http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/3573-senden-paul
  7. http://www.wereldoorlog1418.nl/oorzaken/
  8. Wikipedia
  9. Turnhoutse Priesters, Priesters in Turnhout (1800-2013)
  10.  Stadsarchief Turnhout

opgemaakt door SVT