Smolders Franciscus

Smolders Franciscus

Naam: Smolders Franciscus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1890-01-08

Overleden te: Sint-Joris-aan-de-IJzer (Uniebrug)

Overleden op: 1914-10-19

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Korte Begijnenstraat, nr. 49 (of 47), Turnhout

Beroep: ijzergieter

Franciscus SMOLDERS was het vierde kind uit het eerste huwelijk van ijzergieter Josephus Hendricus SMOLDERS (°Turnhout 27-05-1859) en kantwerkster Maria Catharina MELIS (°Turnhout 26-10-1856). De ouders huwden in Turnhout op 23 februari 1881. Maria Catharina was niet in staat de akte te tekenen. Ze gingen in het Papenstraatje wonen, eerst op het nr. 231, vanaf 19-02-1886 op het nr. 75. In het gezin werden vier kinderen geboren: Guilielmus (°12-05-1881/+28-06-1881, 7 weken oud, overleden aan ‘stuipte’), Theresia (°04-04-1884/+06-07-1884, 3 maanden oud, overleden aan ‘darmontsteking’) en Maria Theresia (°30-04-1886/+28-08-1886, 4 maanden oud, overleden aan ‘darmontsteking’) en Franciscus (°08-01-1890). De moeder overlijdt op 30-06-1896, 39 jaar oud en de zesjarige Franciscus wordt op 23 september 1896 naar Herentals gestuurd.
Josephus Hendricus SMOLDERS hertrouwt op 18 januari 1897 te Turnhout met strijkster Joanna BAEYENS (°Turnhout 28-11-1860). Zij woonde voordien bij haar hertrouwde moeder in de Lindekens. Jozef Hendrik gaat met zijn nieuwe vrouw in de Otterstraat nr. 159 wonen. Op 9 februari komt Franciscus terug uit Herentals weer thuis wonen. In het nieuwe gezin worden op dit adres twee kinderen geboren: Petrus Josephus (°01-11-1897/+01-03-1898, 4 maanden oud), Guilielmus (°18-12-1898). Ze verhuizen naar de Korte Begijnenstraat nr. 49 en daar volgen nog vier geboortes: Augustinus (°14-07-1900/+09-08-1900, 3,5 weken oud), Catharina Josephina (°09-09-1901/+25-10-1901, 6,5 weken oud), Joanna Catharina Eduarda (°06-12-1902) en Josepha Francisca Ludovica (°15-08-1905/+06-09-1905, 3 weken oud). Frans Smolders was oud-leerling van Sint-Victor en staat op de gedenkplaat die de school voor de gesneuvelde oud-leerlingen liet maken. Als de oorlog uitbreekt telt het gezin dus slechts drie kinderen: Franciscus, Guilielmus en Joanna Catharina Eduarda. Joseph Hendrik SMOLDERS overlijdt te Turnhout, in de Warandestraat op 12-10-1917.
Franciscus is voor de oorlog vrijgezel en woont in het gezin van zijn vader op de Korte Begijnenstraat nr. 49 (of 47) in Turnhout. Hij is zoals zijn vader ijzergieter van beroep.

Franciscus SMOLDERS was van de lichting 1910 en wordt in het Belgische leger ingelijfd op 4 juli 1910. Zijn actieve dienst begint op 3 oktober 1910. Hij is soldaat 2de klas bij het 7de Linie, 2de Bataljon, 7de of 3de Compagnie met stamnummer: 107/56618. Hij is 1,675 m groot, heeft een ovaal gezicht, blauwe ogen, een lange neus, een ronde kin, een kleine mond en kastanjebruin haar en wenkbrauwen. Zijn militaire diensttijd verloopt zonder bijzondere incidenten. Slechts één keer wordt hij gestraft met 7 dagen kwartierarrest omdat hij op 4 december 1911 het kwartier heeft verlaten van 19u30 tot aan het avondappel hoewel zijn compagnie van piket was, dus bewakingsdienst had. Wel eigenaardig is dat hij zijn laatste onbepaald verlof van 10-04-1914 tot 30-07-1914 doorbrengt in de Windekenstraat nr. 2 (bedoeld wordt de Lindekenstraat) in Turnhout.
Het 7de Linie vormt samen met het 27ste Linie de 7de gemengde brigade die in de 2de Legerdivisie strijdt. Zijn hoofdkwartier ligt in Antwerpen in kazerne 7-8. In augustus 1914 strijden ze in de omgeving van Leuven en Mechelen, tegen het einde van de maand te ’s Gravenwezel. Van 8 tot 10 september nemen ze deel aan de uitval uit Antwerpen: ze heroveren Aarschot, vechten in Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Lint en Borsbeek. Begin oktober trekken ze terug via Schoonaarde en spelen in de Slag aan de IJzer een belangrijke rol bij de Uniebrug in Sint-Joris-aan-de-IJzer. Daar blijkt Franciscus SMOLDERS op 19 oktober 1914 vermist. Later worden zijn stoffelijke resten ook niet teruggevonden. Hoewel er serieus moeite gedaan wordt door getuigen te zoeken en contacten te leggen met gemeentes wordt geen overlijdensakte gevonden en is tot op vandaag ook zijn graf niet gevonden.
Bij navraag in Turnhout blijkt de familie (de ouders (sic!) en de broer Guilielmus) van Franciscus op 18-11-1920 daar uitgeschreven en zou ze ingeschreven zijn in Borgerhout in de Carnotstraat nr. 39 op 18-01-1919. Bij navraag in Antwerpen op 13-04-1921 blijkt G. SMOLDERS onbekend op dat adres.
In de zitting van 15 mei 1925 spreekt de rechtbank van Turnhout het vonnis uit over het overlijden van Franciscus SMOLDERS en de gegevens worden doorgegeven aan de gemeente Turnhout waar hij het laatst was gedomicilieerd, om bij te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. Hij is officieel overleden op 20 oktober 1914 te Sint-Joris a/d IJzer. Dit staat in de alfabetische lijst van overlijdens van 1914 in de registers van de burgerlijke stand van Turnhout (vonnis nr.220).
Franciscus SMOLDERS was 3 maanden in frontdienst (aan 75 frank/maand) = 225 frank verminderd met de familiebegiftiging, rest er voor de nabestaanden 0 frank. Bij de berekening (zonder datum) staat dat het actuele adres van de familie Duboislei nr. 27 in Brasschaat is.
Aan Franciscus SMOLDERS werden postuum de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II met palm en het Oorlogskruis toegekend.

http://www.genealogieturnhout.be/Databank
militair dossier
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=37685
https://files.warveterans.be/pdf/A51/27801.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EC6AE-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
http://www.wo1.be/nl/faq/detail-186