Stappaerts Franciscus Ludovicus

Stappaerts Franciscus Ludovicus

Naam: Stappaerts Franciscus Ludovicus

Geboren te: Tielen

Geboren op: 1886-08-20

Overleden te: Diksmuide

Overleden op: 1917-08-01

Burgerlijke stand: gehuwd

Laatst gekend adres: Kasterlee(Tielen), Pleintje

Beroep:

Burgerlijke stand

Zoon van Franciscus en Maria Ruts

* Franciscus Stappaerts, geboren te Tielen op 14 mei 1852, aldaar overleden op 26 januari 1892, veldwachter, zoon van François en Theresia Van de Schoor

* Maria Ruts, geboren te Tielen op 31 mei 1858 en aldaar overleden op 21 juni 1925, dochter van Pierre Joseph en Maria Carolina Gevers

Het koppel huwde op 23 januari 1880 te Tielen. Kinderen uit dit huwelijk:

1. Rosalia

2. Josephus Franciscus

3. Joannes Franciscus

4. Maria Theresia

5. Franciscus Ludovicus (Louis)

6. Sophia Josephina

7. Augustinus Franciscus

Louis wordt geboren te Nieuwkopen maar groeide op in het Pleintje.

Laatst gekend adres

Pleintje, Tielen

Beroep

landbouwer

Datum van overlijden

1 augustus 1917

Plaats van overlijden

Diksmuide

Begraafplaats

Belgische militaire begraafplaats Oeren (grafnummer 210)

 

Andere gegevens

Louis huwde met Melanie Wijnants op 3 juni 1910 en had drie kinderen: Josephus Franciscus (°1910), Maria Victoria (°1912) Maria Augusta (°1914)

Datum indiensttreding

16 november 1906

Stamnummer

68110 (6e Linieregiment)

1735 (16e Linieregiment)

Graad

Soldaat 2e klas

Regiment

6e Linieregiment (2e Legerdivisie)

16e Linieregiment (2e Legerdivisie)

Verloop militaire loopbaan

30 mei 1906: ingelijfd bij het 6e Linieregiment met lotnummer 43

16 november 1906: start legerdienst

1 augustus 1914: terug onder de wapens geroepen

1 juli 1916: volgt opleiding tot mitrailleurschutter (tot 17 augustus)

1 januari 1917: gaat over naar het 16e Linieregiment

1 augustus 1917: sneuvelt

Onderscheidingen

– Ridder in de Leopold II orde (toegekend 12-01-1918)

– Oorlogskruis (toegekend 12-01-1918)

– IJzermedaille (toegekend 20-12-1919)

– Overwinningsmedaille

– Herinneringsmedaille 1914-1918

Gevechten waaraan deelgenomen

Een stuk uit het ‘In memoriam’ geschreven door Staf Peeters en gepubliceerd in de Stem uit België van 17 augustus 1917.

“Geboren te Thielen, 1886, soldaat van de klas van ’06, sedert oogst 1914 in de rangen, gesneuveld te Diksmuide den 1 oogst 1917 begraven te Oeren den 4 oogst. Drie jaar deed hij heldhaftig zijn plicht. Wij bewonderden in hem dien stillen ernst, dien sterken moed, die groote liefde tot zijn duurbaren thuis, dit kalme vasthouden aan zijn Vlaamsch en katholiek zijn. Wat sprak hij gaarne over zijn lieve kleine kleuters van kinderen waarvan het jongste, het derde, hem niet kende. Met welke innige liefde bekeek hij hun portret en neen hij vreesde den dood niet voor zichzelf, maar zoo wreed, zoo pijnlijk scheen het hem die kleinen zonder vader te moeten achterlaten! En toch is het gebeurd! Maar zijn zoo diep christelijke moeder en vrouw hoor ik reeds met christene gelatenheid zeggen: “Heer uw wil geschiede … wij berusten in Uw besluit!”. (…)”

Oorlogsmonumenten

Louis Stappaerts wordt vermeld op het herdenkingsmonument te Tielen

Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, militair dossier nr 6321251

Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, ‘stamboekfiche 6e Linieregiment, fichenummer 633, 68033 – 68134’

Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, ‘stamboekfiche 16e Linieregiment, fichenummer 018, 01711 – 01806’

Fiche Belgian War Dead Register

Verbeeck Michel, ‘Lief en leed in de Kempen: burgerlijke stand van Kasterlee 1796-1910, Lichtaart 1798-1910, Tielen 1796-1910’, 2002

Stadsarchief Turnhout, ‘De Stem uit België, 17 augustus 1917’

 

 

Foto:

Stappaerts LF 0062: archief heemkundige kring Kasterlee

Stappaerts LF 0084: Belgische militaire begraafplaats Oeren (persoonlijk archief)