STEVENS Jozef

STEVENS Jozef

Naam: STEVENS Jozef

Geboren te: Meerhout

Geboren op: 1893-03-25

Overleden te: Schiplaken (Hever)

Overleden op: 1914-08-26

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Meerhout, Genepas 6

Beroep: Fabrieksarbeider

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Vincent  Stevens (geboren op 3 oktober 1865, landbouwer) en Victoor De Boel (geboren op 11 januari 1867 (+ 11 december 1914))

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Jef Stevens , geboren 25 maart 1893

2 Louis Stevens , geboren 3 december 1894

3 Marie Stevens, geboren  19 april 1896

4 Clemence Stevens, geboren 27 november 1898

5 Mon Stevens Jozef  geboren 14 april 1901

6 Rachel Stevens, geboren 3 september 1904

7 Leonie Stevens, geboren 1 april 1909

Laatst gekend adres

Meerhout, Genepas 6

Beroep

Fabrieksarbeider

Datum van overlijden

26 augustus 1914

Plaats van overlijden

Schiplaken (Hever)

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats: Schiplaken (Hever)

2de begraafplaats: Schiplaken, militaire begraafplaats

Andere gegevens

Ongehuwd

Lengte: 1,63 meter. Kastanjebruine haren.

Datum indiensttreding

1913

Stamnummer

546

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1913

 

Regiment

2 Karabiniers, IIIde bataljon, 3de compagnie

 

Militaire loopbaan

 

5 oktober 1912: verschijnt voor de militieraad en wordt goedgekeurd voor de dienst.

25 juli 1913: ingelijfd bij het regiment Karabiniers

16 september 1913: in actieve dienst bij het 2de regiment Karabiniers (III/3). Al op 19 september 1913 schrijft hij zijn eerste brief naar huis. Het zouden er in totaal veertien worden. In zijn laatste brieven geschreven voor het uitbreken van de oorlog is hij hoopvol om nog eens met verlof te kunnen komen en af te zwaaien op 17 oktober 1914.

31 juli 1914: gemobiliseerd. Op  deze dag schrijft Jozef aan zijn ouders dat hij in goede gezondheid verkeert en te horen kreeg dat ze morgen de grenzen op moeten. Hij bezweert zijn ouders dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Blijkbaar ontvangt hij één van de volgende dagen een brief van het thuisfront waarin men zich zorgen maakt, want hij schrijft ik zouw voor goed te zijn niet meer mogen schrijven hebben, mee dat ik dacht dat ik u verdriet zou kunnen aan doen (…) Gij moet toch zien beminde ouders, dat gij mij uit uwe kop steekt. Want dat kan misschien toch ook niet erg zijn, dien oorlog.

Op 20 augustus schrijft hij vanuit Borsbeek: Wij zijn noch niet in den oorlog geweest, maar wij hebben al veel gemasjeert. (…) Wij hebben op deze drij dagen al 120 kilometers afgelegd, mijne voeten zijn heelgansch kapot. (…) Nu zal ik mijne brief maar sluiten, ik zal u vertellen allemaal, als wij het geluk noch hebben voor noch eens bij een te komen maar dan zal het toch goed mogen gaan, bij u zoo wel als bij mij beminde ouders.

26 augustus 1914: sneuvelt te Schiplaken bij Hever

 

Onderscheidingen

Ridder in de Orde van Leopold II en Oorlogskruis (KB 23 maart 1921)

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Eerste uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1914)

 

Andere gegevens

Geen  frontstrepen

Op 16 november 1920 vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op 19 mei 1921 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de ene maand aan het front heeft hij recht op 75 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

Hij sneuvelt in hetzelfde gevecht als een andere Meerhoutenaar, Frans Oeyen.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, gegevens bevolkingsregister 1910.

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, Collectie bidprentjes

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, digitale kopie brieven Jozef Stevens

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1913.Provincie Antwerpen.