Stockman Julianus Leopoldus

Stockman Julianus Leopoldus

Naam: Stockman Julianus Leopoldus

Geboren te: Menen

Geboren op: 1891-04-18

Overleden te: Ramskapelle

Overleden op: 1914-10-18

Burgerlijke stand: gehuwd met Estella Julia Maria Lippens

Laatst gekend adres: Merksplas, Merksplas

Beroep: douanier

Julien Léopold STOCKMAN werd geboren te Menen op zaterdag 18 april 1891. Hij was een zoon van douanier Leopoldus Josephus STOCKMAN/STOKMAN (°Westkapelle 03-07-1844) en Euphrasia Nathalia VANLERBERGHE/VAN LERBERGHE (°Lapscheure 21-09-1860). Hij had twee oudere zussen, Clothildis Isabella Maria (°Oostende 04-09-1886) en Emma Jeanne (°Menen 07-04-1888), misschien waren er nog meer kinderen.

Julien STOCKMAN huwde met Estella Julia Maria LIPPENS (°ca 1892), waarschijnlijk begin 1914 in Oostende waarbij ook hun zoon Robertus Leopoldus (°Oostende 10-12-1913) gewettigd werd. Julien werkte als douanier/tolbeambte in Merksplas en woonde daar waarschijnlijk ook toen de oorlog uitbrak.

Na de oorlog woonde zijn vrouw weer in Oostende, in 1919 Boulevard Alphonse Pieters nr. 28, in 1920 Amsterdamstraat nr. 2.

Julianus Leopoldus STOCKMAN was van de lichting 1910 en vervulde zijn militaire dienstplicht van februari 1910 tot februari 1913 in het corps van beroepsvrijwilligers met stamnummer 55112.

Op 1 augustus 1914 treedt hij in dienst bij het 3de Linieregiment 3/2 en op 4 augustus volgt zijn ‘inlijving met den oorlog’. Hij is dan korporaal. Het 3de Linie hoort bij de 1ste legerdivisie en vormt samen met het 23ste Linie en twee batterijen te paard de 3de gemengde brigade. Het garnizoen is gekazerneerd in Oostende. Tijdens de Duitse inval vecht dit regiment te Grimde, Leuven, Weerde, Zemst, Hofstade, Schiplaken, Kapelle-op-den-Bosch en daarna aan de IJzer (van Schoore tot Pervijze).

Uit de documenten van het militaire dossier van Julianus Stockman blijkt dat hij in sommige periodes van de oorlog deel uitmaakt van het 3de Linieregiment 3/2, in andere van het 23ste Linieregiment 2/III  of 3/2. Wanneer precies is er niet uit op te maken.  

De slag aan de IJzer kost Julien het leven, hij sneuvelt tussen 18 en 31 oktober 1914. Waarschijnlijk in Ramskapelle. Na de oorlog wordt intensief gezocht naar informatie over zijn dood en zijn begraafplaats. Een van de getuigen, sergeant Gabriel GOUWY van het 3de Linie, weet te vertellen dat hij gesneuveld is ‘le long de l’IJser entre Schoorbakkebrugge et Nieuportbrugge en face de Mannekensvere’ en begraven werd op het slagveld. De precieze plaats is niet bekend.

Omdat het onderzoek naar het overlijden en het graf van Julien STOCKMAN verder vruchteloos blijft, wordt de Procureur des Konings van de Rechtbank van Turnhout in het bezit gesteld van het dossier van deze militair alsook van de getuigenverklaring en doet de rechtbank in Turnhout op 13 juli 1922 uitspraak over zijn dood. Op 18 september 1922 kan zijn overlijdensakte ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand van Merksplas.

In het portaal van de Sint-Willibrorduskerk in Merksplas bevindt zich een gedenkplaat in messing waarop een gevallen soldaat afgebeeld is die het gelaat opricht naar het kruis. Achter de soldaat staat ‘Voor het Vaderland’, achter het Kruis ‘Voor het Menschdom’. Op de plaat staat: ‘Tot zalige gedachtenis der helden van de parochie Merxplas gesneuveld voor het vaderland’ en de 18 namen van de gesneuvelden uit Merksplas, o.a. J. STOCKMAN en de Latijnse tekst ‘1914 Pie Jesu Domine dona eis requiem 1918’.