Storms Joannes Franciscus

Storms Joannes Franciscus

Naam: Storms Joannes Franciscus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1893-05-29

Overleden te: Rotselaar

Overleden op: 1914-09-12

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Kasterlee, Kasterlee, Kleinrees 5

Beroep: Metsersgast

Burgerlijke stand

Zoon van Josephus Storms en Joanna Wuyts.

  • Josephus Storms, geboren te Vosselaar op 18 februari 1868, zoon van Joannes Storms (handwerker) en Maria Schellekens.
  • Joanna Wuyts, geboren te Geel op 30 januari 1867, dochter van Henricus Josephus Wuyts (handwerker) en Theresia Vangeel.

Het koppel trouwde op 10 september 1892 te Turnhout. Kinderen uit dit huwelijk:

  1. Joannes Franciscus Storms
  2. Ludovica Joanna Storms
  3. Ludovicus Joannes Adrianus Storms
  4. Franciscus Joannes Storms
  5. Maria Theresia Melania Storms
  6. Maria Rosalia Angelina Storms
  7. Anna Maria Storms

Het koppel woonde bij de geboorte van Joannes in Turnhout. Het gezin trok naar Kasterlee op 19 december 1893 en vestigde zich op de markt. In de periode 1901-1910 woonden ze nog steeds in Kasterlee, meer bepaald in het gehucht Kleinrees.

Beroep vader: op het moment dat Josephus trouwt is hij dienstknecht, als zijn zoon Joannes sneuvelt is hij landbouwer.

Beroep moeder: in de huwelijksakte wordt haar beroep omschreven als handwerkster, later wordt ze aangeduid als landbouwer maar ook als zonder beroep.

Laatst gekend adres

Kasterlee, Kleinrees 5

Beroep

Metsersgast / Landbouwer

Op het inlichtingsbulletin van de Nationale Militie wordt Joannes Storms aangeduid als metsersgast; maar op de akte opgesteld door de vrederecht van Kasterlee in verband met zijn erfgenamen wordt gesteld dat Joannes landbouwer was, net zoals zijn ouders.

Datum van overlijden

12 september 1914

Plaats van overlijden

Rotselaar, Wakkerzeel

Begraafplaats

1ste begraafplaats: Rotselaar, graf nr. 191

2de begraafplaats: Veltem-Beisem, Belgische militaire begraafplaats, graf nr. 843

Andere gegevens

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Lengte: 1m68

Geen veroordelingen.

Datum indiensttreding

16 september 1913

Stamnummer

58381

Graad

Soldaat, 2de klasse, dienstplichtige, lichting van 1913

Regiment

2de legerdivisie, 5de linieregiment

Verloop militaire loopbaan

16 september 1913: start legerdienst, ingelijfd bij het 5de linieregiment te Antwerpen

1 augustus 1914: gestuurd naar het front (5de linieregiment)

12 september 1914: gesneuveld na amper 1 maand en 12 dagen op het front

Onderscheidingen

– Oorlogskruis

– Ridder in de Leopold II orde

– Overwinningsmedaille

– Herinneringsmedaille 1914-1918

– Geen frontstrepen

Gevechten waaraan deelgenomen

Slag om Rotselaar, 12 september 1914:

Na de eerste frontale aanval op de Duitse legertroepen (Eerste Uitval (25-26 augustus 1914)), volgde een Tweede Uitval tussen 9 en 13 september 1914 met als doel de Duitse troepen die naar Frankrijk trokken af te remmen. Op 12 september moest het 5de linieregiment oprukken naar Rotselaar, meer specifiek het gehucht Molen, om Wijgmaal en de vijandelijke aanvalsstellingen ten oosten van het Dijlekanaal aan te vallen. Het eerste bataljon trok ’s morgens over de brug over de Dijle, stelde zich op rond de steenweg Rotselaar-Wijgmaal en zette de strijd in tegen de Duitse infanterie. Er breekt een hardnekkig gevecht uit en het 2de bataljon, waar Joannes Storms toe behoorde, werd als versterking gezonden. Ook het 3de bataljon werd uitgestuurd. De Duitse tegenstand was echter te sterk en de Belgische troepen konden, ondanks hevige gevechten met zware verliezen, niet oprukken. Om 10u30 was de strijd verloren; op het slagveld lagen 324 lijken, rond de brug lagen ze zelfs letterlijk op elkaar gestapeld. Joannes Storms sneuvelde tijdens dit gevecht.

Jozef De Ceuster, hoofdonderwijzer en een vooraanstaand figuur in Kasterlee, schreef in zijn dagboek op 25 december 1914 dat Joannes Storms de eerste soldaat was afkomstig uit Kasterlee waarvan men met zekerheid wist dat hij gesneuveld was.

Op vrijdag 26 februari 1915 vond er een plechtige lijkdienst plaats in de kerk te Kasterlee ter nagedachtenis van Joannes. Jozef de Ceuster noteerde die dag in zijn dagboek: “Vandaag ten half 10 plechtige lijkdienst van Jan Storms. Zijn doodsbeeldeken vermeldt: “voor ‘t vaderland gesneuveld te Wackerzeel den 11n September 1914”. Storms is de eerste Castelaar van wiens overlijden men officieel bericht heeft. ‘t Was een doorbrave kloeke jongen. Onze gansche kerk was vol volk.”

Oorlogsmonumenten

In 1935 richtten de oud-strijders van Rotselaar een monument op ter herdenking aan de militairen die op dit grondgebied sneuvelden. Dit monument huldigt het 5de linieregiment en draagt het opschrift: “Molen-Rotselaar; Ze waren 300 der 5e en 25e linie-regimenten en mitrailleurs der 5e brigade die vielen op den morgen van 12 september 1914 / Ils furent 300 des 5e et 25e regiments de ligne et mitrailleurs de la 5e brigade qui tomberent au matin du 12 septembre 1914”.

Op 26 september 1948 werd er in Rotselaar ook een straat vernoemd naar het 5de linieregiment: Vijfde Liniestraat.

Op 4 juni 1984 aanvaardde de gemeenteraad van Rotselaar het peterschap over het 5de linieregiment.

Joannes Storms wordt ook vermeld op het herdenkingsmonument op de gemeentelijke begraafplaats te Kasterlee.

Andere gegevens

De akte van de vrederechter van Kasterlee stelt dat Joannes’ vader, moeder en 6 broers en zussen zijn erfgenamen zijn. Zij hebben dus het recht het geld te ontvangen waar Joannes als soldaat recht op had; de helft gaat naar de ouders, de andere helft wordt gelijk verdeeld onder de 6 broers en zussen.

Op 14 november 1920 vraag zijn vader Josephus Storms de vergoeding van het strijdersfonds aan. Op 11 maart 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor 2 maanden aan het front heeft hij recht op 150 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier, nr. 2131333

Stadsarchief Turnhout, Geboorteakte Joannes Franciscus Storms, jaar 1893, nr. 297

Stadsarchief Turnhout, Huwelijksakte Josephus Storms en Joanna Wuyts, jaar 1892, nr. 88

Gemeentehuis Kasterlee, Bevolkingsregister, boek 1891-1900; boek 1901-1910

Dagboek van Jozef de Ceuster, 25/12/1914 (www.europeana1914-1918.eu)

Dagboek van Jozef de Ceuster, 26/02/1915 (www.europeana1914-1918.eu)

Fiche In Flanders Fields Museum

Fiche Belgian War Dead Register

R. Casteels en G. Vandegoor, 1914 in de regio Haacht. Kleine dorpen in de Grote Oorlog, Haacht: HAGOK, 1993.

Informatie verworven via Koen Muësen

Opgemaakt door Laura Mesotten