Tackx Leopoldus Eugenius

Tackx Leopoldus Eugenius

Naam: Tackx Leopoldus Eugenius

Geboren te: Minderhout

Geboren op: 1894-03-24

Overleden te: Sint-Jacobs-Kapelle

Overleden op: 1915-05-08

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten(Minderhout), Minderhout/Heerle

Beroep: steenbakkersgast/pannenmaker

Leopoldus Eugenius TACKX was het zevende kind van werkman Joannes Jacobus TACKX (°Minderhout 16-01-1862/+Sint-Jozef-Rijkevorsel 16-08-1932) en Maria Theresia FLOREN (°Meer 22-04-1863/+Sint-Jozef-Rijkevorsel 30-11-1939). Voor hun huwelijk werd Adrianus Antonius FLOREN op 25-10-1882 te Minderhout geboren. Op 12 mei 1884 huwden de ouders te Minderhout en het kind werd bij dit huwelijk erkend en gewettigd. Na het huwelijk kwamen er nog elf kinderen bij, ze werden allemaal in Minderhout geboren: Joannes (°02-03-1885/+Rijkevorsel 05-06-1963), Maria Angela (°10-01-1887), Paulina Laura (°01-10-1888), Arthur (°15-08-1890), Josephus Andreas (°28-05-1892), Leopoldus Eugenius (°24-03-1894), Catharina Emma (°11-06-1896), Maria Mathilda (°25-03-1898/+Arendonk 21-10-1973), Maria Emelia (°14-02-1900/+Minderhout 26-02-1906), Anna Carolina (°31-01-1902/+Turnhout 28-02-1986) en Amelia Francisca (°17-06-1904/+Turnhout 14-07-1983). Pol was ongehuwd.

Na het verlengen van het kanaal Dessel-Turnhout tot Schoten werden in de streek talrijke steenbakkerijen opgericht. Het kanaal maakte de aanvoer van steenkool en de afvoer van de afgewerkte producten mogelijk. Veel mensen waren tewerkgesteld in de steenbakkerijen en de cementfabriek. In 1914 was vader TACKX meestergast in een steenbakkerij. Leopoldus Eugenius (‘Pol’) TACKX was voor zijn legerdienst steenbakkersgast (pannenmaker) en gaf als woonplaats – net als zijn vader –,  zowel Minderhout als Heerle aan. Heerle behoorde toen tot de gemeente Wouw, maar sinds de gemeentelijke herindeling in 1997 hoort het dorp bij de gemeente Roosendaal, provincie Noord-Brabant, Nederland. Na de oorlog verhuisde het gezin naar Sint-Jozef-Rijkevorsel en in 1920 woonden ze daar op Cementfabriek nr. B115, waarschijnlijk in een van de arbeidershuizen door de Cementfabriek gebouwd. 

Leopold TACKX was van de lichting 1914 en werd op 5 mei 1914 te Turnhout gekeurd voor de dienst. Hij is 1 m 72 groot, weegt 66 kg en heeft een borstomtrek van 91 cm. Hij heeft een rond gezicht, een getint gelaat, een hoog voorhoofd, blauwe ogen, een ronde kin, licht kastanjebruin haar en donker kastanjebruine wenkbrauwen. Hij wordt bijzonder geschikt geacht voor het voetvolk en voor de vestingartillerie. Diezelfde 5 mei 1914 worden hem de krijgswetten voorgelezen en hij tekent dat hij ze begrijpt en weet dat hij er vanaf dat moment aan onderworpen is. Hij wordt ingelijfd op 21 september 1914 en begint dezelfde dag aan zijn actieve dienst bij het Belgische Leger als soldaat 2de klas in het 7de Linieregiment Iste bataljon, 4de Compagnie met stamnummer 107/60434 (Elders is soms ook sprake van stamnummer 1431).  

Het 7de Linieregiment is onderdeel van de 2de Legerdivisie met hoofdkwartier te Antwerpen, aan het hoofd luitenant-generaal baron Emile Dossin de Saint-Georges. Begin oktober wordt het 7de ingezet bij de verdedigingslijn achter de Dijle (fort van Waver) en later bij de fortengordel rond Antwerpen. Tijdens de Slag aan de IJzer bij Mannekensvere, de Uniebrug te Sint-Joris, in Lombardzijde, bij Ramskapelle en vanaf januari 1915 bij Sint-Jacobs-Kapelle. Aan welke gevechten Leopold TACKX precies heeft deelgenomen, is moeilijk te achterhalen. Als jonge rekruut is het zeer waarschijnlijk dat hij eerst voor enkele weken naar een Instructiekamp werd gestuurd in Frankrijk. Hij heeft misschien deelgenomen aan de verdediging van de fortengordel rond Antwerpen, maar daarover is geen zekerheid. In Sint-Jacobs-Kapelle neemt hij wel zeker deel aan de strijd bij het 7de Linieregiment, hij behoort dan tot het 2de bataljon, 6de Compagnie. Daar sneuvelt hij op 8 mei 1915; in zijn militair dossier staat dat hij in Diksmuide sneuvelt, Sint-Jacobs-Kapelle is vlakbij, nu een deelgemeente van Diksmuide.

Nog dezelfde dag wordt hij begraven op de linkervleugel van het kerkhof van Sint-Jacobs-Kapelle in graf nr. 3101. Op 4 augustus 1924 wordt hij herbegraven op de Belgische militaire begraafplaats van De Panne (in de Kerkstraat), blok P, graf 80.

Op 14 juni 1923 doet de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout uitspraak over het overlijden van Léopold Eugène TACKX en het vonnis wordt overgemaakt aan de gemeente Minderhout om over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

In de kerk van Minderhout hangt een gedenkplaat voor de acht gesneuvelden van Minderhout, één van hen: Leopold Tackx. Deze gedenksteen werd geplaatst in 1920 naar het plan van M. Daems uit Turnhout en bekostigd door een omhaling. Er werd ook een portrettenlijst van de gesneuvelde Minderhoutenaren gedrukt en verspreid in het dorp. Ook op het oorlogsmonument naast de Sint-Clemenskerk in Minderhoutdorp staat de naam van Leopold TACKX vermeld.