THEYS Dominicus Franciscus Gerardus

THEYS Dominicus Franciscus Gerardus

Naam: THEYS Dominicus Franciscus Gerardus

Geboren te: Geel

Geboren op: 1893-05-02

Overleden te: Herent (Wijgmaal)

Overleden op: 1914-09-12

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Nieuwstraat 26

Beroep: Onbekend

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Joannes Dominicus Theys en Maria Victoria Jansen

Joannes Dominicus Theys, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 14 februari 1860 akte 45, zoon van Leonardus Theys en Anna Catharina Wouters.

Hij was gehuwd met

Maria Victoria Jansen, geboren te Hombeek rond 1860.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Rosalia Maria Francisca Theys, geboren te Geel (Eerste Wijk) op donderdag 20 januari 1887 akte 22.

2 Dorothea Maria Ludovica Victoria Theys, geboren te Geel (Eerste Wijk) op donderdag 4 oktober 1888 akte 330.
3  Maria Gerarda Theys, geboren te Geel (Eerste Wijk) op maandag 23 december 1889 akte 406, overleden aldaar op dinsdag 16 februari 1892 akte 158, 2 jaar en 55 dagen oud.

4 Joanna Maria Adolphina Theys, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 19 januari 1892 akte 22, overleden aldaar op zaterdag 2 april 1892 akte 238, 74 dagen oud.

5 Dominicus Gerardus Francicus Theys, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 2 mei 1893 akte 177.

6 Rosalia Francisca Gabriella Theys, geboren te Geel (Eerste Wijk) op vrijdag 22 februari 1895 akte 86.
7 Leonardus Franciscus Theys, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 19 januari 1897 akte 25, overleden aldaar op dinsdag 23 maart 1897 akte 104, 63 dagen oud.

8 Maria Martha Joanna Theys, geboren te Geel (Eerste Wijk) op zondag 31 juli 1898 akte 267, overleden aldaar op vrijdag 16 september 1898 akte 245, 47 dagen oud.

9 Arthur Carolus Antonius Leo Theys, geboren te Geel (Eerste Wijk) op zondag 31 juli 1898 akte 268, overleden aldaar op vrijdag 3 februari 1899 akte 36, 187 dagen oud.

10 Amandus Gerebernus Dominicus Theys, geboren te Geel (Eerste Wijk) op zondag 29 april 1900 akte 178.

Laatst gekend adres

Geel, Nieuwstraat 26 

Beroep

Onbekend

Datum van overlijden

12 september 1914

In haar editie van 10 juli 1915 meldt het Nieuwsblad van Geel dat op dinsdag 6 juli 1915 in de St Amandskerk een zielemis ter zijner ere werd opgedragen.

Op 28 augustus 1916 vermeldt  het frontblad Stem uit Gheel hem in de lijst der gesneuvelden

Op 17 november 1921 wordt hij ingeschreven in het overlijdensregister te Geel.

Plaats van overlijden

Herent (Wijgmaal)

Begraafplaats

 

 

1ste begraafplaats: gemeentelijke begraafplaats Wijgmaal

2de begraafplaats: de familie laat op 3 februari 1922 Frans’ stoffelijke resten overbrengen naar de gemeentelijke begraafplaats van Geel. Vandaag is in Geel geen spoor meer te bekennen van zijn laatste rustplaats

Van de vele oude graven rond de Sint-Dimpnakerk in Geel resten er vandaag nog slechts een handvol. Het merendeel werd reeds decennia geleden geruimd. Het wissen gaat echter nog verder. Ook in de registers van de begraafplaats is geen spoor meer te bekennen van de ter aarde bestelling van Frans Theys.

Andere gegevens

Ongehuwd

Datum indiensttreding

14 september 1910

Stamnummer

56208

 

Graad

Korporaal beroepsvrijwilliger 1910

 

Regiment

5 linie, 1ste bataljon, 2de compagnie (I/5)

 

Militaire loopbaan

 

1910: in dienst als beroepsvrijwilliger. Hij wordt wel niet vermeld in het register van militairen met verlof in de gemeente Geel.

1 augustus 1914: gemobiliseerd

12 september 1914: sneuvelt bij Herent

 

Onderscheidingen

 

 Oorlogskruis en  Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II orde (beiden bij KB op 11 mei 1921)

 Zegemedaille en de Herinneringsmedaille 1914-1918

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Eerste uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1914)

Tweede uitval uit Antwerpen (9-12 september 1914),

 

Andere gegevens

 

Geen frontstrepen

Frans treedt op 14 september 1910 bij het 5de linieregiment in dienst als beroepsvrijwilliger waar hij opklimt tot de rang van korporaal. in 1912 poseert hij voor de fotograaf samen met een reeks Gelenaars van de lichting 1911. Ze omschrijven zichzelf als de Vereenigde Zotten van Geel. We herkennen hem uiterst links met de hand op de riem. Meer details over deze foto vind je in de fiche van Joannes Franciscus “Frans” Cornelis (°Geel 1888-07-18).

Omdat de familie in Geel niet langer brieven van hun zoon ontvangt, vreest men algauw het ergste. Men blijft in het ongewisse tot vader Joannes Dominicus Theys einde mei 1915 persoonlijk richting Herent trekt. Hij zoekt er onderpastoor Alf. Huypens op, een geboren Gelenaar. Deze neemt vader Theys mee naar de begraafplaats van Wijgmaal waar twee maanden eerder 36 Belgische soldaten “die daar den 12 september op patrouilledienst werden verrast en gedood” waren opgegraven en herbegraven op het kerkhof van Wijgmaal.  Het blijkt weldra dat Frans Theys één van de gesneuvelden is. Dit is althans de versie zoals ze op 29 mei 1915 verschijnt in het weekblad Het Nieuwsblad van Geel. Het relaas in de krant eindigt met: “Uit de brieven die hij naar huis schreef, spreken de treffende gevoelens van vaderlandsliefde en godsdienstzin die den braven, moedige jongen bezielden”. Van de vermelde brieven is tot op heden niets boven water gekomen. (SAG, Het Nieuwsblad van Geel (HNVG), 29 mei 1915.)

Op dinsdag 6 juli 1915 vindt in de St.-Amandskerk te Geel een zielemis voor de gevallen zoon plaats.

Op 20 november 1920 vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

Op 15 maart 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag van het strijdersfonds. Voor de 2 maanden aan het front heeft hij recht op 150 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden na de oorlog nog recht op 0 frank.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 28920, Theys Dominicus

Stadsarchief Geel, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente. Klasse van 1910

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

Stadsarchief Geel, Het Nieuwsblad van Geel, 1914 – 1918

Archief Gasthuismuseum Geel, frontblaadje Stem uit Gheel

SWOLFS, 1995