THIJS Franciscus Victor

THIJS Franciscus Victor

Naam: THIJS Franciscus Victor

Geboren te: Meerhout

Geboren op: 1891-06-08

Overleden te: Boninnes (Beez)

Overleden op: 1914-08-23

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Meerhout, Bokkenrode 2.

Beroep: Landbouwwerker

Burgerlijke stand 1910

Zoon van Carolus Modestus Thys (geboren op 23 september 1857, landbouwer) en Maria Rosalia Claesswinnen (geboren 23 april 1856, landbouwster)

1 Louis Thys, geboren 16 februari 1890

2 Frans Victor Thys, geboren 8 mei 1891

3 Johanna Anna Thys, geboren 1 januari 1897

Laatst gekend adres

Meerhout, Bokkenrode 2.

Beroep

landbouwarbeider

Datum van overlijden

 

 

23 augustus 1914

Op het bidprentje houdt men het op gesneuveld in de loop van de maand augustus.

In haar editie van 28 mei 1915 schrijft de Gazet van Moll het volgende: Akelige ontdekking. Bij Bees (Namen) in het bosch genaamd “La Gourmée” vond men het lijk of wat er nog van overbleef van een Belgische soldaat op wien men nog zijn boekje vond, uit ’t welk men zijne eenzelvigheid kon opmaken. Het is Frans Thys, geboren te Meerhout, prov. Antwerpen op 8 mei 1891 en er wonend.

Op 17 november 1920 bevestigt de rechtbank van Eerste Aanleg in Mol, in de persoon van vrederechter Gustave Janssen zijn overlijden op 23 augustus 1914 te Boninnes (Namen).

Plaats van overlijden

Boninnes (Beez) bij Namen

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats: op de bosgrens tussen Boninnes en Bouges, graf nr. 144

2de begraafplaats: Champion, Belgische Militaire Begraafplaats (25 maart 1922)

Andere gegevens

 

Ongehuwd

Lengte: 1,60 meter.

Datum indiensttreding

1911

Stamnummer

54966

Graad

Soldaat 2kl mil 1911

Regiment

8 linie, 2de bataljon, 2de compagnie (6de compagnie)

Militaire loopbaan

 

 

 

22 oktober 1910: hij verschijnt niet voor de militieraad. Omdat een oudere broer al vrijstelling geniet, wordt Victor goedgekeurd voor de dienst.

25 april 1911: ingelijfd bij het 8ste linieregiment. Het 2de bataljon van het 8ste linieregiment is gekazerneerd in Antwerpen, Falcon.

31 juli 1914: gemobiliseerd

1 augustus 1914: aangemeld bij het 8ste linieregiment . Op het ogenblik van de mobilisatie bevindt het regiment zich te Laken, van waar het op 3 augustus 1914 naar Rhisnes wordt vervoerd per spoor. 
Nadat het in het  28ste Linieregiment ontdubbeld is, neemt het deel aan de verdediging van de Versterkte Stelling Namen (PFN).  Het 8ste linie wordt bij dagorder van de Versterkte Stelling Namen vermeld voor zijn schitterend gedrag op de dagen 21, 22 en 23 augustus.

23 augustus 1914: sneuvelt te Boninnes (Namen)

Onderscheidingen

 

Geen frontstrepen.

Ridder in de orde van Leopold II en Oorlogskruis (KB 19 juni 1920). De vader tekent op 6 maart 1922 voor ontvangst van het Oorlogskruis.

Andere gegevens

 

Op 16 november 1920  vragen zijn ouders de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op 13 augustus 1921 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de ene maand aan het front heeft hij recht op 75 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 29164, Thijs Franciscus.

Gemeentearchief Meerhout, Verzamelstaat der rechthebbenden op de vergelding in zake van Militie

Gemeentearchief Meerhout, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, gegevens bevolkingsregister 1910.

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, Collectie bidprentjes

Gemeentearchief Mol, Gazet van Moll, 28 mei 1915.

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1911.Provincie Antwerpen.