Van Dael Joannes Franciscus

Van Dael Joannes Franciscus

Naam: Van Dael Joannes Franciscus

Geboren te: Tielen

Geboren op: 1883-12-01

Overleden te: Diksmuide

Overleden op: 1914-11-07

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Kasterlee(Tielen), Terlo, Kasterlee

Beroep: landbouwer

Burgerlijke stand

Zoon van Joannes en Joanna Van Looy

* Joannes Van Dael, geboren te Lichtaart op 24 mei 1861, landbouwer en dienstknecht, zoon van Joannes Felix en Maria Catharina Hermans

* Joanna Van Looy, geboren te Tielen op 11 oktober 1863, dochter van Henricus en Maria Catharina Vloemans

Het koppel huwde op 6 februari 1882 te Tielen. Kinderen uit dit huwelijk:

1. Josephus

2. Joannes Franciscus (Frans)

3. Maria Rosalia Florentia

4. NN zoon

5. Petrus Aloysius

6. Franciscus Augustinus

7. Elisabeth Josephina

8. Joanna Ludovica

9. Joannes Alphonsus

10. Justina Mathildis

11. Maria Melania Francisca

12. Julianus Franciscus

13. Victor

Frans wordt geboren te Tielen, maar het gezin verhuist in maart 1885 naar Lage Rielen te Lichtaart om vervolgens in oktober 1897 naar Kasterlee te trekken

Laatst gekend adres

Terlo, Kasterlee

Beroep

landbouwer

Datum van overlijden

7 november 1914

Plaats van overlijden

Diksmuide

Begraafplaats

1e begraafplaats: in een veld grenzend aan een Belgische hulppost op de weg naar Diksmuide, maar dit graf gaat later verloren. Momenteel geen graf bekend

Andere gegevens

Burgerlijke stand: ongehuwd

Datum indiensttreding

12 oktober 1904

Stamnummer

48382

Graad

Soldaat 1e klas

Regiment

2e regiment Jagers te Voet (5e Legerdivisie)

Verloop militaire loopbaan

1903: loot zich in het leger met lotnummer 35, maar krijgt een jaar vrijstelling wegens huidkrankheid

22 juni 1904: wordt ingelijfd bij het Jagers te Voet

12 oktober 1904: start actieve legerdienst

23 september 1906: wordt soldaat 1e klasse

29 september 1906: einde legerdienst

1 augustus 1914: terug onder de wapens geroepen en ingedeeld bij de vestingtroepen Jagers te Voet

1 november 1914: wordt ingedeeld bij de actieve Jagers te Voet

7 november 1914: sneuvelt

Onderscheidingen

– Ridder in de Leopold II orde met palm (toegekend 20-04-1917)

– Oorlogskruis met palm (toegekend 20-04-1917)

– Overwinningsmedaille

– Herinneringsmedaille 1914-1918

Gevechten waaraan deelgenomen

Op 1 augustus 1914 word hij terug opgeroepen waar hij zich meldt bij zijn eenheid. Omdat hij van de militieklas 1904 is, word hij ingedeeld bij het 2e Jagers te Voet vestingtroepen. In plaats van de vijand tegemoet te gaan, wordt hij met zijn eenheid richting de versterkte vesting Antwerpen gestuurd om de nodige verdedigingswerken uit te voeren zoals loopgrachten graven, prikkeldraadversperringen aanbrengen, ….

Bij de val van de versterkte vesting Antwerpen begin oktober 1914 trekt hij samen met het Belgische Leger richting de kust. Op 16 oktober 1914 is hij te Pilkem voor de formatie van TAG of hulptroepen van de genie. Zover komt het niet voor hem.

Na de IJzerslag is het 2e Jagers te Voet zo uitgedund dat de rangen worden aangevuld met oudere soldaten. Joannes Franciscus wordt opgevist en komt in het actieve regiment terecht, meer bepaald in het derde bataljon. Het 2e Jagers te Voet maakt deel uit van de 5e Legerdivisie die zich in de buurt van Diksmuide bevindt. Het overgrote deel van de troepen ten zuiden en westen van de Ijzer, een kleine groep, tezamen met de Franse marinefuseliers en territoriale troepen in Diksmuide zelf. 

Joannes Franciscus wordt op 7 november 1914 gewond aan het hoofd en overlijdt. Hij ontvangt in extremis nog de laatste sacramenten en wordt begraven in een veld grenzend aan de Belgische hulppost op de weg naar Diksmuide op 300 meter aan de zijde van de brug. Dit graf is later verloren gegaan.

Oorlogsmonumenten

Frans Van Dael wordt vermeld op het herdenkingsmonument te Kasterlee

Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, militair personeelsdossier nr 6025149

Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste of overleden soldaten, bestuurd door het Comité Médical van het Rode Kruis van België, ‘Derde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland 1914-1915-1916’

Verbeeck Michel, ‘Lief en leed in de Kempen: burgerlijke stand van Kasterlee 1796-1910, Lichtaart 1798-1910, Tielen 1796-1910’, 2002

Archief gemeentehuis Kasterlee, ‘nationale militie, inlijving der miliciens, gemeente Casterlé, naamlijst, lichting van 1904’

Archief gemeentehuis Kasterlee, ‘nationale militie, lijst der uitgestelden en ontslagenen uit de gemeente Casterlé, lichting van 1904’

Archief gemeentehuis Kasterlee, ‘nationale militie, register tot inschrijving, gemeente Casterlé,  lichting van 1903’

Fiche Belgian War Dead Register

 

 

FOTO:

Van Dael 0023:  persoonlijk archief