VAN DEN BERGH Isidorus

VAN DEN BERGH Isidorus

Naam: VAN DEN BERGH Isidorus

Geboren te: Meerhout

Geboren op: 1893-02-15

Overleden te: Haacht

Overleden op: 1914-08-26

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Meerhout, Hesemeer 3

Beroep: Landbouwer

Burgerlijke stand

Zoon van Joannes Van den Bergh (alias Jan Nol (zoon van Arnoldus), geboren op 19 maart 1852, landbouwer ) en Regina Buekenberghs (alias Zien (geboren op 23 december 1854, + 12 juni 1916))

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Maria Aloyse Josfien Van den Bergh, geboren op 28 april 1883, + 15 december 1915

2 Juul Van den Bergh, geboren op 1 juni 1890

3 Isidoor Van den Bergh, geboren op 15 februari 1893

Laatst gekend adres

Meerhout, Hesemeer 3

Beroep

landbouwer

Datum van overlijden

26 augustus 1914

In haar editie van 12 februari 1916 vermeldt het Nieuwsblad van Geel dat in Meerhout-Zittaart het bericht van zijn overlijden zonet bekend werd.

In een vonnis van 8 augustus 1924 bevestigt de rechtbank van Turnhout zijn overlijden op 26 augustus 1914 te Haacht.

Plaats van overlijden

Haacht

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats: Herent, gemeentelijke begraafplaats

2de begraafplaats: Wijgmaal, gemeentelijke begraafplaats (23 maart 1925)

Andere gegevens

Ongehuwd

Lengte: 1,66 meter

Datum indiensttreding

25 juli 1913

Stamnummer

73238

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1913

 

Regiment

6 linie, Iste bataljon, 1ste compagnie (I/6)

 

Militaire loopbaan

 

5 oktober 1912: goedgekeurd voor militaire dienst. Omdat een broer uit de lichting 1910 een vrijstelling geniet, komt Isidorus niet in aanmerking voor een vrijstelling.

25 juli 1913: ingelijfd bij het 6de linieregiment. Tijdens zijn legerdienst stuurt hij zijn vader een foto van zijn eenheid. Isidoor is staande, derde van rechts. De postkaart is gedateerd 1914. De maand is echter onleesbaar.

31 juli 1914: gemobiliseerd. Nog dezelfde nacht en de volgende dag gaan politieagenten van huis tot huis en geven de oproepen af. De oproepingsbrieven worden ook aangeplakt en verschijnen in de kranten.

1 augustus 1914: aangemeld in de kazerne. De eenheid is gekazerneerd in de forten 7-8 en 9-10 van de Versterkte Stelling Antwerpen.

26 augustus: sneuvelt bij Haacht

 

Onderscheidingen

Oorlogskruis en Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II (KB van 20 april 1917)

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Gevecht bij Aarschot (19 augustus 1914)

Het 6de linie wordt bij de mobilisatie ontdubbeld in het 6de en het 26ste  Samen vormen ze de 6de Gemengde Brigade.

Na hun mobilisatie worden deze regimenten naar de stelling aan Gete gezonden, waar ze echter geen gevecht leveren.

Op 18 augustus 1914 beslist Koning Albert om het Belgische Leger terug te trekken in de Vesting Antwerpen.

Tijdens de terugtocht naar Antwerpen ontvangen het I/6 (bataljon van Isidoor) en het III/6 hun vuurdoop ten oosten van Werchter en bij  Aarschot. Na de afmattende marsen gaan ze in de beschutting van de Vesting Antwerpen kantonneren in de omstreken van Bonheiden-Lier-Vremde

 

Eerste Uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1914), gevecht bij Haacht (26 augustus 1914)

Vanaf 24 augustus 1914 lanceert het Belgische leger vanuit Antwerpen grootscheepse uitvallen tegen de langgerekte, zwak verdedigde noordflank van het Duitse leger, om de druk op de Franse en Britse troepen meer zuidwaarts te verlichten.

De Belgen trachtten het breed vijandelijke front tussen Wolvertem en Diest te doorbreken. Het 6de linieregiment rukt langs de Stationsstraat te Haacht op naar de brug te Kampenhout. In beide kampen zijn de verliezen zwaar. In de nacht van 25 op 26 augustus worden de gewonden verzameld. In de vroege morgen van 26 augustus hernemen de Belgen hun aanval op de Duitse stellingen, onder bescherming van een hels bombardement. Maar ondertussen zijn er Duitse versterkingen aangekomen. Om 8u heeft de Belgische linkervleugel het op de lijn Aarschot-Rotselaar begeven. Om 10u30 is de toestand in Haacht, Wespelaar en Boortmeerbeek onhoudbaar geworden. De 6de Gemengde Brigade komt fel gehavend uit de strijd. De Eerste Uitval uit Antwerpen wordt besloten met het opblazen van de bruggen over de Dijle.

 

Andere gegevens

 

Geen  frontstrepen

Op 17 november 1920 getuigen V. Stevens en B. Thijs, beiden woonachtig te Meerhout, ten over staan van Vrederechter Gustave Janssens dat vader Joannes Vandenbergh de enige erfgenaam van de gesneuvelde is.  (De moeder is overleden.)

In 192? vraagt de vader de vergoeding van het strijdersfonds aan. Hij ondertekent het aanvraagformulier met een kruisje.

 Voor de ene maand aan het front heeft hij recht op 75 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 30609, Van den Bergh Isodorus.

Stadsarchief Geel, Het Nieuwsblad van Geel, 1914 – 1918

Gemeentearchief Meerhout, Verzamelstaat der rechthebbenden op de vergelding in zake van Militie

Gemeentearchief Meerhout, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, gegevens bevolkingsregister 1910.

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, Collectie bidprentjes

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1913.Provincie Antwerpen.

Manu CAMMAERT. De Geschiedenis van het 6 Linieregiment. S.l.

‘Geschiedenis der regimenten’ in Guldenboek der vuurkaart, http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/legeronderdelen.htm

Belgische militaire begraafplaats Veltem-Beisem, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/201115