Van den Kieboom Frans

Van den Kieboom Frans

Naam: Van den Kieboom Frans

Geboren te: Minderhout

Geboren op: 1895-09-12

Overleden te: Londen

Overleden op: 1918-02-13

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten(Hoogstraten), Moleneinde

Beroep: Student

Frans is de enige zoon van Jan Van den Kieboom (°21/3/1851), notarisklerk, en Maria Wagemaekers (°9/2/1861).

Er is weinig bekend van dit kleine gezin. Het bevokingsregister vermeldt wel dat Frans op 7 september 1913 geschrapt is en in Oudenaerde terug ingeschreven wordt. Waarom en wat ie daar gaan doen is, is onduidelijk. Hij is wel terug tegen het begin van de oorlog want in zijn dossier staat "Moleneinde, Hoogstraten" als adres.

Hij neemt dan ook definitief afscheid van zijn vader. Jan sterft op 15 december 1916. Hij zal zijn zoon niet meer zien.

Frans meet 1.67m en heeft zwart haar.

Frans neemt kort na de oorlogsverklaring op 5 augustus 1914 als oorlogsvrijwilliger dienst in het Belgisch leger. 5 dagen later zit Frans al in het depot van de Karabiniers. Op 7 januari 1915 wordt hij definitief bij 1 Karabiniers-Wielrijders, ook wel gekend als "De zwarte duivels", ingedeeld.

Zijn militaire loopbaan verloopt vermoedelijk zeer vlot en gaat quasi onopgemerkt voorbij. Enkel de berekening van zijn frontstrepen (5!) toont aan dat ie wel degelijk in het midden van het oorlogsgeweld zat: 41 maanden frontdienst en 2 maanden dienst in het achterland. Dit levert zijn moeder in 1924 3.175BF (- 300 BF familiebegiftiging wel te verstaan) als vergoeding op.

In 1917 raakt Frans blijkbaar ernstig gewond. Op 31 augustus van dat jaar wordt hij in het King Albert III Hospital in Londen opgenomen. Hij verlaat deze stad niet meer. Hij sterft er op 13 februari 1918, maar of dit ten gevolge was van de opgelopen wonden? Zijn dossier vermeldt als doodsoorzaak immers "zelfdoding op den openbare weg". Hoe heeft hij zichzelf dan van het leven berooft? Niet ver van het ziekenhuis bevindt zich een brug. Is Frans daar af gesprongen? Een nog belangrijkere vraag is de waarom-vraag? Waren zijn verwondingen of eventuele verminkingen voor hem te zwaar om dragen? Of zit de opgelopen schade eerder van binnen? Kon hij de ellende van het Yzerfront niet meer dragen? Wie zal het zeggen.

Militaire dossier

www.wardeadregister.be

inventaris.onroerend.erfgoed.be/erfgoedobjecten/94358

blog.seniorennet.be/front.archief.phd?ID=15

ezitis.myzen.co.uk/kingalbertthree.html