Van Dender Cornelius Aloïsius

Van Dender Cornelius Aloïsius

Naam: Van Dender Cornelius Aloïsius

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1883-09-16

Overleden te: Bray - Dunes

Overleden op: 1915-03-25

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Warandestraat 78

Beroep: timmermansgast

Burgerlijke stand toestand 1990

Hij is de zoon van Carolus Van Dender en Johanna Cathaîna Haenegraef. Zijn vander was een zeeldraaier en zijn moeder was huisvrouw. Zijn ouders hadden twee zonen: Cornelius Aloïsius Van Dender en zijn broer Franciscus Augustinus Mario Van Dender. Hij woonde samen met zijn ouders, broer en de vrouw en kinderen van zijn broer. Hun huis was gesitueerd in Turnhout in de Warandestraat 78. Zelf was Cornelius Aloïsius Van Dender ongehuwd en had hij geen kinderen.

Laatst gekend adres

Van Kerckhovenstraat 3 te Antwerpen

Beroep

timmermansgast

Datum van overlijden

1915 – 03 – 25

Plaats van overlijden

Bray – Dunes, Nord – Pas – De – Calais, Frankrijk

Begraafplaats

1ste begraafplaats: Bray – Dunes

2de begraafplaats: militaire begraafplaats De Panne

Datum indiensttreding

We weten enkel dat hij in dienst is getreden in het jaar 1903.

Stamnummer

11075

Graad

Cornelius Aloïsius Van Dender was soldaat en werkte bij de telegrafisten.

Regiment

vierde divisie genie

Verloop militaire loopbaan

Cornelius Aloïsius Van Dender behoorde tot de telegrafisten van de vierde divisie genie. Verdere informatie was er niet te vinden over zijn loopbaan. Uit de documenten die we ter beschikking hadden is wel af te leiden dat hij niet of amper gevochten heeft aan het front. Dit is ook af te leiden uit het feit dat hij een telegrafist was en hij dus niet zo sterk betrokken was bij de gevechten zelf.

Onderscheidingen

Cornelius Aloïsius Van Dender heeft enkel de medaille Commémorative en de medaille de la Victoire gekregen. Hij kwam niet in aanmerking voor het kruis in de orde van Leopold II zoals vele andere soldaten wel hebben gekregen, omdat hij niet is gestorven aan verwondingen ten gevolge van een vijand, maar verdronken is. Zijn nabestaanden hebben enkele keren deze onderscheiding aangevraagd maar deze werd elke keer geweigerd.

Andere gegevens

Het document betreffende de berekening van het aantal verdiende frontstrepen ontbrak in het militaire dossier. Zijn vader was al overleden voor Cornelius Aloïsius Van Dender zelf stierf achter het front. Zijn familie heeft echter wel enkele pogingen ondernomen om geld te ontvangen voor de bewezen diensten van Cornelius Aloïsius Van Dender. De familie heeft nooit een vergoeding gekregen omdat ze steeds werden doorgstuurd door instanties die hiervoor in stonden. Deze instanties wisten de familie zelfs te vertellen dat Cornelius Aloïsius Van Dender niet eens zou bestaan.

In zijn dossier was ook te vinden dat Cornelius Aloïsius Van Dender gestorven is aan de verdrinkingsdood in een klein ondiep kanaaltje achter de boerderij waar het leger en zijn collega's zich bevonden. Deze feiten vonden plaats toen hij niet aan het front was maar toen hij "congé had".