Van der Steen Henricus Fransiscus

Van der Steen Henricus Fransiscus

Naam: Van der Steen Henricus Fransiscus

Geboren te: Oud-Turnhout

Geboren op: 1894-04-17

Overleden te: Moorslede

Overleden op: 1918-10-14

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Oud-Turnhout, Nadorst 58, Oud-Tunhout

Beroep: Schrijnwerker

Zoon van Frans Van der Steen en maria Elisabeth De Bruyn

Henricus bleef ongehuws en had geen kinderen

Werkman in dagelijks leven 

Overleden in de laatse fase van WOI

De naam Henri Van Der Steen staat op de natuurstenen herdenkingsplaat in de Sint-Bavokerk met voorstelling van een piëta waaronder het opschrift “De parochianen van Oud-Turnhout tot godvruchtig aandenken hunner gesneuvelden in den oorlog 1914 1918”.

Datum indiensttreding: 22-09-1914

Stamnummer: 105/61782

Graad: Soldaat

Regiment: D N°61782/608

22-09-1914 – 15-10-1914: opleidingscentrum van de 2e legerdivisie

15-02-1915: Terugkeer vanuit ondrehoud in het opleidinscentrum

23-02-1915: Naar hospitaal in Isenberghe

26-02-1915: Verlaat hospital en terugkeer 5e linieregiment

10-09-1915: Mutatie 1e regiment

15-01-1916: Terugkeer uit onderhoud vanuit Regiment Pioniers en vervoegt 3e Batterij

26-05-1915: Passage bij de sectie Mitrailleurs van de compagnie

21-01-1917: Passage bij het Linieregiment

14-10-1918: Gesneuveld in Iseghem

6 frontstrepen

Op 20 juni 1923 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor ger strijdersfonds. Voor 47 maanden aan het front en 3 maanden in opleiding heeft hij recht op 3675 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken hebben de nabestaande recht op 3375 frank.

Bevolkingsregister Oud-Turnhout (1901-1910 1 wijk boek B blz 240 GO/T)

Militair dossier

In Flanders Fields