Van Dun Franciscus Josephus

Van Dun Franciscus Josephus

Naam: Van Dun Franciscus Josephus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1888-03-10

Overleden te: Ramskapelle

Overleden op: 1914-10-27

Burgerlijke stand: gehuwd

Laatst gekend adres: Oud-Turnhout, Van Der Beken Pasteellaan

Beroep: meester smid

Zoon van Johannes Baptista Van Dun (Poppel °1849-04-30   en + 1921-05-17 te Turnhout)  Beroep vader : fruithandelaar en van Regina Haest ( ° 1856-09-23 te Geel en + 1927-08-02).  Beroep moeder : huisvrouw

Kinderen uit dit huwelijk :

1. Carolus Van Dun ( ° 1877-06-08)
2. Carolius Van Dun ( ° 1879-10-14)
3. Maria Elisabeth Van Dun ( °1882-05-20)
4. Maria Francisca Van Dun ( °1885-01-25, + 1885-02-08)
5. Anna Maria ( ° 1886-01-15)
6. Franciscus Josephus Van Dun ( ° 1888-03-10, + 1914-10-27)
7. Maria Antonia Van Dun ( °1893-08-21)
8. Josephus Franciscus (° 1895-08-15)

Huwt op 1911-03-03 in Oud-Turnhout met Emma Cecilia Van Den Heuvel (°1885-10-08 te Vosselaar en + 1965-01-20 te Turnhout. Beroep : handwerkster
Kinderen uit dit huwelijk : 1. Irma Francisca ( °1906-05-29)
                                      2. Joanna Maria ( °1911-10-02)
                                      3. Germaine Regina Maria (°1911-10-02)

Persoonsbeschrijving:   : 1,61 m groot, blond haar, blonde wenkbrouwen, rond gezicht, ronde kin, blauwe ogen en normaal gebouwd.

 

Vanuit de V.O.S -afdeling van Oud-Turnhout werd op 30-09-1922 een brief verstuurd naar het hoofdkwartier van de V.O.S om voor de weduwe een toelage te krijgen.  Op 04-10-1922 antwoordt het V.O.S. dat de weduwe geen recht heeft op een toelage.

Anekdote : Frans Van Dun kreeg  verschillende  berispingen en straffen als een aantal dagen, zelfs 1 tot 2 weken in ‘ la salle de police’ of het hoofdkwartier, ook 4 dagen in het cachot staan op zijn lijst. Reden : het te laat opstaan, voor 2 dagen onbereikbaar zijn en het weigeren zijn materiaal te reinigen.

Datum indiensttreding : 1908-04-16 als vrijwilliger met premie aangeworven
Stamnummer : 55190
Graad : Soldaat 4de divisie
Regiment : 7de Linieregiment
Verloop militaire loopbaan :
16-01-1908 : vrijwilliger met premie aangeworven
01-10-1908 : in het 7de Linieregiment voor militaire dienst
20-09-1908 : klaroen
08-11-1909 : soldaat
15-09-1910 : onbetaald verlof
03-06-1912 : terug opgeroepen tot 11-07-1912
01-08-1914 : gemobiliseerd
27-10-1914 : gesneuveld bij Koolhofbrug, Ramskapelle

Onderscheidingen : in 1922 werd hij benoemd tot Ridder van de Orde van Leopold II met palm en verdiende eveneens een oorlogskruis voor zijn daden van moed tegenover de vijand.  Zijn vrouw ontving de onderscheidingen.

Gevechten waaraan deelgenomen : Slag van Ramskapelle

Andere gegevens ; Geen frontstrepen

Op 22 maart 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds.  Voor de 2 maanden ( en 27 dagen) aan het front heeft hij recht op 250 frank strijdergegiftiging.  Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

Overleden op 27-10-1914 te Ramskapelle nabij de ‘Boterdijkbrug’ en begraven op 04-11-1914 te Ramskapelle

De naam Frans Van Dun staat op de natuurstenen herdenkingsplaat in de Sint-Bavokerk met voorstelling van een piëta waaronder het opschrift “De parochianen van Oud-Turnhout tot godvruchtig aandenken hunner gesneuvelden in den oorlog 1914 1918”.

Heemkunde kring Corsendonca : militair dossier
Werkgroep Krijgsgeschiedenis Scholenproject WO I ( Ludo Vanwuytswinkel)