Van Es Gustaaf Lodewijk Maria

Van Es Gustaaf Lodewijk Maria

Naam: Van Es Gustaaf Lodewijk Maria

Geboren te: Merksplas

Geboren op: 1896-08-29

Overleden te: Beveren aan de IJzer

Overleden op: 1917-08-18

Burgerlijke stand: gehuwd

Laatst gekend adres: Merksplas, Dorp 94

Beroep: Beroepsvrijwilliger

Zoon van :    Van Es Gustaaf Jozef Maria
en        De Houwer Joanna Maria
gehuwd  te     Merksplas   op 1895-10-17
de kinderen waren :
1 :    1896-08-29  Gustaaf Lodewijk Maria
2 :    1897-07-07   Arthur Emiel Catharina  (†) 
3 :    1898-08-04   Irma Eugenia Joanna
4 :    1900-11-02   Maria Irma Joanna
5 :    1901-11-06   Joanna Leonia Maria
6:    1904-11-08   Joanna Jozepha Maria 
Vader was bewaker.
Laatst gekende woonplaats was te Merksplas  Dorp 94
 
Met 16 jaar gaat hij naar de militaire pupillen –school te Aalst  en vanaf september 1912 staat hij ingeschreven te Mechelen Liersesteengweg 4. 
Hij was dus beroepsmilitair met de graad van wachtmeester.
Hij is overleden in het militair ziekenhuis van Beveren aan de IJzer op 18 aug 1917.
Zijn laatste rustplaat is de Belgisch Militaire begraafplaats van Duinenhoek in De Panne (graf K127)

Via het militair dossier heeft men gezien dat Gustaaf gehuwd was met Héléne Taveirne en een zoontje had.
Uit de gegevens in Merksplas blijkt het  niet geweten te zijn  en het bidprentje maakt er ook geen melding van.

 

Stamnummer  :   2540     beroepsvrijwilliger  
Graad :  wachtmeester  (sergeant)  foerier
Eenheid   :  2-de regiment   artillerie     
Zijn loopbaan :   1 aug 1914    tot    4 sept 1914 aanwezig bij het 2° regiment Artillerie.
        5 sept 1914    tot   15 sept 1915 gedetacheerd naar het “Fonderie Royal” in Calais.
        16 sept 1914      terug naar het 2° regiment artillerie
18 aug 1917   Overleden aan zijn verwondingen opgelopen tijdens bevolen dienst in Oostkerke.

In het militair dossier zien we dat een schrijven van de weduwe de aanleiding was van een reeks nota-wisselingen voor het bestaan van het huwelijk en het  woonadres te verifiëren.
Later vraagt de vader een ereteken aan op naam van zijn zoon, maar met een verkeerde eenheid als referentie, en ook het bidprentje maakt geen vermelding van het huwelijk dus was het ook daar blijkbaar niet geweten.


Op 12 nov 1920 doet Hélén Taveirne een aanvraag bij het strijderfonds  en werd 37 maanden aan het front toegekend en werd een bedrag van 2775 fr  toegekend min de 300 fr. familie dotatie en 400 fr  “R. du F” .

Eretekens: 
 5 frontstrepen   (4 nov 1921)
 Het ridderkruis in de orde van Leopold II met palm  (A.R 22 mei 1918)
 Het oorlogskruis met 2 leeuwen          (16 juni 1918 )
 De slag aan de IJzer    (24 okt 1921)

Heemkundige Kring Marcblas Merksplas
Militair dossier 
Bevolkingsregisters Merksplas.
www.abl1915.be/bwg/depanne
www.inflandersfield.be/nl/namenlijst