VAN GENECHTEN Hendrik

VAN GENECHTEN Hendrik

Naam: VAN GENECHTEN Hendrik

Geboren te: Olmen

Geboren op: 1891-12-21

Overleden te: Stuivekenskerke

Overleden op: 1914-10-22

Burgerlijke stand: Gehuwd

Laatst gekend adres: Balen, Rijsberg 129

Beroep: Landbouwer

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Victor Van Genechten en Maria Elisabeth Kaerts

Victor Van Genechten werd geboren te Olmen op 8 juni 1860 en was weduwnaar Kaerts Maria Elisabeth. Hij huwde opnieuw te Olmen op 22 juni 1902 met Verdonck Maria Elisabeth. Zij werd geboren te Olmen op 19 oktober 1860.

Laatst gekend adres

Rijsberg 129 in Balen

Beroep vóór de oorlog

Landbouwer

Datum van overlijden

22 oktober 1914

Plaats van overlijden

Stuivekenskerke

Begraafplaatsen

 

Graf onbekend.

De fiche van het NIOOO vermeldt Steenkerke en Overkapelle als laatste rustplaats. In 2013 werd door Erfgoed Balen een gedenksteentje voor Hendriuk Van Genechten geplaats in Oud-Stuivekenskerke.  

Andere persoonlijke

Gegevens

Gehuwd op 14 juni 1913 in Balen met Maria Wilhelmina Seraphina Hus, geboren te Balen op 5 juni 1981.

Zij hadden 1 kind:

Bertha Josepha Van Genechten, geboren te Balen op 29 maart 1914

Lengte: 1,740 meter

Datum indiensttreding

1911

Stamnummer

54967

 

Graad

Soldaat mil 1911

 

Regiment/eenheid

8 Linie / /4e Bataljon / 3e Compagnie

 

Verloop militaire loopbaan

 

22 oktober 1910: Goedgekeurd voor den dienst

25 april 1911: Ingelijfd bij 8e Linieregiment

1 augustus 1914: Gemobiliseerd

22 oktober 1914: Overleden te Stuivekenskerke

 

Onderscheidingen en medailles

 

Ridder in de Orde van Leopold II

Oorlogskruis

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Geen informatie.

 

Andere gegevens aangaande zijn legertijd

 

Geen frontstrepen.

Op 14 november 1920 vraagt zijn weduwe een vergoeding van het strijdersfonds aan.

Voor drie maanden aan het front hadden de nabestaanden recht op 225 frank strijdersbegiftiging. Min de 300 frank familiebegiftiging en een vergoeding van 400 frank die reeds werd ontvangen, bleef er 0 frank over.

In de brieven die zijn broer Jozef Van Genechten naar het thuisfront schreef, staan enkele opmerkelijke zaken beschreven:

– Brief 12 januari 1916 (3b): “Schrijft dat hij een kaart heeft ontvangen van onze Henri, maar die is gedateerd 11 oktober toen hij nog in Oostende was.  Dat is alles wat ik van hem vernomen heb sinds den oorlog.”

– Brief 6 november 1916 (2a): “Vraagt zijn schoonzuster hoe het met haar dochter Maria, mijn doopkind, is. Zij is voorzeker al groot.  Maar spijtig het zal zijn vader (?) niet meer weerzien?”

– Brief 2 december 1916 (4a en b): “Weet gij het al van onze broeder Henri. Ik heb het in mijn vorige brieven ook al geschreven maar ik vraag het mij af of gij ze ontvangen hebt. Nu hij is al twee jaren gesneuveld, maar ik heb het niet eerder durven schrijven.”

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier.

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 33873, Van Genechten Henri.

RA Beveren, Nationale militie, 22ste militiekanton, Gemeente Baelen, Alphabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1911, Provincie Antwerpen.

Erfgoed Balen, Gegevens bevolkingsregister 1910.

Erfgoed Balen, Gegevens burgerlijke stand.

Erfgoed Balen, Collectie bidprentjes.

ERFGOED BALEN, ‘Nooit meer oorlog’, Balen en Olmen tijdens WOI en WOII, Mol, 2008.

F. KEMPS, ‘Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog’.

K. MERTENS, Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog, Balen, 2011.

B. DIERCKX, ‘Balense Klaprozen 1914-1918’, Erfgoed Balen Jaarboek, 13 (2014), 11-24.

R. DIERCKX, ‘11 november, wapenstilstand. We herdenken de gesneuvelde Balenaars’, Ledenblad HKB, 88 (2001), 1-13.

T. VANLEEUWEN, ‘Deel III. Slag aan de Ijzer 18-31 oktober 1914’, Erfgoed Balen Jaarboek, 7 (2008), 51-74.