Van Gils Adriaan

Van Gils Adriaan

Naam: Van Gils Adriaan

Geboren te: Meerle

Geboren op: 1895-01-22

Overleden te: Adinkerke

Overleden op: 1915-06-05

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten(Meerle), Kruisstraat 99

Beroep: beroepsvrijwilliger in het Belgische Leger

Adriaan (Jaan) VAN GILS werd als jongste zoon van Jan Frans VAN GILS (°Meer 15-10-1849/+Breda 30-11-1933; herbergier) en Maria Cornelia VERSCHUEREN (°Meersel, Meerle, 15-08-1863/+Meersel-Dreef, Meerle 03-01-1933) geboren in Meerle. Het is niet duidelijk op welke datum precies, op 22 of 23 januari of juni 1895. (De reden hiervan is dat ooit een bidprentje opdook met andere informatie i.v.m. zijn geboorte en overlijden.) Voor hem werden in het gezin zes andere kinderen geboren: Corneel (°Meerle ca 1883-1884; werkman), Joannes Aloysius (°Meerle 17-03-1886), Albert (°Meerle 23-06-1887),  Antoon (°Meerle ca 1889; metser), Adriana Maria Cornelia (°Meerle 09-09-1890) en Jan Jozef (°Meerle 17-03-1893). Zijn broer Albert was ook soldaat in de Eerste Wereldoorlog en stierf in krijgsgevangenschap in Duitsland. Adriaan was ongehuwd en woonde voor de oorlog bij zijn ouders op de Kruisstraat nr. 99 te Meerle. Na de oorlog (in 1923) woonden de ouders in Meersel-Dreef nr. 26. Meersel-Dreef is een parochie aan de Nederlandse grens die onder de gemeente Meerle valt. 

Volgens de burgemeester van Meerle die tijdens de oorlog een dagboek bijhield over de situatie in zijn gemeente, waren die van Van Gils bekend als ‘smokkelaars’. ‘Bij Van Gils zijn verleden week nachten geweest van 150 smokkelaars,’ schrijft hij op 14 november 1916. Meersel-Dreef ligt heel dicht bij de Nederlandse grens en Van Gils en zijn vrouw hadden daar een herberg. Op 29 november 1916 was er om 9 uur een lijkdienst voor Adriaan Van Gils, zoon van Sus Van Gils. Er was niet zoveel volk en dat weet de burgemeester aan die smokkelpraktijken.   

Adriaan VAN GILS was van de lichting 1915, maar werd reeds in het Belgische Leger ingelijfd als beroepsvrijwilliger in 1914 en trad op 23 maart 1914 in dienst. Hij was korporaal in het 2de Linieregiment 2/3 met stamnummer 102/64185.

Bij het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 wordt hij als brigadier ingezet in de A.F.A. (Artillerie Forteresse Anvers), de vestingsartillerie die de forten rond Antwerpen verdedigt. De forten kunnen weinig weerstand bieden aan een vijand die ze van op afstand uitschakelt. Ze spelen wel een belangrijke rol omdat ze het Belgische Leger de kans geven zich na de val van Antwerpen terug te trekken naar de Westhoek. In deze periode heeft hij het stamnummer 151/3417 en maakt deel uit van de 5de batterij Artillerie, later van de artillerie van de 1ste legerdivisie.

Het is pas op 9 januari 1915 dat Adriaan het 2de Linieregiment weer kan vervoegen. Dat regiment vecht op dat ogenblik als onderdeel van de 1ste Legerdivisie aan de IJzer. Hij maakt daar deel uit van de 2de bataljon/3de compagnie (7de compagnie).

Op 21 mei 1915 wordt hij bij een beschieting te Lizerne zwaar gewond door granaatscherven. Lizerne is een gehucht van Zuidschote bij Ieper. Een obusscherf heeft zijn rechter borst doorboord. Ondanks het hevige strijdgewoel kan hij op 25 mei toch overgebracht worden naar het ‘Belgian Field Hospital’ in het rustoord de ‘Clep’ te Hoogstade waar het projectiel op 28 mei uit de long verwijderd wordt. Na deze ingreep wordt hij gehospitaliseerd in het ‘Hôpital Militaire Belge’ in Adinkerke, in het domein Cabour, een groot hospitaalcomplex in de binnenduinen met 19 paviljoenen en een capaciteit van 500 bedden.
Daar overlijdt hij op 5 juni 1915 om 8.00 u.

Op 6 juni 1915 wordt hij begraven op de militaire begraafplaats in Adinkerke (graf nr. 668). Dit militair kerkhof was een uitbreiding van het voordien reeds bestaande kerkhof, vlakbij het militaire hospitaal.

Na de oorlog, op 14 mei 1921, worden zijn stoffelijke resten ontgraven en met militaire eer opnieuw begraven op het op het ereperk bij het oorlogsmonument aan de kerk van Meerle (graf nr. 4C1314).

Adriaan VAN GILS deed frontdienst van 1 augustus 1914 tot 5 juni 1915 = 10 maanden en 5 dagen: hij heeft dus geen recht op frontstrepen, vermits de eerste frontstreep pas uitgereikt wordt aan wie één volledig jaar frontdienst heeft gedaan.

Op 13 december 1920 vraagt zijn vader via het V.O.S. afdeling Meerle, de strijdersbegiftiging voor zijn overleden zoon aan bij het Strijdersfonds. Hij heeft recht op 11 maanden à 75 frank = 825 frank. Daarvan wordt 300 frank familiebegiftiging afgetrokken die reeds ontvangen is. Er rest 525 frank te ontvangen.

Op 24 december 1923 schrijft Frans Van Gils vanuit Meersel nr. 26 te Meerle, naar de minister van landsverdediging dat hij vernomen heeft dat zijn zoon postuum recht heeft op de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II en het Oorlogskruis en vraagt ze hem te bezorgen. Het antwoord volgt op 30 januari 1924: Deze eretekens zullen uitgereikt worden tijdens een officiële plechtigheid waartoe hij uitgenodigd zal worden. Het is zijn moeder C. Verschueren die op een niet-gedateerd document tekent voor ontvangst van de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II met palm (KB: 20-04-1917) en het Oorlogskruis.

In het militair dossier zit ook een document waarop melding gemaakt wordt van een recht op frontstrepenrente voor 8 frontstrepen. Het militair pensioen – de zogeheten frontstrepenrente – bedroeg jaarlijks 100 frank voor de eerste frontstreep en 50 frank voor elke volgende. Dit is hier een vergissing (de 4 jaar en 6 maanden frontdienst zijn doorgehaald en verbeterd tot 10 maanden en 5 dagen; de beslissingen i.v.m. frontstrepen en frontstrepenrente horen nog bij
de niet-doorgehaalde versie).

De naam van Adriaan VAN GILS staat in Meerle op twee oorlogsmonumenten. In het Mariapark van het Kapucijnenklooster te Meersel-Dreef (Meerle) zijn op de kolom van het Heilig Hartbeeld twee arduinen herdenkingsplaten bevestigd. De bovenste plaat vermeldt: ‘Meersel Galder Strybeek aan het H.Hart’;
de onderste: ‘1914 Heer Jezus 1918 ontferm U onzer gesneuvelden Jozef Van Gils Albert en Adriaan Van Gils’. Op de begraafplaats aan de kerk te Meerle
staat op het oorlogsmonument: ‘Onder uwe hoede Streden en rusten zij 1914-1918’ en 18 namen van personen die in Meerle woonden of gekazerneerd
waren en tijdens de oorlog of kort na de oorlog overleden zijn ten gevolge van de opgelopen verwondingen, o.a. die van Adriaan en Albert Van Gils.

Zijn foto staat ook op de herinneringsprent die in Meerle werd gemaakt met ‘Meerle’s Zonen gesneuveld voor Vrijheid Vorst en Vaderland’. Hij staat op de onderste rij in het midden.