Van Gils Albert

Van Gils Albert

Naam: Van Gils Albert

Geboren te: Meerle

Geboren op: 1887-06-23

Overleden te: Theessen (Duitsland)

Overleden op: 1918-11-24

Burgerlijke stand: gehuwd met Pelagie Matthijs

Laatst gekend adres: Hoogstraten(Meerle), Sint-Franciscusplein 10, Merksem

Beroep: werkman, trambediende, bakker

Albert VAN GILS was een zoon van Jan Frans/Sus VAN GILS (°Meer 15-10-1849/+Breda 30-11-1933; herbergier, later zonder beroep) en Maria Cornelia VERSCHUEREN (°Meersel, Meerle, 15-08-1863/+Meersel-Dreef, Meerle 03-01-1933; herbergierster). Hij werd geboren in Meerle op 23 juni 1887. In het gezin werden nog zes andere kinderen geboren: Corneel (°Meerle ca 1883-1884; werkman), Jan Alouis (°Meerle 17-03-1886), Antoon (°Meerle ca 1889; metser), Adriana Maria Cornelia (°Meerle 09-09-1890), Jan Jozef (°Meerle 17-03-1893) en Adriaan (°Meerle 22-01 of 06-1895). Zijn jongste broer, Adriaan, was ook soldaat in de Eerste Wereldoorlog en stierf reeds in 1915 in Adinkerke ten gevolge van verwondingen opgelopen aan de vijand in Lizerne.


Albert VAN GILS was op 30 maart 1910 in Rijkevorsel gehuwd met dienstmeid Pelagie MATTHIJS (°Mol 28-11-1885). Ze kregen twee kinderen: Franciscus Lodewijk (°Merksem 17-12-1910) en een dochtertje geboren na 1 augustus 1914. Zij heeft haar vader nooit gezien. Ze woonden bij de geboorte van Frans Lodewijk op de Zandstraat nr 61 in Merksem en voor de oorlog op het Sint-Franciscusplein nr 10, ook te Merksem. Albert was achtereenvolgens werkman en trambediende. Op zijn overlijdensakte staat dat hij in Theessen bakker van beroep was. In 1922 woonde de weduwe op de Bredabaan nr 379 te Merksem.

Albert VAN GILS was van de lichting 1907 en was V.A.P. 1907 (= volontaire avec prime/vrijwilliger met premie), d.w.z. dat hij zich vrijwillig aanmeldde om zijn legerdienst te doen en dus niet hoefde te loten, hij kreeg daarvoor een (eenmalige) premie. Zijn militaire verplichtingen waren volbracht toen hij trouwde in 1910. Hij had het stamnummer 54204 en was soldaat 2de klas in het (5de en) 25ste Linieregiment dat deel uitmaakte van de 2de Legerdivisie.

Op 1 augustus vervoegt Albert VAN GILS zijn garnizoen in Hemiksem in het depot Sint-Bernard. Het 5de Linie is ontdubbeld in 5de en 25ste Linie. Hij wordt ingedeeld bij het 25ste Linie, 3de bataljon, 1ste compagnie. Hij neemt deel aan de verschillende uitvallen uit Antwerpen (Hofstade, Schiplaken, Rotselaar, Putkapel, enz.) en de Slag aan de IJzer. Op 1 november 1914 wordt hij krijgsgevangen genomen en naar het gevangenenkamp Alten Grabow in Saksen-Anhalt (Duitsland) gedeporteerd. Het kamp lag op Trupenübungsplätz Altengrabow dat voor de oorlog al in gebruik was door het Duitse leger. In dat kamp zaten doorheen heel de Eerste Wereldoorlog zo’n 12.000 krijgsgevangenen van verschillende landen. Vele van de geïnterneerden waren Belgen. Albert VAN GILS overleed in krijgsgevangenschap op 24 november 1918 om 1 uur. Hij bezweek aan een hartziekte in Theessen (bij Burg, in Jerichow, Duitsland). Theessen is een dorpje in de buurt van Alten Grabow. Albert zou daar volgens zijn overlijdensakte wonen en het beroep van bakker uitoefenen.

Hij werd ook in Theessen begraven.

Op 28-10-1920 krijgt zijn weduwe de formulieren toegestuurd om eventueel zijn stoffelijke resten te laten repatriëren. Het is niet bekend of ze er iets mee heeft gedaan.

Albert VAN GILS deed frontdienst van 01-08-1914 tot 31-10-1914 (= 3 maanden), was achter het front van 01-11-1914 tot 10-11-1918 (= 48 maanden en 10 dagen) en na de wapenstilstand van 11-11-1918 tot 24-11-1918 (= 14 dagen) nog krijgsgevangen, wat geïnterpreteerd wordt als frontdienst.

Deze 3 maanden en 14 dagen geven hem geen recht op frontstrepen. Hij krijgt wel via het strijdersfonds voor 3 maanden een strijdersbegiftiging van 75 frank/maand (= 225 frank), voor 49 maanden een begiftiging van 50 frank/maand (= 2450 frank) waarvan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken die zijn weduwe al ontvangen heeft. Ze ontvangt dus nog 2375 frank.

De weduwe wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij postuum geen recht heeft op de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II en het Oorlogskruis, omdat hij gestorven is aan ziekte en niet gesneuveld is. Hij krijgt wel postuum de  Overwinningsmedaille en de Herinneringsmedaille.

De naam van Albert VAN GILS staat in Meerle op twee oorlogsmonumenten. In het Mariapark van het Kapucijnenklooster te Meersel-Dreef (Meerle) zijn op de kolom van het Heilig Hartbeeld twee arduinen herdenkingsplaten bevestigd. De bovenste plaat vermeldt: ‘Meersel Galder Strybeek aan het H.Hart’; de onderste: ‘1914 Heer Jezus 1918 ontferm U onzer gesneuvelden Jozef Van Gils, Albert en Adriaan Van Gils’. Op de begraafplaats aan de kerk te Meerle op het oorlogsmonument staat: ‘Onder uwe hoede Streden en rusten zij 1914-1918’ en 18 namen van personen die in Meerle woonden of gekazerneerd waren en tijdens de oorlog of kort na de oorlog overleden zijn ten gevolge van de opgelopen verwondingen, o.a. die van Albert Van Gils.