Van Gils (Corneel) Jozef

Van Gils (Corneel) Jozef

Naam: Van Gils (Corneel) Jozef

Geboren te: Meer

Geboren op: 1886-03-24

Overleden te: Reninge

Overleden op: 1915-05-06

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten(Meerle), Meersel nr. 92

Beroep: ?

Jozef VAN GILS was de enige zoon in leven van Corneel VAN GILS (°Meer 30-03-1851) en Dorothea GRAUWMANS (°Meer 03-10-1854). Corneel was de jongere broer van Jan Frans Van Gils (de vader van Albert en Adriaan Van Gils die ook sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog). De ouders huwden te Meer op 24 november 1884. Al hun kinderen werden in Meer geboren: Joanna (°26-03-1885), (Corneel) Jozef (°24-03-1886), Maria (°19-10-1887), Henricus (°16-01-1891/+Meer 17-01-1891, 1 dag oud) en Ludovicus (°04-05-1893/+Meer 02-02-1894, 8 maand oud). Het gezin woonde op het nr. 92 te Meersel, een noordelijke parochie van de gemeente Meerle (Hoogstraten) vlak bij de Nederlandse grens. Vader Van Gils was koopman van beroep. Jozef was ongehuwd, het was niet te achterhalen welk beroep hij uitoefende.

(Corneel) Jozef VAN GILS was van de lichting 1906 en trad op 1 januari 1906 in dienst bij het Belgische Leger. Hij kreeg het stamnummer 103/53070.

Op 1 augustus 1914 wordt hij teruggeroepen als soldaat 2de klas bij het 3de Linieregiment, 2de of 6de compagnie, 2de bataljon. Dit regiment strijdt in de 1ste Legerdivisie als onderdeel van de 3de gemengde brigade.

Op 18 augustus 1914 krijgt Jozef met dit regiment zijn vuurdoop te Grimde, het weerstaat uren lang de aanstormende Duitsers. Na dit zware afweergevecht telt het 3de Linie nog slechts twee bataljons. Dan volgen de verdediging van Antwerpen en de Slag aan de IJzer die deze eenheid verder decimeren. Het verlies van zoveel strijdmakkers, ziekte, gebrek aan het noodzakelijke,… bovenmenselijke inspanningen zijn het. De extreem zware gevechten bij de brug van Steenstrate na de Duitse doorbraak op 22 april 1915 als de Duitsers voor het eerst ‘stikgas’ (chloorgas) inzetten, Jozef Van Gils overleeft het allemaal. Na hun inzet bij Steenstrate mogen enkele pelotons van het 3de Linie even in rust liggen in de hoeve Vandermeersch in Reninge. Op 6 mei 1915 slaat een Duitse artilleriegranaat in op de schuur van de hoeve en doodt verschillende soldaten op slag. Eén van hen is Jozef Van Gils. Hij sterft aan diverse verwondingen door shrapnels. De shrapnel is een soort granaat, namelijk een granaatkartets. Hij is genoemd naar de uitvinder ervan, generaal-majoor Henry Shrapnel, een Engelse artillerie-officier.

Kort na de feiten wordt hij in de buurt van de hoeve in een veldgraf op 100 meter van de weg Reninge-Pijpegale begraven (graf nr. 5). Na de oorlog, op 25-07-1922, krijgt hij een definitieve rustplaats op de Belgische Militaire Begraafplaats op de Sint Maartensstraat te Westvleteren in graf nr. 302.

Op 23-04-1925 kan de gemeente Meerle zijn overlijdensakte overschrijven in de registers van de burgerlijke stand, nadat een gerechtelijke beslissing zijn dood bevestigd heeft en de gemeente Reninge een overlijdensakte heeft opgesteld.

Jozef VAN GILS was in frontdienst van 1 augustus 1914 tot 6 mei 1915 = 9 maanden en 6 dagen.
Hij heeft dus geen recht op frontstrepen, vermits de eerste frontstreep pas uitgereikt wordt na een volledig jaar frontdienst.

Nadat zijn vader, Corneel Van Gils, op 11 november 1920 bij het VOS waarvan hij geen lid is, de strijdersbegiftiging heeft aangevraagd, berekent het ministerie van Landsverdediging op 29 juli 1921 dat hij voor de (afgerond) 10 maanden frontdienst van zijn gesneuvelde zoon 10 x 75 frank strijdersbegiftiging = 750 frank zal ontvangen. De 300 frank familiebegiftiging die reeds ontvangen zijn, worden hiervan wel afgetrokken. Er blijft dus 450 frank te ontvangen.

Jozef VAN GILS krijgt postuum de volgende onderscheidingen: Ridder in de Orde van Leopold II, het Oorlogskruis en de IJzermedaille.

Zijn naam staat ook op twee monumenten in Meerle. In het Mariapark van het Kapucijnenklooster te Meersel-Dreef (Meerle) zijn op de kolom van het Heilig Hartbeeld twee arduinen herdenkingsplaten bevestigd. De bovenste plaat vermeldt: ‘Meersel Galder Strybeek aan het H.Hart’; de onderste: ‘1914 Heer Jezus 1918 ontferm U onzer gesneuvelden Jozef Van Gils Albert en Adriaan Van Gils’. Op de begraafplaats aan de kerk te Meerle op het oorlogsmonument staat: ‘Onder uwe hoede Streden en rusten zij 1914-1918’ en 18 namen van personen die in Meerle woonden of gekazerneerd waren en
tijdens de oorlog of kort na de oorlog overleden zijn ten gevolge van de opgelopen verwondingen, o.a. die van Jozef Van Gils.

Zijn foto staat ook op de herinneringsprent die in Meerle werd gemaakt met ‘Meerle’s Zonen gesneuveld voor Vrijheid Vorst en Vaderland’. Hij staat op de bovenste rij helemaal rechts.