VAN GOMPEL Jozeph Maria

VAN GOMPEL Jozeph Maria

Naam: VAN GOMPEL Jozeph Maria

Geboren te: Mol

Geboren op: 1887-11-18

Overleden te: Moorslede

Overleden op: 1918-09-28

Burgerlijke stand: Gehuwd met Joanna Vos

Laatst gekend adres: Mol, Rozenberg 48

Beroep: Schrijnwerker

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Joseph Alphons Van Gompel en Maria Josephina Meynen

Laatst gekend adres

Mol, Rozenberg 48

Beroep

Schrijnwerker

Datum van overlijden

29 september 1918

Plaats van overlijden

Moorslede (Sint Pieter)

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats: Moorslede. Ten westen van de weg van Moorslede naar Sint-Pieter, in de nabijheid van een boerderij (3 oktober 1918)

2de begraafplaats: Belgische Militaire Begraafplaats Houthulst (8 september 1923)

Andere gegevens

Gehuwd te Mol op 25 april met Joanna Vos

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Alfons Maria, °29-07-1911 te Mol

2 Alfons Juliaan, °14-06-1913 te Mol

3 Joanna Maria Francisca, °25-01-1915 te Mol

Lengte: 1,64 meter. Zwarte haren en grijs-blauwe ogen. Een litteken op de rechterwijsvinger.

Datum indiensttreding

1907

Stamnummer

79

 

Graad

Korporaal mil 1907

 

Regiment

17 linie, I bataljon, 1ste compagnie

 

Verloop militaire loopbaan

 

2 maart 1907: goedgekeurd voor de militaire dienst. Zijn lotnummer is 64.

6 juni 1907: ingelijfd bij het 7de linieregiment

16 november 1907: in actieve dienst

1 augustus 1914: gemobiliseerd

1 januari 1917: gaat over naar het 17de linie

24 januari 1917: gepromoveerd tot korporaal

12 augustus 1918: hij maakt deel uit van de patrouilleurs van het 17de linie. In die hoedanigheid neemt hij op deze dag deel aan een aanval op een Duitse voorpost waarbij naast zware verliezen aan de vijand ook één krijgsgevangene en een mitrailleur worden bemachtigd.  Voor deze actie draagt zijn overste hem voor tot een eervolle onderscheiding. In het begeleidend verslag wordt Jozef Van Gompel omschreven als een moedig soldaat die tijdens meerdere gevechten blijk gaf van moed en opoffering.

29 september 1918: sneuvelt bij Moorslede

 

Onderscheidingen

 

Oorlogskruis (20 juli 1917)

Ridder in de orde van Leopold II (5 oktober 1922)

IJzermedaille (KB 20 maart 1923)

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Eerste uitval uit Antwerpen (24 – 26 augustus 1914)

Tweede uitval uit Antwerpen (9 – 13 augustus 1914)

Slag bij de IJzer (16 – 31 oktober 1914)

Bevrijdingsoffensief (28 september – 11 november 1918)

 

Andere gegevens

7  frontstrepen

Op 17 november 1920  vraagt zijn weduwe de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op 29 maart 1921 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 50 maanden aan het front heeft hij recht op 3.750 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 3.450 frank.

 

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

RA Beveren. Nationale militie. 22ste militiekanton. Lichting van 1907. Provincie Antwerpen.

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 33940, Van Gompel Joseph Marie.