Van Gompel Petrus Joannes Marie

Van Gompel Petrus Joannes Marie

Naam: Van Gompel Petrus Joannes Marie

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1890-03-13

Overleden te: Sint-Jacobs-Kapelle

Overleden op: 1915-06-20

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Steenweg op Oosthoven 75

Beroep: tolbeambte/ schrijnwerker

Zoon van Van Gompel Joannes (vader), en Van Eyndhoven Maria Catharina (moeder)

Kinderen uit dit huwelijk:
1 Van Gompel Maria Catherina Antonia
2 Van Gompel Maria Elisabeth Cornelis
3 Van Gompel Petrus Joannes Maria
4 Van Gompel Maria Theresia Cornelis
5 Van Gompel Maria Elisabeth Josepha
6 Van Gompel Henricus Joannes Maria
7 Van Gompel Joannes Cornelius Josephus
8 Van Gompel Franciscus
9 Van Gompel Carolus Josephus
10 Van Gompel Maria Josephina Ludovica

Ongehuwd 
Persoonsbeschrijving: 1m 67 ,blauwe ogen
Anekdote: lid van den bond het Heilig Hart en van het genootschap der Xaverianen te Turnhout

1ste begraafplaats: Sint-Jacobs-Kapelle, begraafplaats
2de begraafplaats: De Panne, West-Vlaanderen, Vlaanderen, BE
Herdenkingsplaats: De Panne, Belgische militaire begraafplaats

 

 

Datum indiensttreding

 

01/01/1910

Militie 1910

Stamnummer

 

 56631

 

Graad

 

Korporaal militie 1910

 

Regiment/*

 

7de  Linie regiment

 

Verloop militaire loopbaan

 

Militie 1910

In dienst getreden in het leger op 1 augustus 1914

Tot 19 juni 1915

 

Onderscheidingen

 

Oorlogskruis, Ridderkruis met palm

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Gevecht bij Sint-Jacobs-Kapelle

 

Andere gegevens

0 frontstrepen

Op datum 11-5-1922 vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op 17-5-1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de aantal (11)maanden aan het front en de aantal 12 maanden in opleiding heeft hij recht op 825frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 525 frank.

 

 

•    Bidprent Petrus Joannes Maria Van Gompel  http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/3519-van-gompel-petrus-jan-maria geraadpleegd op 30/5/16 
•    Registers van de burgerlijke stand geraadpleegd in het Stadsarchief van Turnhout op 30/5/16
•    Militieregister geraadpleegd in het Stadsarchief van Turnhout op 30/05/2016
•    http://www.taxandriavzw.be/wordpress/?p=525 geraadpleegd op 30/05/2016
•     http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/3519-van-gompel-petrus-jan-maria  geraadpleegd op 30/05/2016
•    http://www.stadsarchiefturnhout.be/ geraadpleegd op 30/05/2016
•    http://www.wardeadregister.be/nl/content/van-gompel-4 geraadpleegd op 30/05/2016