Van Gossum Charles Arnold

Van Gossum Charles Arnold

Naam: Van Gossum Charles Arnold

Geboren te: Elsene

Geboren op: 1890-04-30

Overleden te: Ramskapelle

Overleden op: 1914-11-23

Burgerlijke stand: gehuwd

Laatst gekend adres: Merksplas, Troonstraat 287

Beroep: Schrijnwerker

Zoon van :    Van Gossum Pierre
en              :   De Wijngaert  Constannia

Charles huwde  te    Merksplas     op   10 nov 1913
met              Langers     Adriana Emma
beroep         Schrijnwerker, meubelmaker
laatst gekend adres  :    Elsene  Troonstraat (Rue de Trone)  287   ( in Merksplas staat Kroonstraat 82)
Zij hadden geen kinderen.

Uit een arrest van het vredegerecht  blijkt  dat  Charles nog een broer en 3 zusters heeft.
Zijn broer Joseph huwde met Margareta Langers, de zuster van zijn vrouw Emma Langers.

De weduwe Emma Langers gaat in november 1921 terug bij haar ouders wonen in  Merksplas  (Colonie 77) en baatte later het gekend café  “De Zevenster “ uit in Merksplas  Dorp 111.

stamnummer   55652  soldaat  2° klas van het Militie jaar  1910  5° Linie (régiment de linie) 

Volgens het attest van Oud-strijders zien we dat:
-Van Gossum Charles, Soldaat milicien was in  1910 ( in  dienst getreden op 9 oct 1910) en terug is opgeroepen op 29 juli 1914 voor het 25° regiment 2° bataljon 3° compagnie.
-Op 17 aug 1914 is hij naar het front gegaan.
-Op 23 nov 1914 is hij gesneuveld  in de omgeving van  Ramskapelle
Het militair dossier vermeld: 
“is vermeld op de lijst van het  5°  Linie 25° regiment begraven door sergeant Van Massenhoven van het 6° Linie op 1 dec 1914 nabij een hoeve op ongeveer 1 km van de loopgraven van Ramskapelle. Deze lijst bevat 21 militaire en is doorgegeven aan de directeur van de dienst begrafenissen.
Een 2° begraafplaats is niet gevonden wat erop zou kunnen wijzen dat  hij als onbekende soldaat is begraven.
Een vermelding in de bijlage van het staatsblad staat :  “gesneuveld op het veld van eer” (3° regel  blz.129) en dat hij gestorven is te Ramskapelle op  23 nov 1914 

-De aanvraag  aan het fonds van oorlogsslachtoffer dateert van 25 nov 1920 is getekend door Emma Langers ,  (wonende te Elsene, Troonstraat 287. ) en dat ze de  dotatie van 300 fr  krijgt ( 4 maanden à 75 fr) te verminderen met de 300 fr  die ze reeds heeft gekregen.

 

Eretekens :
   -Het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met palm
   – Oorlogskruis met palm    (Koninklijk Besluit Nr 7174 van 23 april 1920)
     Voor :  “ Als blijk van dankbaarheid van het erkentelijk Vaderland aan de militair beneden de rang         van officier die gesneuveld is voor de verdediging van de haardsteden en de eer van het         Belgische volk  “
   – De Herinneringsmedaille van de Oorlog  1914 – 1918
   – De Overwinningsmedaille
  – Het Vuurkruis,  (Koninklijk Besluit van Nr 2108 van 8 april 1938).

Over deelname aan veldslagen is niets gekend.   

 Heemkundige kring Marcblas Merksplas
Bevolkingsregister Merksplas
Wikipedia
www.inflandersfield.be     geeft geen informatie over Van Gossum Charles
www.abl1914.be                 begraafplaats  Ramskapelle  heeft geen informatie
www.database.naamlijst.be  
www.forumeerstewereldoorlog.nl
www.ablhistoryforum.be     geen van deze sites geeft  bijkomende informatie.