Van Hoeck Franciscus Henricus Ludovicus

Van Hoeck Franciscus Henricus Ludovicus

Naam: Van Hoeck Franciscus Henricus Ludovicus

Geboren te: Hoogstraten

Geboren op: 1876-05-18

Overleden te: Hoogstraten

Overleden op: 1914-11-18

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten, Hoogstraten

Beroep: leraar, aalmoezenier

Franciscus Henricus Ludovicus VAN HOECK werd in Hoogstraten geboren op 18 mei 1876 als derde zoon van Petrus Ludovicus (Lodewijk) VAN HOECK (°Hoogstraten 10-04-1842/+Hoogstraten 20-04-1913; bitterpeeënbrander) en Maria Theresia DE MEIJER (°Hoogstraten 13-04-1844/+Hoogstraten 05-03-1915). Zijn ouders waren in Hoogstraten gehuwd op 07-11-1871.

In het gezin Van Hoeck waren in 1910 acht kinderen.

1. Joannes Norbertus Arthur (°Hoogstraten 22-08-1872/+Hoogstraten 27-03-1950; peeënbrander, handelaar, in 1920 gemeentesecretaris te Hoogstraten, in Hoogstraten op 29-08-1903 gehuwd met Joanna Francisca WILLEMSE (°Hoogstraten 08-03-1880)

2. Julius (Jules) Joannes Maria (°Hoogstraten 17-01-1874; pastoor te Antwerpen)

3. Franciscus (Frans) Henricus Ludovicus (°Hoogstraten 18-05-1876/+Hoogstraten 18-11-1914; leraar,  aalmoezenier)

4. Karel Lodewijk Maria (°Hoogstraten 16-11-1878; klerk; woont in 1903 te Turnhout, in 1920 klerk te Antwerpen)

5. Marie (°Hoogstraten 06-05-1885/+Hoogstraten 08-11-1845; gehuwd met Emiel WAGEMANS (klerk in Sint-Lambrechts-Woluwe)

6. Jerome (klerk te Antwerpen)

7. Clémentina (kloosterzuster te Hoogstraten)

8. Maurits (°Hoogstraten 30-09-1890/+Antwerpen 01-08-1950; onderpastoor te Schilde, pastoor van Sint-Walleburgis, letterkundige).

Frans VAN HOECK volgde vanaf 28 september 1897 Kerkelijk hoger onderwijs aan het Grootseminarie te Mechelen en werd op 1 juni 1901 tot priester gewijd. Vanaf 10 juli 1901 was hij priester-leraar aan het Sint-Jan-Berchmanscollege te Antwerpen. 

Er is grote onduidelijkheid over de rol die E.H. Frans VAN HOECK in de oorlog heeft gespeeld. Zijn militair dossier bestaat bijna uitsluitend uit heen en weer briefwisseling om telkens te concluderen dat geen spoor van de priester is te vinden. De conclusie: ‘n’a pas la qualité militaire’(21-10-1924). Hoewel er op verschillende documenten sprake is van een regiment (2de, 3de Gidsen, T.ASS.) waaraan hij toegevoegd werd, is nergens een fiche of stamnummer van hem te vinden. De hoofdaalmoezenier van de Katholieke eredienst meent dat er verwarring kan zijn met een andere Frans VAN HOECK die aalmoezenier was voor de vluchtelingen. Er wordt ook naar hem gezocht bij de brancardiers. Zonder resultaat.

De aalmoezenier hoorde in het begin van de oorlog bij de gezondheidsdienst van het leger. Ieder bataljon van het Belgische leger had een aalmoezenier die gewoonlijk in de hulppost van het front of in een militair hospitaal verbleef. Tot oktober 1915 bleven deze priesters hun soutanes dragen. Ze waren ongewapend.   

Arthur VAN HOECK dient op 12 november 1920 bij het V.O.S. een aanvraag in tot het bekomen van de strijdersbegiftiging. Volgens dit document zou Frans van half augustus 1914 tot half oktober 1914 aalmoezenier geweest zijn bij het 2de Regiment Gidsen.

Op 13 november 1920 bevestigt het ‘Vredegerecht des kantons Hoogstraeten’ dat de enige erfgenamen van Frans VAN HOECK zijn broers en zussen zijn, vermits zijn moeder overleden is op 05-03-1915 (zijn vader was reeds overleden op 20-04-1913).

ODIS meldt over hem: ‘Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog nam Franciscus VAN HOECK vrijwillig dienst als legeraalmoezenier. Hij werd op 12 september 1914 ingelijfd bij het 5de regiment Gidsen. Vanuit Aalst trok hij eerst naar Gent en vervolgens naar Antwerpen, waar hij bleef tot 8 oktober. Met een fel verzwakte gezondheid kwam hij op 10 oktober aan in het ouderlijk huis te Hoogstraten. Hij moest er het bed houden en stierf er op 18 november 1914 aan de gevolgen van een longontsteking.’

Op 12 augustus 1914 was Frans Van Hoeck aanwezig op het slagveld van Halen, waar hij hielp bij het evacueren van gewonden. Op 13 oktober, tijdens de aftocht uit Antwerpen, leed het regiment zware verliezen bij de afweergevechten aan de Leie tussen Landegem en Merendree. Aalmoezenier Van Hoeck bleef bij de gewonden, maar liep daarbij een zware longontsteking op en moest in een Gents hospitaal opgenomen worden. Een achtergebleven militaire geneesheer achtte hem niet meer fit voor de militaire dienst en op 3 november werd hij uit het leger ontslagen en naar huis gestuurd. Naar Hoogstraten waar hij in de woning van zijn broer Arthur, na tien dagen aan zijn ziekte overleed. 

Volgens een brief die zijn oudste broer Arthur (in zijn hoedanigheid van gemeentesecretaris te Hoogstraten) op 1 oktober 1924 naar Landsverdediging schrijft, zou Frans in september 1914 ‘den dag voor de ontruiming van Haecht’ ingelijfd zijn in het Belgische Leger. Hij werd ingedeeld bij de ruiterij gelast met deze verdediging, de ‘Guides’, de Gidsen dus. Daarna werd hij naar Antwerpen gezonden. In de overhaaste vlucht uit Antwerpen (op 8 oktober) heeft hij zijn regiment niet meer kunnen vervoegen (dat regiment was onderweg naar de IJzer). Hij werd ziek in de omstreken van Gent. In oktober keerde hij terug naar Hoogstraten, waar hij op 18 november 1914 overleed.

Frans VAN HOECK werd begraven op het kerkhof van Hoogstraten (graf G/18/178) en staat vermeld op het oorlogsmonument aan de kerk van Hoogstraten. Onder massale publieke belangstelling werd hij op zaterdag 21 november 1914 bijgezet in de familiekelder aan de zuidzijde van de Sint-Catharinakerk.  

Hij komt ook voor in de namenlijst van een boek ‘Aumôniers militaires belges de la guerre 1914-1918’ door J.-R. LECONTE.

 

Zijn naam staat vermeld op het Oorlogsmonument aan de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)

Militair dossier

Gerrit Vanden Bosch. Franciscus Van Hoeck. In: ODIS. Record last modified date: 29 augustus 2006. Available from World Wide Web: http://www.odis.be/lnk/PS_70071

Uit het boek: R. CASTEELS en G. VANDEGOOR, 1914 in de regio Haacht, kleine dorpen in de Grote Oorlog: G. VANDEGOOR, Getuigenissen van de Grote Oorlog 1914-1918 (1993-2).p. 96

http://www.ablhistoryforum.be/viewtopic.php?t=1239

http://www.be14-18.be/fr/defense/les-aum%C3%B4niers-sur-le-front

http://www.bloggen.be/vlaanderensvelden/archief.php?ID=2621854