Van Laer Carolus

Van Laer Carolus

Naam: Van Laer Carolus

Geboren te: Kasterlee

Geboren op: 1883-06-28

Overleden te: Ramskapelle

Overleden op: 1914-10-25

Burgerlijke stand:

Laatst gekend adres: Antwerpen

Beroep: Metsersgast

Burgerlijke stand

Zoon van Augustinus en Maria Anna Bertels

* Augustinus Van Laer, geboren te Kasterlee op 3 januari 1846, dagloner, zoon van Jean Corneille en Jeanne Leys

* Maria Anna Bertels, geboren te Geel op 10 augustus 1848, dochter van Joseph Francois en Maria Aldegona Apollonia Breda

Het koppel huwde op 23 augustus 1869 te Kasterlee. Kinderen uit dit huwelijk:

1. NN dochter

2. Franciscus

3. Josephus

4. Maria Anna

5. Joannes

6. Augustinus

7. Ludovicus Josephus

8. NN zoon

9. Carolus

10. Ludovicus Justinus

11. Julius

12. Melania

13. Constantia

Carolus wordt geboren te Kasterlee. In mei 1904 verhuist hij naar Turnhout om in 1912 richting Antwerpen te vertrekken.

Laatst gekend adres

Antwerpen

Beroep

Metsersgast

Datum van overlijden

25 oktober 1914

Plaats van overlijden

1e begraafplaats: kilometerpaal 12 van de spoorweg Nieuwpoort – Diksmuide

2e begraafplaats: Belgische militaire begraafplaats Ramskapelle (grafnummer 497)

Begraafplaats

Ramskapelle

Datum indiensttreding

28 september 1908

Stamnummer

69485

Graad

Soldaat 2e klas

Regiment

6e en 26e Linieregiment

Verloop militaire loopbaan

1903:                     loot zich uit het Belgisch Leger

28/09/1908:       doet legerdienst als vrijwilliger met premie bij het 6e Linieregiment

September 1909: zwaait af

1/08/1914:          terug onder de wapens en ingedeeld bij het 26e Linieregiment

25/10/1914:       sneuvelt bij Ramskapelle

Onderscheidingen

– ridder in de Leopold II orde (KB nr 20761 – 27/11/1925)

– oorlogskruis met palm (KB nr 20761 – 27/11/1925)

– overwinningsmedaille

– herinneringsmedaille 1914-1918

Gevechten waaraan deelgenomen

Behorende tot de militieklas 1903 lootte hij zich met lotnummer 96 uit het leger. Maar in 1907 bracht hij zijn papieren in orde om het Belgische Leger in te gaan als vrijwilliger met premie. Carolus werd geschikt verklaard voor dienst op 29 augustus 1908 en startte zijn legerdienst op 28 september met stamboeknummer 69485. Als vrijwilliger met premie ontving hij een vergoeding van 1.700 frank, een bedrag dat in schijven werd uitbetaald. Een jaar later, in september 1909 zwaaide hij af.

Op 1 augustus 1914 kreeg Carolus, zoals zo vele anderen, een oproepingsbrief en werd hij ingedeeld bij het 26e Linieregiment, behorende tot de 6e Gemengde Brigade van de 2eLegerdivisie. Na de val van de vesting Antwerpen trokken de troepen terug richting Belgische kust en werden de eenheden herschikt. Het 6e en 26e Linieregiment werden terug samengevoegd tot één regiment, namelijk het 6e. Deze eenheid bezette, vanaf 14 oktober 1914, de linkeroever van de IJzer, vanaf de zee te Nieuwpoort bad tot aan de zuidkant van Nieuwpoort-Stad. De verdediging werd in orde gebracht ondanks de Duitse artilleriebeschietingen. Na twee dagen rust, die begon op 23 oktober in Wulpen, werd de eenheid op 25 oktober terug naar de frontzone gestuurd, ditmaal naar de spoorweg Nieuwpoort – Diksmuide, vanaf Ramskapelle tot aan de hoeve “Violon”. Op deze dag sneuvelde Carolus Van Laer. Hij werd in eerste instantie begraven aan kilometerpaal 12 van de spoorweg, in 1924 werd het stoffelijk overschot bijgezet op de Belgische Militaire Begraafplaats van Ramskapelle, grafnummer 497.

Over zijn overlijdensdatum is heel wat te doen geweest: de verschillende documenten in zijn militair dossier vermelden drie data:

– in een ‘Certificaat van Eigendom” vermeldde notaris Janssen dat Carolus Van Laer vermist werd opgegeven bij de slag van Rillaer van 6 oktober 1914

– zijn grafsteen op de begraafplaats van Ramskapelle vermeldt als overlijdensdatum 26 november 1914

– de rechtbank van 1e aanleg te Antwerpen verklaarde op 13 december 1924 de genaamde Carolus Van Laer ‘dood voor het vaderland’ te Ramskapelle op 25 oktober 1914

Oorlogsmonumenten

Carolus Van Laer staat vermeld op de herdenkingssteen op de gemeentelijke begraafplaats te Kasterlee.

Dossier opgesteld door Koen Muësen

Bron verhaal Van Laer Carolus:

– militair dossier nr 6032340, documentatiecentrum van het legermuseum en de krijgsgeschiedenis, Jubelpark, Brussel

– archief gemeente Kasterlee: “nationale militie, register tot inschrijving, gemeente Casterlé, lichting van 1903”

– “lijst gesneuvelden in 14-18 uit de akten van de burgerlijke stand, deel 1a: krijgslieden wonend te Antwerpen”

– “Geschiedkundig overzicht der 6e, 16e en 26e Linieregimenten en van het 6e Vestingregiment”, 1936

– Verbeeck Michel, Lief en leed in de Kempen: burgerlijke stand van Kasterlee 1796-1910, Lichtaart 1798-1910, Tielen 1796-1910,  CD-rom, bibliotheek Kasterlee