Van Peteghem Evarist Theophiel

Van Peteghem Evarist Theophiel

Naam: Van Peteghem Evarist Theophiel

Geboren te: Gent

Geboren op: 1886-02-07

Overleden te: Schoorbakke, West-Vlaanderen

Overleden op: 1914-10-24

Burgerlijke stand: getrouwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Driezenstraat 16

Beroep: barbier, postbeambte

Burgerlijke stand toestand 1910: Hij is de zoon van Emiel en Maria Keukelier. Theophiel Evarist Van Peteghem had geen kinderen.

Laatst gekend adres: 2300 Turnhout, Driezenstraat 16

Beroep: barbier, postbeambte, beroepsvrijwilliger in het leger

Datum van overlijden: 24 oktober 1914

Plaats van overlijden: Schoorbakke, West-Vlaanderen, Theophiel sneuvelde in een veldslag

Begraafplaats: Begraven te Schoorbakke op 24 oktober 1914

Herdenkingsplaats: Schoorbakkenbrug en Oorlogsmonument Zegeplein, Turnhout

 

Datum in diensttreding: Theopiel ging op 1 augustus 1908 bij het Belgische leger

Stamnummer: 102/ 55176

Graad: korporaal

Regiment: 2de en 22ste linie

Verloop militaire loopbaan: Hij heeft in 1908 zijn legerdienst gedaan. Op 1 augustus 1914 werd hij opgeroepen. Hij heeft meegevochten aan de Ijzer en is overleden bij de veldslag te Schoorbakke op 24 oktober 1914. Van Peteghem heeft 2 maanden en 18 dagen aan het front gevochten.

Onderscheidingen: Hij kreeg van de orde van Leopold II een Ridderkruis met palm. Ook kreeg hij een Oorlogskruis.

Gevechten waaraan deelgenomen: Hij vocht mee aan de slag van de Ijzer (18 tot 31 oktober 1914) waarbij hij uiteindelijk overleed.

Andere gegevens: Van Peteghem had geen fronstrepen omdat je voor een fronstreep 8 maanden aan het front moet geweest zijn. Hij is maar 2 maanden en 18 dagen aan het front geweest.
​Voor de 3 maanden aan het front, heeft hij recht op 375 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 75 frank.
​Eerst kreeg hij 8 frontstrepen toegewezen. Dit bleek een fout te zijn en het werd geweigerd. Hierdoor ontving hij geen enklee frontstrepen.