VAN ROY Eduardus Henricus

VAN ROY Eduardus Henricus

Naam: VAN ROY Eduardus Henricus

Geboren te: Geel

Geboren op: 1892-04-20

Overleden te: Geel

Overleden op: 1920-03-12

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Nieuwstraat 87

Beroep: Godsdienstleraar

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Joannes Baptista Van Roy en Theresia Elisabetha Mathieu

Joannes Baptista Van Roy, kleermaker, geboren te Geel (Eerste Wijk) op vrijdag 8 juni 1860 akte 151, zoon van Carolus Ludovicus Van Roey en Maria Mathieu. Roepnaam: Jan

Hij is getrouwd te Geel op maandag 10 oktober 1887 akte 60 (getuigen waren Josephus Van Roy, Casimirus Van Roy, Remi Luypaerts en Carolus Dams) met zijn nicht

Theresia Elisabetha Mathieu, naaister, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 5 juli 1864 akte 181, dochter van Benedictus Mathieu en Anna Catharina Luypaerts.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Anna Maria Van Roy, geboren te Geel (Tweede Wijk) op woensdag 7 maart 1888 akte 88, overleden te Geel (Eerste Wijk) op zondag 25 maart 1888 akte 119, 18 dagen oud.

2 Anna Maria Catharina Van Roy, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 16 april 1889 akte 134, overleden aldaar op zondag 1 september 1889 akte 275, 138 dagen oud.

3 Joannes Casimirus Eugenius Van Roy, geboren te Geel (Eerste Wijk) op woensdag 25 juni 1890 akte 203.

4 Eduardus Henricus Edmondus Van Roy, geboren te Geel (Eerste Wijk) op woensdag 20 april 1892 akte 131, ongehuwd overleden te Geel op vrijdag 12 maart 1920, 27 jaar en 327 dagen oud.

5 Celina Rosalia Van Roy, geboren te Geel (Eerste Wijk) op donderdag 16 november 1893 akte 426.

6 Maria Catharina Van Roy, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 21 juli 1896 akte 275.

7 Dimphna Maria Elisabetha Van Roy, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 18 april 1899 akte 165.

8 Carolus Joannes Ludovicus Van Roy, geboren te Geel (Eerste Wijk) op maandag 12 augustus 1901 akte 306.

9 Joanna Josephina Van Roy, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 26 mei 1903 akte 214, overleden aldaar op zondag 5 maart 1905 akte 89, 1 jaar en 283 dagen oud. Doodsoorzaak : mazelen en kroep

10 Gabriella Dimphna Victoria Van Roy, geboren te Geel (Eerste Wijk) op donderdag 16 maart 1905 akte 128.

Laatst gekend adres

Geel, Nieuwstraat 87

Volgens zijn militair personeelsdossier woont hij op het moment van zijn inlijving in Eeklo.

Beroep

Godsdienstleraar

Datum van overlijden

12 maart 1920

Plaats van overlijden

Geel

Begraafplaats

Geen informatie

Andere gegevens

Volgens de beschrijving in zijn militair dossier heeft  hij een voor die tijd respectabele lengte van 1,75 meter, een rond gezicht met gebruinde tint, een hoog en groot voorhoofd, bruine ogen, een rechte neus met gemiddelde afmetingen, een kleine mond met dikke lippen en donker kastanjebruine haren en wenkbrauwen. Opvallende uiterlijke kenmerken heeft hij niet.

Ongehuwd.

Datum indiensttreding

1 augustus 1914

Stamnummer

29408

 

Graad

Sergeant brancardier mil 1912

 

Regiment

13 linie

 

Militaire loopbaan

 

1 oktober 1912: als milicien van de klasse 1912 meldt hij zich bij de militieraad. Hij krijgt echter een jaar vrijstelling wegens deelmakende van een in het land gevestigde geestelijke gemeente. Hij is onderwijzer en wordt dus vrijgesteld van actieve dienst in vredestijd.

3 december 1913: Zijn vrijstelling wordt met een jaar verlengd.

Met de mobilisatie ontvangt hij op 31 juli 1914 zijn oproepingsbrief en moet zich op zaterdag 1 augustus 1914 melden bij zijn eenheid.

1 augustus 1914: meldt zich aan bij zijn eenheid, het 13de linieregiment en treedt in actieve dienst voor de duur van de oorlog.

25 augustus 1914: geïnterneerd (niet vermeld waar of door wie)

19 september 1914: vervoegt de Colonne d’Ambulance van de 4de legerdivisie

20 december 1914: in onderhoud bij het derde bataljon van het 13de linie

27 juni 1915: brancardier bij het 13de linie

1 juli 1915: bevorderd tot korporaal

20 september 1916: bevorderd tot sergeant

13 september 1917: in onderhoud bij de 1ste compagnie van het 13de linie

13 november 1917: vervoegt weer het derde bataljon

23 september 1919: met onbepaald verlof

Hoewel zijn moeder op 19 november 1920 op het aanvraagformulier voor de strijdersbegiftiging van haar zoon schrijft dat hij overleden is tgv gasvergiftiging, is in zijn militair dossier niets terug te vinden over verwondingen of opnames in een hospitaal.

 

Onderscheidingen

Acht frontstrepen (het maximum)

IJzerkruis (26 februari 1919)

Oorlogskruis met palm (20 augustus 1916)

Kruis van ridder in de orde van Leopold II met palm (20 augustus 1916). Volgens zijn dossier omwille van zijn moed en minachting voor gevaar tijdens de uitvoering van zijn taak als brancardier.

 

Andere gegevens

 

10 juli 1917: commandant van zijn compagnie geeft hem 6 dagen kwartierarrest omdat hij niet aanwezig is op het algemeen appel

12 juli 1917: commandant van zijn bataljon geeft hem 8 dagen kamerarrest omdat hij een ongegrond bezwaar indiende tegen zijn straf van 10 juli.

15 juli 1917: regimentsoverste geeft hem 2 dagen militaire gevangenis omdat hij bij hem een ongegrond bezwaar indiende tegen zijn vorige sancties.

Voor de 52 maanden aan het front van  augustus 1914 tot 11 november 1918,  heeft hij na de oorlog recht op een strijdersbegiftiging van 3.900 frank. Voor de twee maanden die hij nog in dienst was na 11  november 1918 heeft hij geen recht meer op een strijdersbegiftiging.

In een berekening van het ministerie van defensie betreffende zijn strijdersbegiftiging (opgesteld op 3 juni 192?) wordt hiervan de 300 frank familiebegiftiging afgetrokken. Volgens deze berekening heeft hij nog recht op 3.600 frank.

Op 19 november 1920 vraagt de moeder Elisabeth Mathieu dit bedrag aan. Ze vult hiervoor het aanvraagformulier van de VOS in. Elisabeth Mathieu is ondertussen verhuist naar Turnhout, Guldensporenlei 23. Ze tekent als weduwe van Jan Van Looy en schrijft dat haar zoon op 12 maart 1920 overleden is ten gevolge van gasvergiftiging. Ze geeft aan de familiebegiftiging van 300 frank niet ontvangen te hebben. Voor de volledigheid voegt ze een uitreksel uit het register van de Burgerlijke stand van de gemeente Geel toe (afgeleverd op 11 november 1920), met daarin de info dat haar zoon ongehuwd is gestorven op 12 maart 1920 te Geel.

Op 19 januari 1923 richt de moeder Elisabeth Mathieu een schrijven aan de minister van landsverdediging waarin ze vraagt om de familiebegiftiging van 300 frank voor wijlen haar zoon toe te kennen.  Ruim vier jaar na het einde van de oorlog is deze betaling dus nog steeds niet gebeurd.

Op het moment van dit schrijven is haar woonplaats Merksplas, Molenzijde 55.

 

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1912. Provincie Antwerpen.

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1913. Provincie Antwerpen.

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

SWOLFS, 1995