Vanden Broeck Petrus Jozef

Vanden Broeck Petrus Jozef

Naam: Vanden Broeck Petrus Jozef

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1891-03-23

Overleden te: Wilsele

Overleden op: 1914-09-10

Burgerlijke stand: gehuwd met Maria Elisabeth Jansen

Laatst gekend adres: Turnhout, Lindekensstraat 69

Beroep: boekbinder

Petrus Josephus VANDEN BROECK was het derde kind van fabriekwerker Eduardus Josephus VANDEN BROECK (°Turnhout 11-09-1864) en Anna Maria BOOGAERTS (°Turnhout 28-01-1864). De ouders waren in Turnhout gehuwd op 09-08-1886. Voordien was Anna Maria dienstmeid. Ze waren allebei analfabeet. Door het gezin werd opvallend vaak verhuisd, er werden negen kinderen geboren op bijna evenveel adressen. Eerst gingen ze bij de ouders van Anna Maria wonen op het Akkerpad nr. 186, daar werd Maria Elisabeth geboren op 22-05-1887. Ze verhuisden naar de Herentalsstraat nr. 536 en daar werd Maria Catharina Antonia op 22-11-1888 geboren. Weer verhuisden ze, nu naar het Hippelenpad nr. 10. Op 23 april 1889 overleed daar Maria Elisabeth, slechts 23 maanden oud aan ‘kroep’. Petrus Josephus werd daar geboren op 23 maart 1891. Na hun verhuis naar de Patriottenstraat nr. 10 werden daar Maria Theresia Josepha op 30-11-1892 en Anna Maria Henrica op 26-05-1895 geboren. Aloysius Maria werd in de Nieuwstad geboren op 19-04-1898, ze woonden op dat ogenblik op de Papenstraat nr. 129. Egidius Maria werd in de Lindekens nr. 62 geboren op 30-04-1900. Maria Josephina ook in de Lindekens op 27-01-1902 en tenslotte Franciscus Aloysius in de Nieuwstad op 07-11-1906. Als hij huwde kon Eduardus Josephus de akte niet tekenen en ook de eerste geboorteakten is hij nog ‘ongeleerd’, maar vanaf 1902 tekent hij alle akten. Voor de oorlog woonde de familie in de Lindekensstraat nr. 89.

Petrus Josephus VANDEN BROECK huwde in Turnhout op 18-08-1913 met kantwerkster Maria Elisabeth (Liza) JANSEN (°Turnhout 09-04-1895). Hij heeft dan voldaan aan de militiewet blijkens het attest afgeleverd door de gouverneur van de provincie Antwerpen d.d. 31-07-1914. Hij is arbeider van beroep en werkt als boekbinder. De bruid is analfabeet en werkt na haar huwelijk als arbeidster. Op 13 november 1914 wordt Eduardus Albertus VANDEN BROECK in de Lindekens geboren. Zijn geboorte wordt aangegeven door de vroedmeester, omdat de vader afwezig is. In Turnhout is waarschijnlijk nog niet geweten dat hij al gesneuveld is. Eduardus Albertus heeft zijn vader dus nooit gekend. Zijn moeder wordt zijn wettelijke voogd.

Na de oorlog hertrouwt Maria Elisabeth JANSEN met H. MELIS en woont op de Steenweg op Oosthoven nr. 185 (in 1920).

Petrus Josephus VANDEN BROECK was van de militielichting 1911 en gaat op 02-05-1911 in dienst van het Belgische Leger. Hij is 1,725 m groot, weegt 61 kg en heeft een borstomtrek van 83 cm. Hij wordt goedgekeurd voor de dienst en de krijgswetten worden hem diezelfde dag voorgelezen. Hij tekent dat hij deze begrijpt en weet dat hij er vanaf dat ogenblik aan onderworpen is. Hij geeft aan zijn verloven te willen doorbrengen in Turnhout, op de Vredestraat nr. 93 of 33 (is zijn familie alweer verhuisd?). Hij wordt ingelijfd bij het 6de Linieregiment, 4de Bataljon, 1ste Compagnie en is daar soldaat 2de klas met stamnummer 106/71082.

Op 01-08-1914 wordt hij weder opgeroepen en is present bij het 6de Linie, dat gekazerneerd is in de gebouwen van de forten 7-8 en 8-9 te Antwerpen. Samen met het 26ste Linie vormt het 6de Linie de 6de Gemengde brigade en vecht in de 2de Legerdivisie. Het 4de Bataljon is een vestingsbataljon. Aanvankelijk vechten ze in Lier en omstreken, maar daarna nemen ze stelling ten oosten van Leuven. Na een aantal verplaatsingen trekt de 2de Legerdivisie zich op 19 augustus terug om te kantonneren in Bonheiden, na gevechten geleverd in Aarschot en Werchter. Op 26 augustus wordt geprobeerd de brug over het kanaal bij Over-de-Vaart te bereiken, maar de Duitse weerstand verhindert dit. Op 9 september wordt Wezemaal ingenomen. Op 10 september bij dageraad verlaat de 6de gemengde Brigade Wezemaal en verjaagt de Duitse voorhoede in Putkapel, maar een veel talrijkere Duitse troepenmacht valt aan en de Belgische soldaten moeten wijken. Petrus Josephus VANDEN BROECK is één van de gesneuvelden bij deze gevechten.

Hij wordt oorspronkelijk op het kerkhof van Wilsele-Putkapel begraven, maar op 16-08-1924 bij het hergroeperen van de in de streek gesneuvelden, worden zijn stoffelijke resten ontgraven en opnieuw begraven op de militaire begraafplaats op de Brusselsesteenweg te Veltem-Beisem, in graf nr. 685.

Op 13 november 1920 stelt Joseph VERSTEYLEN, de Vrederechter van het kanton Turnhout, dat de enige wettige erfgenamen van Petrus Josephus VANDEN BROECK zijn: Zijn minderjarig kind Eduardus Albertus VANDEN BROECK (onder voogdij van zijn moeder Maria Elisabeth JANSEN) en zijn overlevende echtgenote Maria Elisabeth JANSEN.

Op 4 december 1920 vraagt zijn weduwe de strijdersbegiftiging aan in Turnhout. Ze tekent de aanvraag met een kruisje. Ze is inmiddels hertrouwd en woont op de Oosthovensche Steenweg nr. 185.

Petrus Josephus VANDEN BROECK was in frontdienst van 01-08-1914 tot 10-09-1914 = 1 maand en 10 dagen. Zijn nabestaanden hebben dus recht op 2 maanden strijdersbegiftiging aan 75 frank = 150 frank. Als hiervan de 300 frank familiebegiftiging en de 400 frank herstel der haardstede van het Comiteit Hulp en Bescherming is afgetrokken, blijft er 0 frank te ontvangen door de nabestaanden.

Petrus Josephus VANDEN BROECK heeft geen recht op frontstrepen. Hij was immers geen vol jaar in frontdienst.

Hij krijgt wel postuum een aantal onderscheidingen: Ridder in de orde van Leopold II met palm (K.B. 23-04-1920), Oorlogskruis (K.B. 23-04-1920), de Herinneringsmedaille en de Overwinningsmedaille. Deze eretekens worden in Turnhout uitgereikt aan zijn weduwe op 12-10-1919 en de brevetten op 20-06-1920. Ze slaagt erin – weliswaar met moeite – met ‘Liza Jansen’ te tekenen voor ontvangst.

http://www.genealogieturnhout.be/Databank
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=41278
https://files.warveterans.be/pdf/A55/30859.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EB1C5-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
militair dossier
http://www.ablhistoryforum.be/viewtopic.php?t=40
bidprentje op http://www.heemkundewalem.be/cms/index.php/component/content/article/7-bidprentjes/25-bidprentjes-os