Vanden Kerkhof Joannes Josephus

Vanden Kerkhof Joannes Josephus

Naam: Vanden Kerkhof Joannes Josephus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1887-10-07

Overleden te: Hoogstade

Overleden op: 1915-03-31

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Klinkstraat, nr. 59, Turnhout

Beroep: koperslager

Joannes Josephus VANDEN KERKHOF was het eerste kind van fabriekwerker Petrus Joannes VANDEN KERKHOF (°Turnhout 21-12-1863) en kantwerkster Maria Catharina CROKAERT (°Turnhout 22-06-1863). De ouders huwden in Turnhout op 31-01-1887, de bruid was niet in staat de huwelijksakte te tekenen bij ‘ongeleerdheid’. Ze gingen in de Klinkstraat wonen. Daar werden al hun dertien kinderen geboren: Joannes Josephus (°07-10-1887), Joannes Livinus (°22-04-1889), Josephus Leonardus (°19-08-1890), Joanna Maria (Jeannette) (°17-01-1892), Jacobus Franciscus (°30-03-1894), Leo Petrus Josephus (°04-11-1895), Theresia Rosalia (°28-01-1898/+in de Klinkstraat, 24-11-1898, 10 maanden oud), Josephus Alphonsus (°28-06-1899), Alidorus Maria (°13-10-1900), Maria Philomena (°20-07-1902), Maria Elisabeth Joanna (°07-09-1903/+in de Klinkstraat, 06-02-1904, 5 maanden oud), Anna Maria (°25-11-1904) en Constantia Maria Josepha (°29-03-1906/+in de Klinkstraat, 27-08-1906, 5 maanden oud). In 1912 en 1913 is Joseph nog getuige bij het huwelijk van zijn broers, respectievelijk Leonardus en Livinus. Hij is koperslager van beroep, vrijgezel en woont bij zijn ouders.

Vader Petrus Joannes VANDEN KERKHOF overlijdt in de Klinkstraat, nr. 59 op 6 april 1916, 52 jaar oud. Op 16 oktober 1919 woont moeder Maria Catharina CROKAERT op de Klinkstraat nr. 79 in Turnhout, heel waarschijnlijk in hetzelfde huis, de huisnummers veranderen in Turnhout regelmatig.
Zij overlijdt op 07-08-1920 te Turnhout, 57 jaar oud.

Joannes Josephus was van de militielichting 1909, de laatste die rekruteerde in het lotelingensysteem. Het leger kende toen nog geen regionale rekrutering en soldaten kwamen van overal uit het land. Hij trok het lot nr. 16 en werd op 8 juni 1909 ingelijfd bij het Belgische leger. Hij is
1,621 m groot, heeft een hoekig gezicht, een laag voorhoofd, een kleine neus, een kleine mond, blauwe ogen, kastanjebruin haar en wenkbrauwen. Op 16 november 1909 begint hij aan zijn actieve dienst. Hij behoort tot het regiment Karabiniers als soldaat 2de klas met stamnummer 131/55506.
Op 29-08-1913 wordt, in het kader van een ingrijpende reorganisatie van het leger, het regiment Karabiniers ontdubbeld in een 1ste en 2de regiment Karabiniers. De twee regimenten blijven gekazerneerd in de kazerne Prins Boudewijn in Brussel. De Karabiniers verliezen zo ook hun typische eigenheid van Jager-elite-regiment en worden een infanterieregiment. Bij de mobilisatie en het uitbreken van de oorlog in 1914 wordt opnieuw ontdubbeld en ontstaan het 3de en 4de Karabiniers.
Op 01-08-1914 is Joannes Josephus VANDEN KERKHOF present bij 1ste Karabiniers, 3de bataljon, 3de compagnie. Zijn eenheid behoort samen met het 3de Karabiniers tot de 19de gemengde brigade en strijdt in de 6de Legerdivisie.
Bij de eerste uitval uit Antwerpen op 24, 25 en 26 augustus vormt de 19de gemengde brigade de voorhoede van de 6de legerdivisie. Van 9 tot 12 september 1914 strijden de Karabiniers te Wakkerzeel, Werchter en aan de hoeve Doremael. De verliezen zijn daar zo zwaar dat er na die gevechten nauwelijks een voldoende effectief over is voor één enkel regiment; het 3de Karabiniers wordt dan ook ontbonden. Op 29 september strijdt het 1ste Karabiniers nog te Sneppelaar, op 7 oktober te Berlaar. Tijdens de Slag aan de IJzer zijn de Karabiniers vanaf 20 oktober actief aan kilometerpaal 10 te Oud-Stuivekenskerke en nemen deel aan de beruchte stormloop op de Bocht van Tervate. Van 08-12-1914 tot 14-02-1915 bezetten ze de sector Diksmuide. Vanaf 9 maart 1915 gaan zij over naar de sector Noordschote-Steenstraat. Het 1ste Karabiniers verdedigt hardnekkig de vooruitgeschoven stelling van Drie Grachten, en het 3de bataljon neemt deel aan de slag van Steenstraat, waarbij de Duitsers voor de eerste maal stikgassen gebruiken.

Op 30 maart 1915 wordt Joannes Josephus VANDEN KERKHOF bij Diksmuide, mogelijks in het gehucht Drie Grachten, zwaar gewond: Hij wordt met een rechterdijbeenbreuk en -wonde overgebracht naar het Belgian Field Hospital te Hoogstade. Hij overlijdt er op 31 maart 1915 om 8 u. ’s ochtends aan zijn verwondingen. Eerst wordt hij op de gemeentelijke begraafplaats van Hoogstade begraven in graf nr. 33, maar op 21-03-1924 worden zijn stoffelijke resten ontgraven en opnieuw begraven op de Belgische militaire begraafplaats in de Kerkstraat te De Panne. Daar krijgt hij graf A – 178 of D – 158 (?).
Zijn overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente Hoogstade en in Turnhout bijgeschreven in de registers van de burgerlijke stand op 16-02-1925.

Maria Catharina CROKAERT laat op 16 oktober 1919 E. VAN ROMPAEY, de onderpastoor van Sint-Pieter, voor haar een brief schrijven naar ‘Mon Capitaine (?)’, in het Frans; ze heeft buiten een begiftiging van 100 frank nog niets ontvangen van het Ministerie van Oorlog. De kapitein van het hoofdkwartier van de Karabiniers te Brussel antwoordt op 19 december 1919 dat hij geen enkel bericht gekregen heeft dat er schadevergoeding voor het overlijden van haar zoon zou toegekend zijn; zelf kan ze niet schrijven, maar ze tekent onderaan de brief toch met een kruisje dat ze kennis genomen heeft van zijn schrijven.

In het militair dossier bevinden zich drie aanvragen bij het Strijdersfonds, een van Jaak (van 09-11-1920) en twee van Livinus (een zonder datum waarop vermeld staat dat hij lid is van de Socialistische Oud Strijders Afdeling Turnhout; één van 09-05-1922). De twee broers beweren allebei voogd te zijn van de twee minderjarige zussen.
Eerst proberen de broers en zussen de strijdersbegiftiging van de erfgenamen van hun broer te verkrijgen door Livinus een volmacht te geven, hij zal dan het geld gelijk verdelen. Maar toch moeten ze door de Vrederechter van Turnhout een akte van notoriëteit laten opstellen. De erfgenamen zijn: Joannes Livinus (sigarenmaker te Turnhout), Josephus Leonardus (timmerman te Antwerpen), Joanna Maria (Jeannette; huishoudster in huwelijk met Frans DE BIE, koopman te Borgerhout), Jacobus Franciscus (suikerbakker te Borgerhout), Leo Petrus Josephus (tolbeambte te Borgerhout), Josephus Alphonsus (fabriekwerker te Turnhout), Alidorus Maria (fabriekwerker te Turnhout), allen meerderjarig en de minderjarige Maria Philomena en Anna Maria die vertegenwoordigd worden door hun voogd: Joseph BODGES (handelsreiziger te Turnhout). Merkwaardig is dat de vrederechter de inmiddels op 27-09-1920 overleden Leo Petrus Josephus nog als erfgenaam vermeldt op 30-08-1922.
Joannes Josephus VANDEN KERKHOF was 8 maanden in frontdienst (aan 75 frank/maand) = 600 frank strijdersbegiftiging. Het af te houden aandeel van de familie bedraagt 300 frank. Er rest dus voor de nabestaanden 300 frank. Op 20-09-1923 is deze strijdersbegiftiging van 300 frank uitbetaald.

Joannes Josephus VANDEN KERKHOF heeft geen recht op frontstrepen, vermits hij geen volledig jaar in frontdienst was (de eerste frontstreep kreeg je na een volledig jaar frontdienst).

Hij wordt wel postuum gedecoreerd: Hij krijgt het Ereteken van Ridder in de orde van Leopold II met palm (K.B. 20-04-1917)(uitgereikt op 14-10-1924), het Oorlogskruis (K.B. 20-04-1917), op 28-11-1922 de Overwinningsmedaille en de Herinneringsmedaille en de IJzermedaille (K.B. 03-02-1920)(uitgereikt op 14-10-1926).

http://www.genealogieturnhout.be/Databank
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=44433
https://files.warveterans.be/pdf/A58/32449.PDF
http://www.limburg1914-1918.be/artikel/algemene-mobilisatie
http://www.carabiniers.be/carabiniers/geschiedenis.html
http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=196465#196465
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603ED48D-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
militair dossier
bidprentje met portretfoto op: http://www.heemkundewalem.be/cms/index.php/component/content/article/7-bidprentjes/25-bidprentjes-os

huwelijksakte ouders van Joannes Josephus Vanden Kerkhof 1
huwelijksakte ouders van Joannes Josephus Vanden Kerkhof 2
geboorteakte Joannes Josephus Vanden Kerkhof