VANDYCK Eduardus

VANDYCK Eduardus

Naam: VANDYCK Eduardus

Geboren te: Geel

Geboren op: 1886-04-18

Overleden te: Sint Joris (IJzer)

Overleden op: 1914-10-21

Burgerlijke stand: Gehuwd met Maria Paulina Meeus

Laatst gekend adres: Geel, Larum 224

Beroep: Landbouwer

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Franciscus Ludovicus Vandyck en Coleta Vangheel

Franciscus Ludovicus Vandyck, landbouwer, geboren te Geel (Larum) op zaterdag 12 juli 1845 akte 369, overleden aldaar op donderdag 18 april 1901 akte 178, 55 jaar en 280 dagen oud, zoon van Jan Francis Van Dyck en Anna Maria Verbiest.

Hij is getrouwd te Geel op donderdag 1 september 1870 akte 61 (getuigen waren Van Dyck Carolus, Ludovicus Henderickx, Franciscus Wuyts en Joannes Baptista Bakelants) met

Coleta Vangheel, dienstmeid, geboren te Geel (Larum) op maandag 5 april 1847 akte 211, dochter van Victor Van Gheel en Marie Dymphne Wuyts.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Joannes Franciscus Vandyck, geboren te Geel (Larum) op zondag 23 juli 1871 akte 196.

2 Rosalia Vandyck, landbouwster, geboren te Geel (Larum) op woensdag 20 november 1872 akte 282 en overleden te Geel op woensdag 22 juli 1936, 63 jaar en 245 dagen oud. Ze is getrouwd met Franciscus (Frans) Peeters op 5 oktober 1899 in Geel, geboren op 6 augustus 1874 in Geel als zoon van Ludovicus Peeters en Rosalia Verherstraeten.

3 Petrus Vandyck, landbouwer, geboren te Geel (Larum) op dinsdag 10 november 1874 akte 306, overleden op 6 september 1960 in Geel, 85 jaar oud. Hij is getrouwd met Maria Philomena Huysmans op 5 mei 1898 in Geel, geboren op 21 december 1875 in Geel als dochter van Carolus Cornelius Huysmans en Joanna Martina Van Bosch. Ze is overleden in Geel (Larum) op 27 november 1933, 57 jaar oud.

4 Maria Theresia Vandyck, landbouwster, geboren te Geel (Larum) op zaterdag 2 september 1876 akte 238, overleden op 18 november 1918, 42 jaar oud. Ze is getrouwd met Egied Bergmans op 15 februari 1908 in Geel, zoon van Petrus Franciscus Bergmans en Maria Carolina Van Genechten. Hij is overleden op 17 maart 1961in Sint-Jozef-Olen, 84 jaar oud.

5 Josephus Ludovicus Vandyck, landbouwer, geboren te Geel (Larum) op zaterdag 23 februari 1878 akte 58, overleden op 12 januari 1970 in Geel, 91 jaar oud.
Hij is getrouwd te Geel op zaterdag 25 januari 1902 akte 9 (getuigen waren Franciscus Lievens, Joannes Hendrickx, Joannes Vandyck en Petrus Vandyck) met Dymphna Lievens, landbouwster, geboren te Geel (Larum) op zondag 13 februari 1881 akte 48, dochter van Josephus Lievens en Maria Anna Gabriels. Ze is overleden op 21 augustus 1931 in Geel (Larum), 50 jaar oud.

6 Maria Josephina Vandyck, dienstmeid en dagloonster, geboren te Geel (Larum) op zondag 28 september 1879 akte 290, overleden te Lichtaart (steenenstraat) op donderdag 30 augustus 1900 akte 23, 20 jaar en 336 dagen oud.

7 Maria Anna Vandyck, landbouwster, geboren te Geel (Larum) op maandag 11 juli 1881 akte 198, overleden aldaar op maandag 29 januari 1940, 58 jaar en 202 dagen oud. Ze is getrouwd met Petrus Vangeel op 3 juli 1905 in Geel, geboren op 2 juni 1881 in Geel als zoon van Carolus Vangeel en Maria Rosalia Verhaegen. Hij is overleden op 26 maart 1962 in Geel, 80 jaar oud.

8 Eduardus Vandyck, landbouwer, geboren te Geel (Larum) op zondag 18 april 1886 akte 136, gesneuveld te St.-Georgius-bij-Nieuwpoort op woensdag 21 oktober 1914, 28 jaar en 186 dagen oud.

Laatst gekend adres

Geel, Larum 224

Beroep

landbouwer

Datum van overlijden

Volgens zijn militaire personeelsdossier op 21 oktober 1914.

In een vonnis van 20 maart 1924 bevestigt de rechtbank van Turnhout zijn overlijden.

Het bidprentje vermeldt 22 oktober 1914 als datum van overlijden.

In haar editie van 17 juli 1915 maakt  Het Nieuwsblad van Geel melding van zijn overlijden. Ook hier  vermeldt men 22 oktober 1914 als overlijdensdatum.

Hij wordt ingeschreven in het overlijdensregister te Geel op 17 juni 1924.

Plaats van overlijden

Sint-Joris aan de IJzer

Begraafplaats

 

 

1ste begraafplaats: Sint-Joris op 22 oktober 1914.

Volgens gegevens van de dienst oorlogsgraven van defensie werd zijn graf na de oorlog niet teruggevonden.

Andere

Gegevens

Volgens de beschrijving in zijn militair personeelsdossier was hij 1,596 meter groot, had hij een ovaal gezicht met groot voorhoofd, een grote neus en grijze ogen. Zijn haarkleur was zwart.

Hij is getrouwd te Lichtaart op woensdag 13 september 1905 akte 6 (getuigen waren Joannes Vandyck, Josephus Vandyck, Henricus Alphonsus Meeus en Carolus Meeus) met Maria Paulina Meeus, huishoudster en dienstmeid, geboren te Lichtaart op donderdag 21 juni 1888 akte 31, dochter van Franciscus Ludovicus Meeus en Justina Wils.

Kinderen uit dit huwelijk: 

1 Maria Josephina Coleta Vandyck, geboren te Geel (Larum) op maandag 26 maart 1906.

2 Maria Irma Catharina Gerarda Vandyck, geboren te Geel (Larum) op zaterdag 7 maart 1908.

3 Rosalia Vandyck, geboren te Geel (Larum) op donderdag 12 augustus 1909.

4 Angelina Vandyck, geboren te Geel (Larum) op dinsdag 16 augustus 1910, overleden aldaar op woensdag 4 januari 1911, 141 dagen oud. doodsoorzaak : pleuris

5 Maria Theresia Vandyck, geboren te Geel (Larum) op 25 juni 1912.

6 Leonia Maria Vandyck, geboren te Geel (Larum) op 15 augustus 1913.

De weduwe Maria Paulina Meeus hertrouwt te Geel op dinsdag 21 september 1920 akte 160 (getuigen waren August Meeus en Petrus Verboven) met Henri Salomez, schoenmaker, geboren te Wervik op woensdag 9 januari 1878, zoon van Frederic Salomez en Clemence Hortense Devos. (Hij was weduwnaar van Cornelie Eudoxie Decranner, overleden te Wervik op zaterdag 20 november 1915.))

Henri Salomez was vermoedelijk op de vlucht en verbleef in de streek toen ze elkaar leerden kennen. Henri had al drie kinderen uit zijn vorige huwelijk.

Met haar tweede echtgenoot Henri Salomez kreeg Maria nog een zoon, Salomez Joseph Gerard Leopold Hij wordt geboren te Geel op 17 augustus 1920. Dus een maand voor hun huwelijk. Het koppel verhuisde naar Wervik en woonde daar in de Duivenstraat 86.

Maria is steeds huisvrouw gebleven.

Datum indiensttreding

29 mei 1906

Stamnummer

54275

 

Graad

Soldaat mil 1906

 

Regiment

7 linie, 1ste bataljon, 2de compagnie (2/I/7)

 

Militaire loopbaan

 

27 februari 1906: goedgekeurd voor militaire dienst. Zijn lotnummer was 57.

29 mei 1906: ingelijfd bij het 7de linie.

16 november 1906: in actieve dienst bij het 7de linieregiment.

8 juli 1907: gaat met klein verlof, vermoedelijk om te helpen bij de oogst.

7 augustus 1907: keert terug uit verlof

10 april 1908: gaat met klein verlof

10 mei 1907: keert terug uit verlof

11 mei 1907: krijgt 8 dagen arrest omdat hij één dag te laat uit verlof terug keerde

16 september 1908: gaat met onbepaald verlof

8 september 1909: terug in dienst als volontaire de réserve voor twee jaar. (Op 18 november 1909 wordt de wet op de beperkte persoonlijke dienstplicht gestemd. Het systeem van rekrutering door loting werd hiermee vervangen door het systeem van één  dienstplichtige per gezin. Het jaarlijks contingent werd hiermee opgedreven tot 19.000. Wat volgens de militaire leiding nog steeds te weinig was als België in een Europees conflict betrokken raakte. Men trachtte dit op te vangen door het toetreden van vrijwilligers te stimuleren. Eén van de maatregelen was om miliciens die hun legerdienst wilden verlengen voor een- of meermaals vier maand kregen dagelijks 0,50 frank meer te geven, 150 frank na de 36ste maand en 225 frank voor elk bijkomend jaar. Mogelijk heeft dit Eduardus overtuigt om bij te tekenen voor twee jaren.)

9 september 1913: einde aan zijn  dienst als volontaire de réserve

1 augustus 1914: gemobiliseerd

21 oktober 1914: sneuvelt bij Sint-Joris aan de IJzer. Zijn overlijden wordt vastgesteld door kapitein COSYN.

 

Onderscheidingen 

 

Oorlogskruis en Ridder in de Leopoldsorde (beiden bij KB op 20 april 1917). De moeder verklaart deze ontvangen te hebben op 29 oktober 1921. Daar ze zelf niet kan schrijven, tekent veldwachter Jos Verstappen in haar plaats (met vermelding De moeder onhandig)

IJzerkruis (8 februari 1920). De vader verklaart dat hij deze ontving in 1922 (exacte datum niet gegeven)

Herinneringsmedaille en overwinningsmedaille (30 april 1922)

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Eerste uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1912)

Tweede uitval uit Antwerpen (9-12 september 1914)

Slag bij de IJzer (16-31 oktober 1914)

 

Andere gegevens 

 

Geen frontstrepen

Op 19 mei 1922 vraagt de weduwe de vergoeding van het strijdersfonds aan.

Op 23 maart 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag van het strijdersfonds. Voor de 3 maanden aan het front heeft hij recht op 225 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden na de oorlog nog recht op 0 frank.

 

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente. Klasse van 1906

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

Stadsarchief Geel, Het Nieuwsblad van Geel, 1914 – 1918

SWOLFS, 1995