VANGESTEL Eduardus

VANGESTEL Eduardus

Naam: VANGESTEL Eduardus

Geboren te: Geel

Geboren op: 1893-08-12

Overleden te: De Panne (l'Ocean)

Overleden op: 1916-12-01

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, De Billemontstraat 14

Beroep: Sigarenmaker

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Josephus Carolus Vangestel en Lucia Mathieu

Josephus Carolus Vangestel, metser, geboren te Geel (Elsum) op dinsdag 7 februari 1865 akte 44, zoon van Adrianus Domunicus Van Gestel en Joanna Segers.

Hij is getrouwd te Geel op donderdag 29 augustus 1889 akte 73 (getuigen waren Guilielmus Peeters, Josephus Mathieu, Petrus Vennekens en Henricus Vennekens) met

Lucia Mathieu, geboren te Geel (Tweede Wijk) op dinsdag 18 oktober 1870 akte 270, dochter van Thomas Victor Mathieu en Maria Constantia Vanheseweyk.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Joanna Clementia Vangestel, geboren te Geel (Tweede Wijk) op maandag 17 maart 1890 akte 90, overleden te Antwerpen op zondag 14 juni 1936, 46 jaar en 89 dagen oud.
2 Constantia Vangestel, geboren te Geel (Eerste Wijk) op donderdag 8 oktober 1891 akte 344, overleden te Geel op maandag 15 april 1940, 48 jaar en 190 dagen oud.

3 Eduardus Vangestel, geboren te Geel (Eerste Wijk) op zaterdag 12 augustus 1893 akte 296.

4 Petrus Franciscus Vangestel, geboren te Geel (Tweede Wijk) op zondag 14 oktober 1894 akte 374.

5 Maria Angelina Vangestel, geboren te Geel (Tweede Wijk) op zaterdag 29 augustus 1896 akte 333, overleden aldaar op donderdag 25 maart 1897 akte 107, 208 dagen oud.

6 Petrus Julianus Vangestel, geboren te Geel (Tweede Wijk) op maandag 18 oktober 1897 akte 385.

7 Ludovicus Marius Van Gestel, geboren te Geel (Tweede Wijk) op zaterdag 29 april 1899 akte 184, overleden aldaar op vrijdag 5 mei 1899 akte 155, 6 dagen oud.

8 Maria Philomena Van Gestel, geboren te Geel (Tweede Wijk) op dinsdag 20 november 1900 akte 464.

9 Dimphna Julia Vangestel, geboren te Geel (Tweede Wijk) op maandag 8 augustus 1904 akte 307.

10 Aloysius Vangestel, geboren te Geel (Tweede Wijk) op donderdag 8 maart 1906 akte 112

Laatst gekend adres

Geel, De Billemontstraat 14

Beroep

Sigarenmaker

Datum van overlijden

1 december 1916

In haar editie van 10 februari 1917 meldt het Nieuwsblad van Geel zijn overlijden.

In haar editie van  2 juni 1917 bevestigt het Nieuwsblad van Geel zijn overlijden en geeft meer details. Een zielendienst ter zijner ere in de kerk van St. Dympna op 4 juni 1917 wordt tevens aangekondigd.

Op 9 april 1925 wordt hij ingeschreven in het overlijdensregister te Geel.

Plaats van overlijden

Hospitaal L’Océan in De Panne

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats: Belgische Militaire Begraafplaats Adinkerke

2de begraafplaats: Belgische Militaire Begraafplaats Adinkerke

Andere gegevens

Ongehuwd

Datum indiensttreding

21 september 1914

Stamnummer

59046

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1914

 

Regiment

12 linie

 

Militaire loopbaan

 

1913: vrijgesteld van legerdienst voor één jaar wegens oogscheelontsteking

11 mei 1914: goedgekeurd voor militaire dienst. De militieraad omschrijft hem als bijzonder geschikt voor voetvolk, bereden artillerie en artillerie te paard.

21 september 1914:  aangemeld als dienstplichtige in het legerdepot in Hemiksem, gevestigd in de vroegere St.Bernardusabdij,  waar hij zich voor 12 uur moet melden. Hij wordt ingelijfd bij het 12de linieregiment.

 16 oktober 1914 – 22 april 1915: in opleiding in het opleidingscentrum van Honfleur (CI Honfleur). 

29 april tot 22 mei 1915 ondersector Pervijse
29 mei tot 19 juni 1915 ondersector Oostkerke 
26 juni tot 12 juli 1915 ondersector Pervijse
20 juli tot 8 augustus 1915 ondersector Oostkerke

17 augustus tot 17 september 1915 ondersector Pervijse 
16 september tot 6 oktober 1915 ondersector Oostkerke 
29 oktober tot 11 november 1915 ondersector Pervijse
23-30 november ondersector Oostkerke
16 december 1915 tot 10 januari 1916 ondersector Oostkerke
3-27 februari 1916 ondersector Pervijse 
22 maart tot 14 april 1916 ondersector Pervijse
14 april tot 10 mei 1916 Zuydcote Garde à la Côte
11-22 mei 1916 opleiding tactiek en verbindingen met de artillerie van de brigade 

 1 juni tot 30 juli 1916 sector Diksmuide
rust te Izenberge en het aanleggen van een polygoon te Alveringem 
13 augustus to 1 oktober 1916 sector Diksmuide
23 oktober tot 28 november 1916 sector Diksmuide
29 november tot 11 december 1916 sector Diksmuide, ondersector Noord (net ten zuiden van de Dodengang)

1 december 1916: gekwetst door een kogel in Oostkerke. In het dagorder van de 3de legerdivisie staat het bij de mededelingen voor 1 en 2 december 1916 als volgt geformuleerd: ‘A 22h15’, le soldat Van Gestel (2/II) blessé grièvement à la poitrine par balle, se trouvant au poste 7.”

1 december 1916:  overlijdt in het veldhospitaal L’Océan in DePanne. Volgens het Nieuwsblad van Geel werd hij in zijn laatste momenten bijgestaan door de Eerwaarde Van Crombrugge, gewezen leraar aan het college van Geel.

 

Onderscheidingen

 

Ontvangt postuum het Kruis van Ridder in de orde van Leopold II en het Oorlogskruis (KB 9 december 1922).

In het militaire personeelsdossier bevindt zich een handgeschreven brief van de vader (gedateerd 12 januari 1923) gericht aan de minister van landsverdediging met de vraag om de onderscheidingen van zijn gesneuvelde zoon te bezorgen.

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Geen informatie

 

Andere gegevens

 

2 frontstrepen

Op 8 mei november 1922 vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

Op 29 juni 1921 berekent het ministerie van defensie het bedrag van het strijdersfonds. Voor de 23 maanden aan het front  en 5 maanden in opleiding heeft hij recht op 1.975 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden na de oorlog nog recht op 1.675 frank.

Ook zijn broer Petrus Franciscus Vangestel (°1894)  dient aan het front, als oorlogsvrijwilliger bij het 12de linie.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

KLM Brussel, 3e Division D’Armeé, Sous-Secteur Nord Bulletin de renseignements du 1 au 2 décembre 1916, ExCDH 3DA doos 2723

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

Stadsarchief Geel, Het Nieuwsblad van Geel, 1914 – 1918

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1914.Provincie Antwerpen.

SWOLFS, 1995

Wie zat waar in de Belgische sector van het IJzerfront, http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=12763