Verachtert Hendrik ( Henricus)

Verachtert Hendrik ( Henricus)

Naam: Verachtert Hendrik ( Henricus)

Geboren te: Tessenderlo

Geboren op: 1889-04-03

Overleden te: Holsbeek

Overleden op: 1914-09-10

Burgerlijke stand: gehuwd

Laatst gekend adres: Oud-Turnhout, Rooi 8

Beroep: Handwerker/ landbouwarbeider/ boswachter

Zoon van Josephus °Eindhout 1868-03-06) en Amelia Vanroy (° Tessenderlo 1868-02-18)

Gehuwd met Maria Taels( ° 1891-03-29 Veerle). Gehuwd op 1912-03-30 in Veerle

Kinderen uit dit huwelijk:

1) Frans Maria Verachtert (13/08/1913)

2) Jozef Hendrik Verachtert (26/08/1914)

Persoonsbeschrijving:

Rond aangezicht, rond voorhoofd, grijze ogen, grote neus, ronde kin, blonde haren, 1,73 meter groot

Woonde : tot 1913-02-01 in de Campagniestraat 68, Veerle
               1913-02-01 Rooi, 8, Oud-Turnhout
              Vanaf 1919-05-06 zijn  zijn weduwe en zijn kinderen naar Otterstraat 175 in Turnhout
             verhuisd. 
 

Begraafplaats :

Holsbeek, Sint- Maurus, graf nr. 4
Herbegraven op 1923-07-05 BMB Houthulst, G 276

De naam Henri Verachtert staat op de natuurstenen herdenkingsplaat in de Sint-Bavokerk met voorstelling van een piëta waaronder het opschrift “De parochianen van Oud-Turnhout tot godvruchtig aandenken hunner gesneuvelden in den oorlog 1914 1918”.

Datum indiensttreding   01/01/1909  
Stamnummer   106/70047  
Graad   Soldaat tweede klasse VMP (Vrijwilliger met premie) 1909  
Regiment/*   6e linieregiment 3/2 (10 Cie)  
Verloop militaire loopbaan   Indiensttreding: 01/01/1909 Begin WO I: 28/07/1914 Overleden op 10/09/1914 (streed 1 maand en 10 dagen op het front) (Oorzaak: gesneuveld).
Begraven in Holsbeek, begraafplaats Sint- Maurus    
Onderscheidingen   Een kroon voor vrijwilligers (medaille)  
Gevechten waaraan deelgenomen   Gevechten aldaar (uitvallen Antwerpen)                                              
Andere gegevens Geen frontstrepen, hij streed 1 maand en 10 dagen op het front (een frontstreep werd toegekend na één jaar frontdienst, de volgende na telkens 6 maand)   Op vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan ? Op 9-12-1920 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 1 maand en 10 dagen aan het front in opleiding heeft hij recht op 300 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 300 frank ? Zijn vrouw kreeg een weekvergoeding van  8,75 frank voor haar en voor haar kinderen.