VERHEYEN Joannes Henri

VERHEYEN Joannes Henri

Naam: VERHEYEN Joannes Henri

Geboren te: Schaffen

Geboren op: 1883-09-16

Overleden te: Meerhout

Overleden op: 1917-06-23

Burgerlijke stand: Gehuwd met Amelie Van Gossem

Laatst gekend adres: Meerhout, Goorstraat 8

Beroep: Landbouwer

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Jan Verheyen en Catharina Emmers

Laatst gekend adres

Meerhout, Goorstraat 8 (Komt op 8 juni 1910 van Molenstede, Schaffen). Verhuist op 25 maart 1913 naar Ougrée (Seraing).

Beroep

Landbouwer

Datum van overlijden

23 juni 1917

Plaats van overlijden

Meerhout

Begraafplaats

1ste begraafplaats: Meerhout, katholieke begraafplaats (25 juni 1917)

2de begraafplaats: Meerhout, katholieke begraafplaats (23 april 1924)

In 2013 verwijderde de gemeente Meerhout alle verwaarloosde en gevaarlijke zerken. De familie gaf toen aan dat de zerk van Henri Verheyen geruimd mocht worden. Sindsdien is zijn graf geruimd.

Andere gegevens

Lengte: 1,66 meter. Bruine haarkleur

Gehuwd op 3 januari 1910 met Amelie Van Gossem (geboren op 21 februari 1892, handwerkster)

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Jozef Verheyen, geboren op 1 februari 1907

2 Frans René Paul Verheyen, geboren op 28 oktober 1910

3 Mathilde Amelie Verheyen, geboren op 30 mei 1912

 

Datum indiensttreding

1903

Stamnummer

52400

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1903 klaroen

 

Regiment

10 linie

 

Militaire loopbaan

 

12 juni 1903: ingelijfd . Zijn lotnummer bedraagt 127.

12 oktober 1903: in actieve dienst

5 augustus 1904: gaat met bepaald verlof. Vermoedelijk om thuis te helpen bij de oogst.

4 oktober 1904: terug in dienst

6 oktober 1914: benoemd tot klaroen

1 juni 1905: met bepaald verlof

1 augustus 1905: terug in dienst

4 oktober 1905: terug gewoon soldaat

30 oktober 1905: met onbepaald verlof

27 augustus 1906: opgeroepen voor reservedienst

25 september 1906: met onbepaald verlof

3 januari 1913: benoemd tot klaroen

31 juli 1914: gemobiliseerd

1 augustus 1914: meldt zich bij zijn eenheid

24 augustus 1914: buiten gevecht gesteld bij de verdediging van de Versterkte Stelling Namen.

Twee versies worden vermeld in de bronnen.

Versie 1: zijn militair personeelsdossier bevat een berekening van zijn frontstrepen (opgesteld op 24 maart 1924), voorzien van een overzicht van zijn militaire loopbaan. Hier wordt vermeld dat hij gekwetst raakte door vijandelijk vuur (tombé aux mains de l’ennemie) bij de verdediging van de Versterkte Stelling Namen

Versie 2: de dienst oorlogsgraven besluit in september 1922, na communicatie met het gemeentebestuur van Meerhout, dat Joannes Verheyen tijdens de verdediging van Namen een ziekte opliep. Na de val van de vesting van Antwerpen wordt hij naar huis gestuurd wegens invaliditeit. (“Il résulte d’une enq. auprès de l’adm. comm. de Meerhout que le nommé Verleyen Jean Henri , avait contracté une maladie pendant les combats de Namur et renvoyé comme invalide après la chute d’Anvers”)

Gezien de uiteindelijke doodsoorzaak (longtuberculose) lijkt de tweede versie de meest aannemelijke.

27 augustus 1914: vervoegt opnieuw het leger bij Antwerpen

8 oktober 1914: omdat hij niet meer in staat is in het veld te dienen,  wordt hij naar huis gestuurd. Vanaf die dag is hij met verlof zonder wedde.

23 juni 1917: overlijdt ten gevolge van ziekte (longtuberculose)

 

Onderscheidingen

Geen informatie

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Verdediging van de Versterkte stelling Namen (19-23 augustus 1914)

Verdediging van Antwerpen (28 september-10 oktober 1914)

 

Andere gegevens

Geen  frontstrepen

Op 11 maart 1923 vraagt zijn weduwe de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op 22 april 1924 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 3 maanden aan het front heeft hij recht op 225 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

Op 10 februari 1904 veroordeelt de correctionele rechtbank van Leuven hem tot (1) een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand wegens het toedienen van vrijwillige slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot gevolg, (2) een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 dagen wegens verboden wapenbezit en (3) een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden wegens het uiten van bedreigingen.

 

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 35204, Verheyen Joannes.

Gemeentearchief Meerhout, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, gegevens bevolkingsregister 1910.

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, Collectie bidprentjes