Verheyen Joseph

Verheyen Joseph

Naam: Verheyen Joseph

Geboren te: Meerle

Geboren op: 1886-03-04

Overleden te: Meerle

Overleden op: 1923-03-27

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten(Meerle), Dorpstraat nr. 7

Beroep: ?

Jozef VERHEYEN was een zoon van Jacobus VERHEYEN (°Minderhout 11-12-1849) en Adriana Maria VAN HAPEREN (°Zundert, Ned., 03-06-1856). De ouders huwden in Meerle op 9 januari 1882. Beide partners woonden op dat ogenblik ook in Meerle, Jacobus was landbouwer. Na zijn huwelijk werkte hij als werkman, in mei 1891 even als rondleurder. In het gezin werden 11 kinderen geboren: Joannes Franciscus (°04-10-1882), Anna Catharina (°16-09-1883), Cornelia (°29-01-1885/+Meerle 17-03-1921), Jozef (°04-03-1886), Hendrik (°23-02-1888), Maria Catharina (°06-01-1890/+Meerle 24-05-1891), Josephina Christina (°06-04-1891), Maria Christina (°26-07-1892), Julius Mathijs (°01-11-1893), Petrus Ludovicus (°26-09-1896/+Meerle 19-02-1898) en Adriana Maria (°23-11-1897). Het gezin woonde in Meerle, Wijk A nr. 68. Voor de oorlog waren ze winkeliers in Meerle. Jozef was ongehuwd en woonde bij zijn ouders op de Dorpstraat nr. 7.

Jozef VERHEYEN was van de lichting 1906 en werd op 1 augustus 1914 gemobiliseerd bij het 1ste Linieregiment, 2de Compagnie, 1ste bataljon. Hij was op dat ogenblik soldaat 2de klas met stamnummer 7974. Het 1ste Linie was onderdeel van de 1ste Gemengde brigade en behoorde tot de 5de Legerdivisie met hoofdkwartier in Mons (Bergen). Op 4 december 1916 werd hij overgeplaatst naar het 5de regiment Artillerie, 76de Batterij en in maart 1917 naar 5de regiment Artillerie, 2de groep, 80ste batterij. Het 5de Artillerie was ook onderdeel van de 5de Legerdivisie. In de loop van de oorlog volgde Jozef ook een instructiekamp in Eu (in Frankrijk), waarschijnlijk om van de Infanterie te kunnen overgaan naar de Artillerie. In oktober 1914 worden in Normandië en Bretagne verschillende opleidingkampen opgericht om jonge rekruten en oorlogsvrijwilligers een basisopleiding te geven, maar ook om bepaalde soldaten om te scholen en te heroriënteren naar eenheden waar een gebrek aan manschappen ontstaan is. Op 1 mei 1915 wordt een opleidingskamp voor de Artillerie (C.I.A.) opgericht in de oude kazerne Drouet in Eu nabij de kust in Normandië. Het was niet te achterhalen wanneer Jozef VERHEYEN precies in Eu opleiding kreeg. Op verschillende documenten in zijn militair dossier wordt vermeld dat hij soldaat 1ste klas was, ook wanneer hij die promotie heeft gekregen, was niet te achterhalen.

Op 15 mei 1919 wordt Jozef gedemobiliseerd uit het 5de regiment Artillerie, 80ste batterij en kan hij naar huis.

Op 24 november 1920 vraagt hij de strijdersbegiftiging aan bij het V.O.S. afdeling Meerle. Hij heeft nog geen familiebegiftiging ontvangen. Hij is van 1 augustus 1914 tot 31 januari 1919 in frontdienst geweest (= 54 maanden). Dit geeft hem recht op 8 frontstrepen. De strijdersbegiftiging wordt berekend op 52 maanden aan 75 frank (= 3900 frank), verminderd met de familiebegiftiging van 300 frank, geeft hem recht op 3600 frank.

In de loop van de oorlog heeft Jozef VERHEYEN een gasvergiftiging opgelopen en na een jarenlange doodstrijd overlijdt hij op 27 maart 1923 in zijn geboortedorp Meerle.  

Zijn naam staat vermeld op het monument aan de kerk van Meerle.