Vermeiren Jan

Vermeiren Jan

Naam: Vermeiren Jan

Geboren te: Hoogstraten

Geboren op: 1886-12-04

Overleden te: Londen

Overleden op: 1917-12-27

Burgerlijke stand: gehuwd met Joanna Mathildis Wuyts

Laatst gekend adres: Hoogstraten(Rijkevorsel), Molenstraat 127

Beroep: fabrieksarbeider/premievrijwilliger in het Belgische Leger

Jan VERMEIREN was een zoon van dagloner Jacobus VERMEIREN (°Loenhout 23-08-1849) en Anna Cornelia ANTONISSEN (°Hoogstraten 21-01-1862). De ouders waren in Hoogstraten gehuwd op 16-08-1881. Jacobus was weduwnaar, zijn echtgenote, Dingena SCHRAUWEN was in Hoogstraten overleden op 26-03-1881; hij had met haar al een kind, Maria Theresia (°Hoogstraten 15-03-1881/+Hoogstraten 25-05-1883). Anna Cornelia was voor ze huwde dagloonster en analfabeet. In het nieuwe gezin hadden nog veertien geboortes plaats, een aantal in de ‘sBoschstraat nr. 31, de laatste in Muzementen: Adriaan Frans (°15-06-1882/+Hoogstraten 17-02-1886), Frans August (°05-12-1883), Elisabeth (°09-09-1885), Jan (°03-12-1886), Karel Antoon (°27-08-1888), Hugo Jan (°01-04-1890), Frans (°05-10-1891), Hendrik (°18-01-1893), Maria Catharina (°27-06-1894), Jan Baptist Florens (°25-01-1896), Philomien (°21-04-1897), Maria Theresia (°18-10-1898), Helena Maria Adriana (°28-12-1901) en Lodewijk Jan Hendrik (°08-04-1904). Vanaf 1893 geeft vader VERMEIREN het beroep ‘landbouwer’ op op de geboorteakten.

Jan VERMEIREN huwde op 06-11-1911 in Rijkevorsel met Joanna Mathildis WUYTS (°Rijkevorsel 05-10-1890) en ze gingen op de Steenweg op Oostmalle in het gehucht Middelstede in Rijkevorsel wonen. Ze kregen er twee kinderen: Jaak (°20-08-1912) en Jozef (°31-10-1913). Jan Vermeiren was fabrieksarbeider van beroep. Na de oorlog, op 04-11-1919 kreeg Joanna Mathildis Wuyts een onwettig kind, Paulina Elisabeth Wuyts;  op 19-08-1921 hertrouwde ze in Rijkevorsel met fabriekwerker Joannes Baptist Bols uit Beerse en ze kregen nog  zes kinderen.

De familie moet ook een tijd in Wortel hebben gewoond, want Jan staat op het aandenken dat voor de gesneuvelden van Wortel werd gemaakt. Zijn laatste rustplaats is op het ereperk aan de Sint-Willibrorduskerk in Rijkevorsel.

Jan VERMEIREN trad in 1909 in dienst bij het Belgische leger als premievrijwilliger (V.A.P.). Hij diende als soldaat 2de klas in het 5de Linieregiment met stamnummer 105/55046.

In de oorlog behoort hij tot het 2de (en/of 4de) bataljon, 8ste compagnie van het 5de Linie. Op 6 oktober zijn de Britse Royal Marines de Belgische troepen ter hulp gekomen, maar de Belgische linies moeten wijken onder Duitse druk. Op 7 oktober beslist de Belgische legerleiding dat het veldleger Antwerpen zal verlaten. De 2de Legerdivisie waartoe het 5de Linie als onderdeel van de 5de gemengde brigade ook behoort, moet de achterwacht vormen. Tijdens deze gevechten loopt Jan VERMEIREN een verwonding op en moet voor twee dagen gehospitaliseerd worden. Daarna neemt Jan nog deel aan de gevechten in de Westhoek (Diksmuide, Izegem, enz.), in totaal 18 maanden in frontdienst en 7 maanden achter het front.

Maar op 30 oktober 1917 moet hij wegens ziekte (tuberculose) opgenomen worden in het ziekenhuis. Hij wordt geëvacueerd naar het King Albert’s Hospital for convalescent Belgian soldiers nr. 3, Hazellfield Road, Highgate N6 in Londen (Engeland). Het hospitaal telde 300 bedden en was onderverdeeld in vier afdelingen volgens de aard van de ziekte: herstellenden van een heelkundige ingreep, patiënten met koorts, infecties en die met longziekten, zoals tuberculose. Het hospitaal lag ongeveer 100 m boven de zeespiegel en in die tijd dacht men dat de lucht de longproblemen goed zou doen, er was zelden mist en de gebouwen waren heel droog. Tuberculose (tering) was voor de penicilline en antibiotica ongeneeslijk en heel besmettelijk.

Daar overlijdt Jan VERMEIREN op 27 december 1917 en wordt nog ezelfde dag begraven in het St. Mary Catholic Cemetry in graf 9310 C, een kerkhof naast het Kensal Green Cemetry. Op 16-04-1923 wordt hij ontgraven uit het Kensal Green (London) en overgebracht naar Rijkevorsel waar hij een graf krijgt op het ereperk naast de Sint-Willibrorduskerk.

Opgesteld door Ryvers Jan en Revyn Gies, leerlingen van Inst. Spijker

 

X, Hunne Geschiedenis, 20/11/15 (/, Guldenboekproject: http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/regimenten/5en15linie.htm)

 

X, De Clerq Leon August, gestorven voor België, 20/11/15 (/ , Telenet: http://users.telenet.be/eldeecurioso/Gesneuvelden/gesneuvelden/04_declercq07.htm) 

 

B. VAN GOIDSHOVEN, 4 tot 7 oktober 1914: Britse marineirs in actie in Lier, 20/11/15 (/, Lier1418: http://www.lier1418.be/blog/4-tot-7-oktober-1914-britse-mariniers-actie-lier)

 

X, De militaire acties in en rondom Lier, 20/11/15 (/, Lierinbeeld: http://www.lierinbeeld.com/vroegerennu/wo1/Verwoestingen/Lier%20militair.htm)

 

Stadsarchief te Hoogstraten

 

https://www.lier1418.be/blog/4-tot-7-oktober-1914-britse-mariniers-actie-lier
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=46944
https://files.warveterans.be/pdf/A63/35482.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EF778-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
http://ezitis.myzen.co.uk/kingalbertthree.html

informatie verkregen van de Heemkundige kring van Rijkevorsel