Versteylen Karel Jan Antoon Marie Jozef

Versteylen Karel Jan Antoon Marie Jozef

Naam: Versteylen Karel Jan Antoon Marie Jozef

Geboren te: Meer

Geboren op: 1898-03-22

Overleden te: Adinkerke

Overleden op: 1916-11-04

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Paterstraat, nr. 24, Turnhout

Beroep: humanioraleerling

Karel Jan Antoon Marie Jozef VERSTEYLEN was de jongste zoon van Antonius Theodorus Maria Josephus (Antoine) VERSTEYLEN (°Turnhout 02-10-1864) en Petronella Johanna Maria (Nella) MENNEN (°Eindhoven, Ned., 14-12-1871). De ouders huwden in Eindhoven op 28-05-1895. Antoine was dan kandidaat notaris. Ze gingen in Turnhout wonen op de Warandestraat nr. 75. Daar werd Guilielmus Antonius Josephus Maria (William) geboren op 04-03-1897. Antoine werd op 13 november 1886 tot notaris benoemd in Meer. Op 10 juli 1897 verhuisde het gezin naar Meer, daar werd op 22 maart 1898 (volgens zijn geboorteakte; elders op 21-03-1898) Karel Jan Antoon Marie Jozef geboren in het Dorp nr. 63. Zijn vader was burgemeester van Meer van 1900 tot 1906. Op 15 mei 1908 werd Antoine Versteylen tot notaris benoemd in Turnhout. Het gezin verhuisde in 1910 terug naar Turnhout en woonde op de Paterstraat nr. 24. William Versteylen was ook notaris te Turnhout van 19-07-1924 tot 27-04-1928.
Voor de oorlog woonde Karel bij zijn ouders op de Paterstraat nr 24, Turnhout. Hij was leerling van de humaniora in het Sint-Jozefcollege te Turnhout en had dus nog geen beroep.

Karel Jan Antoon VERSTEYLEN was slechts 17 jaar en 5 maanden toen hij zich engageerde als oorlogsvrijwilliger in augustus 1915. Op 18 augustus 1915 is hij in het C.I.A. (Centre d’Instruction Artillerie) in de kazerne Drouet te Eu, in Normandië. De opleiding van artilleristen gebeurde in het begin van de oorlog op de grote Belgische basis in Calais. De regio rond Eu was beter geschikt voor deze opleiding die zowel bestond uit het verwerven van kennis en praktijk over het geschut als uit het leren paardrijden aan rekruten die in hun leven amper een paard hadden gezien, daarom verhuisde het C.I.A. naar Eu.
Een andere zeventienjarige soldaat, Jean-Baptiste Fallon uit Namen, die ook in Eu terechtkwam als oorlogsvrijwilliger schrijft op 26 juli 1915 naar zijn ouders over de opleiding die ze daar krijgen: ‘We zijn vandaag buiten de kazerne gaan paardrijden en we hebben over hindernissen gesprongen. Het was bijzonder leuk, de kolonel en de commandant waren aanwezig en hebben ons nog wat raad en tips gegeven over hoe we best kunnen springen met de paarden. Deze namiddag hebben we dan lotje getrokken, om onze sectie in twee groepen van 24 man te verdelen, de eerste groep deed dan vanmorgen zijn oefeningen met de paarden en de tweede groep in de namiddag. (…) Morgen gaan we terug buiten paardrijden, met de luitenant, en deze keer zonder stijgbeugels. Binnen 14 dagen beginnen de oefeningen met de kanonnen. Tot nu is het moeilijk om jullie duidelijkheid te geven over het type artillerie waar ik zal terechtkomen, bij de lichte of bij de zware. De paardrijlessen die we nu krijgen zijn dezelfde voor alle artilleristen.’
Op 4 december zit de opleiding van Karel VERSTEYLEN er op en op 5 december 1915 wordt hij toegevoegd aan het 4de regiment artillerie, 68ste batterij, 1ste groep, als soldaat 2de klas met stamnummer 154/4231 en vanaf die dag bevindt hij zich aan het front. Het 4de Artillerie strijdt in de 4de legerdivisie.
Nadat hij 11 maanden als artillerist actief is geweest aan het front, heeft er op 4 november 1916 een beschieting van de Belgische stellingen plaats in Pervijze, in de sector Ramskapelle. Karel VERSTEYLEN raakt bedolven onder het puin als de schuilplaats waar ze zich bevinden na een bombardement, instort. Zijn makkers slagen erin hem uit te graven en brengen hem nog naar het militair hospitaal Cabour in Adinkerke, maar alle hulp komt te laat. Om 16u.30 is hij bezweken aan zijn verwondingen. De Colonne Ambulance van de 4de Legerdivisie stelt zijn dood vast.
Hij wordt eerst begraven op de militaire begraafplaats van Adinkerke, maar na de oorlog, in de herfst van 1921, worden zijn stoffelijke resten daar ontgraven en teruggebracht naar zijn woonplaats Turnhout. Hij wordt daar opnieuw begraven op de stedelijke begraafplaats, het oude kerkhof in de Kwakkelstraat.
Op 25-05-1925 wordt uitspraak gedaan over de dood van Karel J.A.M.J. VERSTEYLEN en kan zijn overlijdensakte overgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand van Turnhout.
Karel VERSTEYLEN heeft 11 maanden en 1 dag in frontdienst gestreden, hij heeft dus geen recht op frontstrepen (de eerste frontstreep wordt uitgereikt aan een soldaat die een volledig jaar in frontdienst is geweest).
Antoine VERSTEYLEN vraagt bij het Strijderfonds de strijdersbegiftiging aan (zonder datum) en legt een akte van notoriëteit d.d. 30-08-1922 voor: De enige erfgenamen van Karel Jan Antoon Maria Jozef VERSTEYLEN zijn zijn ouders en zijn enige broer William VERSTEYLEN, op dat moment nog kandidaat notaris.
Het Ministerie van Landsverdediging berekent dat ze recht hebben op 12 maanden aan 75 frank (900 frank) en 4 maanden aan 50 frank (200 frank). Na aftrek van de 300 frank familiebegiftiging, rest er voor de nabestaanden 800 frank.
Karel VERSTEYLEN krijgt postuum nog de volgende onderscheidingen: Ridder in de Orde van Leopold II met palm; Oorlogskruis met palm (postuum K.B. 15-09-1917) (medailles uitgereikt aan zijn vader op 12-10-1919).
Zijn moeder, Petronella Johanna Maria MENNEN wenst de decoraties van haar gesneuvelde zoon te mogen dragen. Haar man legt daartoe een bewijs van goed gedrag en zeden op haar naam voor, opgesteld in Turnhout op 11-03-1920.
Karel krijgt ook postuum een medaille van oorlogsvrijwilliger (médaille du volontaire combattant) bij K.B. 17-6-1930. Deze wordt uitgereikt op 14-03-1938.
De familie vraagt ook voor hun gesneuvelde zoon en broer het Vuurkruis (postuum) aan (toegekend bij K.B. 08-04-1938).

http://www.genealogieturnhout.be/Databank
Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=47260
https://files.warveterans.be/pdf/A63/35774.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EE920-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
https://www.bloggen.be/vlaanderensvelden/archief.php?ID=2939114
militair dossier
http://wo1dudzele.brugseverenigingen.be/ALGEMENEINFOWO1
http://circuitdusouvenirgrandeguerre.blogspot.com/2018/03/eu-een-koninklijke-site.html
http://www.ablhistoryforum.be/viewtopic.php?t=5479
bidprentje op: http://www.heemkundewalem.be/cms/index.php/component/content/article/7-bidprentjes/25-bidprentjes-os

kazerne Drouet in Eu
gedenkplaat voor gesneuvelde oud-leerlingen van het Sint-Jozefcollege te Turnhout