VERWIMP Franciscus Alois

VERWIMP Franciscus Alois

Naam: VERWIMP Franciscus Alois

Geboren te: Beerse

Geboren op: 1895-11-11

Overleden te: Bassens (F)

Overleden op: 1918-09-14

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Gansakker 2

Beroep: Fabrieksarbeider

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Joannes Baptist Verwimp en Ludovica Rosalia Smets

Joannes Baptist Verwimp, handwerker, geboren te Olen op vrijdag 4 oktober 1861, overleden te Geel, zoon van Remigius Verwimp en Maria Dymphna Wouters. Roepnaam Jan.

Hij is getrouwd te Geel op donderdag 12 september 1889 akte 77 (getuigen waren Leopoldus Smets, Josephus Smets, Josephus Bens en Emiel Claes) met

Ludovica Rosalia Smets, geboren te Geel (Elsum) op zaterdag 2 januari 1858 akte 2, overleden te Geel op zaterdag 27 mei 1933, 75 jaar en 145 dagen oud, dochter van Josephus Smets en Maria Van Berghen.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Josephus Verwimp, soldaat 27ste linieregiment, geboren te Geel (Elsum) op vrijdag 19 maart 1886 akte 88, gesneuveld te Veurne.

2 Maria Verwimp, dagloonster, geboren te Geel (Elsum) op maandag 8 september 1890 akte 287, overleden te Geel op donderdag 26 december 1957, 67 jaar en 109 dagen oud.
3 Anna Maria Dimphna Verwimp, geboren te Geel (Elsum) op dinsdag 1 december 1891 akte 405.
4 Bertha Verwimp, fabriekwerkster, geboren te Rijkevorsel op woensdag 15 november 1893, overleden te Herenthout (langstraat) op maandag 7 april 1969 akte 15, 75 jaar en 143 dagen oud.
5 Frans Alois Verwimp, soldaat 2de regiment carabiniers, geboren te Beerse op maandag 11 november 1895, overleden te Bassens bij Chambry (Frankrijk).

6 Rosalie Verwimp, geboren te Olen op maandag 26 juli 1897.

Laatst gekend adres

In januari 1912 verhuisd naar Geel, Gansakker 2. Komende van Oevel.

Beroep

Fabrieksarbeider

Datum van overlijden

14 september 1918, om 16:25 volgens militair personeelsdossier en overlijdensakte

15 september 1918, volgens bidprentje

Ingeschreven in het overlijdensregister te Geel op 28 april 1926

Plaats van overlijden

In het hospitaal te Bassens bij Chambéry (Savoie)

Begraafplaats

Belgisch militair ereperk op de gemeentelijke begraafplaats te Bassens (F) op 16 september 1918

Andere gegevens

Ongehuwd.

1,53 meter lang, blonde haren met kastanjebruine wenkbrauwen en groene ogen.

Broer van Jozef Verwimp die ook  sneuvelde .

Volgens informatie van het stadsarchief te Geel krijgt zijn moeder Ludovica Rosalia Smets na de oorlog stemrecht voor beide wetgevende kamers.

Datum indiensttreding

16 februari 1915

Stamnummer

7449

 

Graad

Soldaat 2kl oorlogsvrijwilliger 1915

 

Regiment                        

2 karabiniers

 

Militaire loopbaan

 

16 februari 1915: aangemeld als oorlogsvrijwilliger

24 oktober 1915: einde opleiding

25 oktober 1915: treedt toe tot het 2de regiment karabiniers. Dit regiment bezet op dat moment de sector Diksmuide (tot december 1915).

December 1915 – januari 1916: rust in het kamp van Mailly 
Februari 1916 – 2 mei 1917: het 2de regiment karabiniers bezet de sector Nieuwkapelle 

25 februari 1916: opgenomen in de verpleegpost van zijn divisie

1 maart 1916: ontslagen uit de verpleegpost

6 april 1916: opgenomen in de verpleegpost van zijn divisie. Zijn dossier vermeldt niet  wanneer hij deze heeft verlaten.

4 juni 1917: door de krijgsraad veroordeelt tot een voorwaardelijke straf van 26 frank of 8 dagen cel wegens het gebruiken van een valse naam (de exacte toedracht wordt niet vermeld)

17 april of 27 juni 1917 (dossier geeft verschillende data): opgenomen in het Belgisch militair hospitaal St-Louis te Chambéry

1 oktober 1917: 8 dagen arrest omdat hij het hospitaal zonder toestemming verliet. Hij was niet aanwezig op het appel om 18:00 en keerde pas op 19:25 terug.

16 oktober 1917: 8 dagen in de politiekamer omdat hij het hospitaal verliet, hoewel hem daartoe de toestemming was geweigerd. Hij was niet aanwezig op het avondappel en keerde pas op 19:25 terug.

19 oktober 1917: 4 dagen cachot omdat hij het hospitaal zonder toestemming verliet. Keerde pas om 22:00 terug

6 november 1917: 8 dagen cachot omdat hij het hospitaal zonder toestemming verliet en gedurende 24 uren onwettig afwezig was.

24 november 1917: 8 dagen cachot omdat hij het hospitaal zonder toestemming verliet en gedurende 1 dag en 6 uren ongewettigd afwezig was

4 januari 1918: 8 dagen cachot dagen omdat hij het hospitaal zonder toestemming verliet. Keerde pas om 23:20 terug

22 januari 1918: 8 dagen cachot dagen cachot omdat hij het hospitaal zonder toestemming verliet. Keerde pas om 22:00 terug

21 februari 1918: 8 dagen cachot dagen cachot omdat hij het hospitaal zonder toestemming verliet. Keerde pas om 21:50 terug

14 september 1918: overleden in het hospitaal te Chambéry ten gevolge van longtuberculose en griep. De overlijdensakte wordt diezelfde dag opgesteld in het hospitaal en ondertekend door dr. Carlier

28 augustus 1919: krijgt bij wet amnestie voor zijn veroordeling van 4 juni 1917.

 

Onderscheidingen

Geen informatie

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Geen informatie

 

Andere gegevens

 

4 frontstrepen

Op 23 augustus 1922 vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

Op 26 november 1921 berekent het ministerie van defensie het bedrag van het strijdersfonds. Voor de 36 maanden aan het front en de 8 maanden in opleiding heeft hij recht op 3.100 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden na de oorlog nog recht op 2.800 frank.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

SWOLFS, 1995

Bidprentje Franciscus Alois Verwimp

Fiche VERWIMP Franciscus Alois

bidprentje Jozef en Frans Verwimp
kerkhof van Bassens
militair ereperk op het kerkhof van Bassens
militair ereperk op het kerkhof van Bassens