Wens Jan Franciscus

Wens Jan Franciscus (Jozef)

Naam: Wens Jan Franciscus (Jozef)

Geboren te: Oud-Turnhout (Schoonbroek)

Geboren op: 1892-12-25

Overleden te: Hoboken of Wilrijk (fort)

Overleden op: 1914-10-05

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Schoonbroek, nr. 40, Oud-Turnhout

Beroep: ?

Joannes Franciscus WENS was het derde kind in het landbouwersgezin van Petrus Joannes WENS (°Arendonk 09-10-1856) en Maria Elisabeth GEENEN (°Arendonk 11-12-1861). Pieter Jan en Maria Elisabeth huwden in Arendonk op 18 april 1885 en woonden er ter streke ‘den Arendonckschen Hoek’. Vader WENS was landbouwer van beroep, in 1892 tapper en in 1909 handwerker. Hun eerste kind, Petrus Franciscus (Frans, soms ook Sus genoemd) (°14-03-1887) werd daar geboren. Ze verhuisden naar Oud-Turnhout en woonden daar ter streke ‘Schoonbroeck’ (nr. 40). Daar werden nog vier kinderen geboren: Constantina Elisabeth (°21-12-1889), Joannes Franciscus (°25-12-1892), Ludovicus Victor (°23-04-1896/+Oud-Turnhout, ter streke Schoonbroeck, 13-05-1902) en Maria Catharina (°23-06-1899). Maria Elisabeth GEENEN overleefde haar laatste bevalling slechts een dikke week en overleed op 2 juli 1899 thuis. Het kind stierf op 12 september 1899, slechts 11 weken oud, in de Lepelstraat in Lommel (?). Peer Jan WENS hertrouwde in Oud-Turnhout op 30 september 1899 met Anna Catharina Antonia DIELS (°Oud-Turnhout, in Schoonbroek 19-06-1866). Het gezin bleef op hetzelfde adres wonen en breidde nog uit met vijf kinderen: Joannes Josephus (°11-12-1900/+Oud-Turnhout, ter streke Schoonbroeck, 11-04-1902), Maria Elisabeth (°11-10-1902), Maria Constantia Celina (°14-07-1905), Maria Louisa Leonia (°08-03-1909) en Maria Emerentia Emilia (°30-06-1910). Anna Catharina Antonia DIELS overleed thuis op 25 februari 1923, Petrus Joannes WENS op 21 mei 1930.

Joannes Franciscus (Jan, soms ook Jozef genoemd) WENS was ongehuwd en woonde op Schoonbroek nr. 40 in Oud-Turnhout.

Joannes Franciscus WENS mocht van ‘thuis’ niet in ’t leger gaan, maar deed het toch. Hij werd als oorlogsvrijwilliger 1914 ingedeeld bij het 1ste of 15de vestingsartillerie Antwerpen, P.F.A. (Position Fortifiée d’Anvers) in Fort 8 Hoboken. Hij was soldaat 2de klas kanonnier met stamnummer 2517. In augustus 1914 trad hij in dienst.

Het ‘Nationaal Reduit’ Antwerpen functioneerde van augustus tot oktober 1914 als toevluchtshaven voor de burgerbevolking en het leger. En waren drie verdedigingslinies rond de stad, de eerste, de Brialmontomwalling, vlakbij de stad; de tweede de gordel van Fort 1 tot Fort 8, tussen Wijnegem en Hoboken; de derde zo’n 15 km van Antwerpen, met o.a. Walem, Lier en Breendonk. Fort 8 was het fort van Hoboken waar Jan Frans kanonnier was. De forten werden tot het uiterste verdedigd en hielden de Duitsers even op, ondanks zware beschietingen. Dankzij dit oponthoud van de Duitsers konden burgers via een pontonbrug vluchten naar Nederland of Groot-Brittannië en de troepen terugplooien op de IJzervlakte. Zo hielpen de Antwerpse forten mee aan het vertragen van het Duitse offensief tegen Frankrijk en de stellingenoorlog in de Westhoek en Noord-Frankrijk. Vanaf 28 september ziet het er beroerd uit voor Antwerpen. Het Duitse leger is het beu dat militaire uitvallen vanuit de vestingstad hun opmars naar Frankrijk belemmeren. Ze beginnen met de belegering. Met hun kanonnen (Dikke Bertha’s) en krachtige munitie schieten ze de buitenste fortengordel aan puin. Het Belgische leger roept de Britten te hulp, maar die ontschepen met bevelhebber Winston Churchill pas op 3 oktober. Te laat…

Op 5 oktober 1914 sneuvelt Jan Frans WENS bij een explosie in het fort. Het is niet duidelijk in welk fort, ofwel Hoboken (8), ofwel Wilrijk (7). Hij werd maar 21 jaar oud.

Oorspronkelijk werd hij begraven op de begraafplaats van Hoboken. Op 15 maart 1924 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de Belgische Militaire Begraafplaats op de Mechelsesteenweg te Lier in graf nr. 6480.

Op 31 oktober 1920 stelt de Vrederechter van het kanton Turnhout de akte van Notoriëteit op die bepaalt wie de wettige erfgenamen van Joannes Franciscus WENS zijn: Zijn vader Petrus Joannes en zijn volle broer Petrus Franciscus (metselaar te Oud-Turnhout) en volle zus Constantina Elisabeth (in huwelijk met Leonard STAPPERS, chauffeur te Hoboken). De vader krijgt 1/4de en de broer en zus samen 3/4de .

Hij kreeg postuum de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II met palm en het Oorlogskruis met palm in 1924. Op zijn graf in Lier staan ook de icoontjes van de Overwinningsmedaille en van de Herinneringsmedaille.

Op de gemeentelijke begraafplaats in Retie staat zijn naam vermeld bij de gesneuvelden 1914-1918 op het oorlogsmonument ‘Hulde en Dank aan de Retiese Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers’.

In de Sint-Jobskerk te Schoonbroek (Oud-Turnhout) staat zijn naam op een koperen gedenkplaat (in de linker zijbeuk) samen met L. DOCKX en M. PEETERS.

In Oud-Turnhout werd een mooie gedenkprent gemaakt met foto’s van de gesneuvelde soldaten uit Oud-Turnhout, daarop staat op nr. 9 Joannes Franciscus WENS vermeld met als naam Jozef WENS.

http://zoekakten.nl/prov.php?id=AW
geneanet
http://www.zevenneten.be/leesvoer/oorlogen/gesneuveldenwo1.html
http://blog.seniorennet.be/raspnieuws/archief.php?startdatum=1320317607&stopdatum=1405842777
http://www.fortengordels.be/historiek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_d%C3%A9fense_d%27Anvers#/media/File:Forten_rond_Antwerpen.png
http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/regiments/ArtilleriedelpositionfortifieeAnvers.htm
https://www.hln.be/regio/antwerpen/antwerpen-was-even-hoofdstad-in-1914~a4a809f7/
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=48403
https://files.warveterans.be/pdf/A64/36130.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=C4E7F71E-6C00-11D2-AF3F-C62EFF0D1631
http://www.wegwijzerwoi.be/nl/oorlogsmonument-begraafplaats-retie
Documentatie bezorgd door de Heemkundige Kring van Oud-Turnhout

huwelijksakte ouders van Jan Wens 1
huwelijksakte ouders van Jan Wens 2 
forten rond Antwerpen
ingang fort 8 Antwerpen
oorlogsmonument in Retie
fort 8 Hoboken
geboorteakte van Jan Frans Wens
gedenkplaat voor de gesneuvelden van Oud-Turnhout
portretfoto