Willemsen Carolus

Willemsen Carolus

Naam: Willemsen Carolus

Geboren te: Ravels

Geboren op: 1884-05-07

Overleden te: Tilburg

Overleden op: 1917-08-31

Burgerlijke stand: gehuwd met Maria Elisabeth Clijmans

Laatst gekend adres: Merksplas(of Ravels), Buurtstraat nr. 33, Tilburg

Beroep: opzichter in de kolonie te Merksplas

Carolus WILLEMSEN was een zoon van landbouwer Mathijs WILLEMSEN (°Ravels 15-02-1833; analfabeet) en landbouwster Catharina VAN DEN HEUVEL (°Ravels 20-06-1847/+Ravels 06-09-1914). De ouders waren in Ravels gehuwd op 5 juli 1873. Al hun kinderen werden in Ravels geboren, ter streke de Straat of op het Gilseinde. De oudste dochter, Maria Louisa (°Ravels 17-09-1874) werd kloosterlinge in Tilburg. Na haar volgden: Maria (°09-11-1876), Joannes Petrus/Jan (°03-05-1879), Henricus Joannes (°28-07-1881), Charles/Carolus (°07-05-1884) en Maria Catharina Antonetta/Net (°10-07-1886). Na de dood van Mathijs WILLEMSEN (+Ravels, ter streke de Straat, 04-02-1889) hertrouwde Catharina VAN DEN HEUVEL te Ravels op 4 december 1889 met landbouwer Petrus VAN GILS (°Ravels 31-01-1838; analfabeet). Ze kregen nog een dochter: Anna Elisabeth VAN GILS (°Ravels, ter streke de Straat, 15-12-1890; merkwaardig de geboorteakte van zijn dochter kan Petrus van Gils wel tekenen). Catharina VAN DEN HEUVEL overleed te Ravels op 6 september 1914. Voor zijn legerdienst in 1904 was Karel WILLEMSEN landbouwer van beroep.

Charles/Carolus WILLEMSEN huwde te Oud-Turnhout op 28-10-1912 met Maria Elisabeth CLIJMANS (°Oud-Turnhout 26-12-1887). Hun enige kind, Maria Catharina Fernanda WILLEMSEN werd in Oud-Turnhout geboren op 4 augustus 1914, enkele dagen na het vertrek van haar vader, waarschijnlijk in de woning van de ouders van Maria Elisabeth CLIJMANS. Voor de oorlog was Karel WILLEMSEN opzichter in de kolonie van Merksplas en woonde er ook.

In de bevolkingsregisters van Tilburg staat te lezen dat het gezin van Charles WILLEMSEN – hijzelf, zijn echtgenote en hun dochter – vanaf 16 mei 1917 op de Lange Nieuwstraat nr. 195 en vanaf 30 mei 1917 op de Buurtstraat nr. 33 wonen. Na zijn dood op 31 augustus 1917, vertrekken zijn vrouw en kind op 8 september 1917 weer naar Ravels. Later hertrouwt Maria Elisabeth CLIJMANS met Adrianus JACOBIN  (°Wortel 05-07-1888), politieagent en oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog en woont op de Kerkstraat nr. 11 in Oud-Turnhout. Samen kregen ze nog twee kinderen : Ferdinandus Josephus Joannes/Jozef JACOBIN (°Oud-Turnhout 31-03-1922) en Joanna  JACOBIN (°Oud-Turnhout 14-01-1924). 

Carolus WILLEMSEN was dienstplichtig in 1904 en dus nog een loteling. In 1904 trok hij bij de loting het nummer 68 en werd ingelijfd in het Belgische leger op 30 juni 1904 en begon zijn actieve dienst vanaf 12 oktober 1904. Hij werd als soldaat 2de klas ingedeeld bij het 5de Linieregiment en kreeg het stamnummer 105/52770.

Bij het uitbreken van de oorlog wordt hij weder opgeroepen en op 1 augustus 1914 is hij present bij zijn eenheid. Hij maakt deel uit van het 5de Linie (de forteresse), 4de bataljon, 2de of 14de Compagnie (?), een eenheid voetvolk.

Het 5de Linie hield garnizoen te Antwerpen; bij de mobilisatie in augustus werd het ontdubbeld en vormde samen met het 25ste Linie de 5de gemengde brigade, die met het 6de en het 7de Linie de 2de  Legerdivisie uitmaakte. In augustus en september 1914 neemt het 5de Linie deel aan de bloedige uitvallen uit Antwerpen. De 12de september 1914 lijdt het regiment ontzettend veel verliezen bij Molen, een gehucht van Rotselaar. ‘Het 5de Linieregiment is aan de beurt om in eerste linie op te treden. De Dijlevallei is in een lichte nevel gehuld. In de verte hoort men enkele geweerschoten. Onderweg zien de linietroepen de artillerie van de 5de Brigade haar schietstelling klaar maken vlak bij de weg, op 600 meter van de toren van Rotselaar. Terwijl het 5de Linieregiment doorzet naar Molen, ligt het 25ste Linieregiment in reserve ten noorden van Rotselaar.’ Hoogstwaarschijnlijk is Charles WILLEMSEN erbij tijdens deze beruchte Slag aan de Molen.

Na de val van de vesting Antwerpen moeten de Belgische troepen terugtrekken naar de IJzer. Een 30.000 Belgische soldaten geraken niet meer over de Schelde en worden bij Stabroek de Nederlandse grens overgedreven. In Nederland worden de soldaten ontwapend en ondergebracht in kampen. Volgens zijn militair dossier werd Carolus WILLEMSEN op 10 oktober 1914 geïnterneerd (?). Op 31 december 1914 komt Carolus WILLEMSEN aan in het interneringskamp van Harderwijk (in Gelderland). In het begin was het kampleven daar heel strikt en hard, maar vanaf 1916 werden vele Belgische geïnterneerden vooral bij landbouwers in Nederland uitbesteed en was er wat minder controle. Sommigen kwamen zo dicht bij de Belgische grens terecht, slechts enkele kilometers van huis. Zij staken soms bij nacht wel eens de grens over, maar aan de grens patrouilleerden de Duitsers…  en soms liepen ze dan in de val. Maar met Carolus WILLEMSEN gebeurde dit niet. Over zijn parcours als geïnterneerde weten we niet veel, maar we weten wel dat het gezin van Charles WILLEMSEN staat geregistreerd in de bevolkingsregisters van Tilburg. Charles WILLEMSEN is op 14 mei 1917 uit het interneringskamp van Harderwijk gekomen. Volgens sommige documenten zou Carolus in Tilburg gevangenbewaarder geweest zijn, maar dit kan ook een foute interpretatie zijn van de vermelding ‘van beroep opzichter’ op zijn overlijdensakte.

Op 31 augustus 1917 sterft Charles WILLEMSEN in Tilburg aan een ziekte. Volgens de verklaring die Elisa CLIJMANS, zijn weduwe, later aflegt bij het Strijdersfonds is hij in het interneringskamp van Tilburg overleden. Hij is slechts 33 jaar oud.

Op 3 september 1917 om 9u30 wordt hij in Tilburg begraven op de katholieke begraafplaats. In 1962 worden zijn stoffelijke resten ontgraven en opnieuw begraven op het Belgische ereperk in de algemene begraafplaats van Harderwijk in vak B, rij 4, graf nr. 1.

Hij was van 1 augustus tot 15 oktober 1914, d.w.z. 2 maanden en 15 dagen in frontdienst. Hij heeft dus geen recht op frontstrepen. De eerste frontstreep kreeg je na een volledig jaar in frontdienst.

Op 10 november 1920 vraagt Elisa CLIJMANS, de weduwe van Carolus WILLEMSEN bij het V.O.S. in Oud-Turnhout, de strijdersbegiftiging voor haar overleden man aan. Zij geeft op de aanvraag als adres van Karel op: Merksplas in het Dorp; zijzelf en haar kind wonen in Oud-Turnhout, Brooseinde nr. 379.

Charles WILLEMSEN is na berekening door het Strijdersfonds 3 maanden in frontdienst geweest en 34 maanden in dienst achter het front (nl. geïnterneerd in Nederland). Zijn nabestaanden hebben dus recht op (3 x 75 frank + 34 x 50 frank, verminderd met de familiebegiftiging van 300 frank  =) 1625 frank.

In het portaal van de Sint-Willibrorduskerk in Merksplas bevindt zich een gedenkplaat in messing waarop een gevallen soldaat afgebeeld is die het gelaat opricht naar het kruis. Achter de soldaat staat ‘Voor het Vaderland’, achter het Kruis ‘Voor het Menschdom’. Op de plaat staat: ‘Tot zalige gedachtenis der helden van de parochie Merxplas gesneuveld voor het vaderland’ en de 18 namen van de gesneuvelden uit Merksplas, o.a. K. WILLEMSEN en de Latijnse tekst ‘1914 Pie Jesu Domine dona eis requiem 1918’.

http://zoekakten.nl/prov.php?id=AW

Regionaal Archief Tilburg

http://blog.seniorennet.be/ludo/archief.php?ID=190

http://www.streekarchivariaat.nl/images/PDF-har/belgen-pd-hwk-lz.pdf

https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=48694

http://files.warveterans.be/pdf/A64/36352.PDF

https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EF77E-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030

L. Andries (Voorzitter Heemkundige Kring en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw)

Belgische Staat & Krijgsraad, (jaar uitgave =  onbekend), (redacteur = onbekend), Militair dossier, Brussel, Belgische Staat, 1922

Belgische Staat & Krijgsraad, (jaar uitgave =  onbekend), (redacteur = onbekend),  Krijgersfonds, les fonds de combattants, Brussel, Belgische Staat

Belgische Staat & Krijgsraad, (jaar uitgave =  onbekend), (redacteur = onbekend),  Ministère de la Défense nationale, Brussel, Belgische Staat 

Ravels in de Eerste Wereldoorlog, 2015, geraadpleegd op 24/05/2016 via http://www.rawepo.be/index.php/nieuws/raevelsch/205-ravels-in-de-oorlogen/2314-ravels-in-de-eerste-wereldoorlog-3

Stadsarchief Ravels, geraadpleegd op 21 mei 2016 te Weelde

Het volledige relaas over De Slag aan de Molen van Rotselaar:

https://www.hln.be/regio/rotselaar/-de-hele-buurt-lag-vol-lijken~ae1c3bf9

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Willibrorduskerk_(Merksplas)