Wouters Lodewijk Jan

Wouters Lodewijk Jan

Naam: Wouters Lodewijk Jan

Geboren te: Tielen

Geboren op: 1891-07-23

Overleden te: Pervijze

Overleden op: 1914-10-26

Burgerlijke stand: Gehuwd met Joanna Catharina Schots

Laatst gekend adres: Turnhout(/), Kruisbergstraat 41

Beroep: sigarenmaker

-Zoon van: François Wouters en Maria Herman
-Broers: Cornelius Augustinus Wouters en Henricus Wouters
-Zussen: Maria Julia Wouters en Maria Delphina Wouters
-Halfzus: Maria Rosalia Mertens
-Stiefvader: Adrianus Henricus Mertens
-Heeft vermoedelijk zoon/ dochter met Joanna Catharina Schots, maar bron niet betrouwbaar genoeg voor de volle bevestiging.
-Op 20 juni 1921 beslist ministerie van defensie dat de weduwe na 3 maanden aan het front zitten van haar man, 0 frank vergoeding krijgt. (75 frank per maand met aftrek van 300 frank familiebegifting.)
-Vrouw heeft de helft van de erfenis in haar bezit. (4/8) De moeder ontvangt 1/8, broers en zussen die meerderjarig zijn de overige 3/8.

-Stamnummer: 131.57270
-1e regiment karabiniers
-Soldaat 2e klasse, divisie 6
-Indiensttreding: 02/05/1911; in het 23e Canton in Turnhout
-Aan het front (slag om de IJzer) van 01/08/1914 tot 27/10/1914 (2 maanden en 27 dagen)
-Geen frontstrepen, beslist op 30 mei 1921 door commandant 6de divisie.
-Médaille de la victoire le 27-10-1921
-Médaille commémorative de la Guerre 1914-1918 le dito
-Vrouw wordt deze twee médailles overhandigd tijdens een officiële ceremonie.
-Is op 6 mei 1913 op verlof geweest in de Kruisbergstraat.

http://www.stadsarchiefturnhout.be/ Geraadpleegd op: 2017/04/22
http://www.inflandersfields.be/nl/namenlijst/zoek Geraadpleegd op: 2017/04/22
www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/legeronderdelen.htm Geraadpleegd op: 2017/04/22
http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=12763  Geraadpleegd op: 2017/04/22
http://www.turnhout3d.be/Zegeplaats_2.html Geraadpleegd op: 2017/04/22
Stadsarchief
*Registers van de burgerlijke stand (1797-tot 100 jaar geleden)
*Bevolkingsregisters Turnhout
*Militaire personeelsdossier
Dienst oorlogsgraven

Opgemaakt door Jonas Cools en Tuur Mellaerts, SVT